M
Tagg
kloster
Under medeltiden slöt sig västerländska kloster samman i klosterordnar.

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs undervisning och forskning, och här fanns ofta stora bibliotek. Klostren skötte också sjuk- och fattigvården m.m. i det medeltida samhället.

I Nordeuropa förlorade klostren sin ställning i samband med reformationen på 1500-talet, medan de längre söderut fortfarande har viss betydelse.

Hundratusentals katoliker är idag medlemmar i olika klosterordnar. Dessa har den första kristna församlingen som förebild.

ANNONS

ANNONS

Varje orden har sina regler, men samtliga munkar och nunnor måste följa de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad.

En person går frivilligt in i ett kloster. Kan man inte följa reglerna så är det idag möjligt att lösas från klosterlöftet.

Det finns många olika klosterordnar. Franciskaner, jesuiter och dominikaner är de mest kända.

Ordet kloster betyder avstängd plats, men det innebär inte att den som gått i kloster dragit sig bort från världen. Många munkar och nunnor arbetar ute i samhället, oftast med att hjälpa fattiga och sjuka.
 

Medeltidens bibliotek fanns i klostren

Under medeltiden fanns bibliotek framförallt vid klostren och domkapitlen.

Handskrifter var dyra att framställa och därför ofta fastkedjade vid läsbord eller hyllor.

Undersökningar av medeltida testamenten antyder att privata boksamlingar var ganska vanliga inom aristokratin, men sällan stora: en förteckning över kung Magnus Erikssons bibliotek från 1340-talet upptar 14 titlar. Riktigt stora bibliotek tycks ha funnits i cisterciensklostret i Sigtuna (ett 20-tal handskrifter finns bevarade), franciskanklostret på Riddarholmen (23 handskrifter bevarade) samt i Vadstena kloster (150 handskrifter bevarade). Vadstena klosterbibliotek beräknas ha haft omkring 1 500 volymer vid medeltidens slut, vilket gjorde det till ett stort bibliotek även med internationella mått mätt. Vid denna tid fanns där också ett litet tryckeri.
 

ANNONS

Visste du att:

 • Ett kloster (från latinets claustrum, "inhägnat område") är ett byggnadskomplex avsett som bostad för en grupp personer som valt att leva avskilt från det sekulära (världsliga) samhället, för att kunna ägna sitt liv och arbete åt religiösa ändamål eller religionsutövning enligt ett särskilt regelverk. 
   
 • De flesta klosterområden har en inre del som inte får beträdas av utomstående utan särskilt tillstånd.
   
 • Kloster förekommer i flera religioner, bland annat kristendom, buddhism, taoism, hinduism.
   
 • Den kristna klosterrörelsen uppstod i Egypten under 300-talet. Klosterväsendet spred sig sedan snabbt inom romarriket.
   

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Faktarutan är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.
 Faktarutan är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till kloster, klosterliv och klosterordnar förr och idag.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kloster

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

av: Jan-Olof Fallström
2023-09-27

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-talet spelade de en avgörande roll som länk mellan författare och läsare. Nästan varje kloster hade en skrivavdelning och ett bibliotek. I skrivsalarna satt munkarna i rader och utförde kopieringen och översättningen av olika böcker. Vissa arbeten fullgjorde de bäst stående vid sin pulpet. De enda avbrotten var bönestunder och bibelstudier...

+ Läs mer

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

S

Heliga Birgitta - Europas skyddshelgon

av: Torbjörn Nilsson
2019-08-28

Heliga Birgitta har en stark ställning som katolskt helgon och är sedan 1999 Europas skyddshelgon. Hennes fascinerande liv ger inblickar i såväl 1300-talets svenska samhällselit som tidens krisdrabbade kristna centrum i Rom...

+ Läs mer

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

av: Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

M

Medeltidens kultur i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-02-17

Medeltiden var ingen mörk parentes i vår historia. Tvärtom. Medeltiden kom med ljuset. Det var en färgsprakande tid då Sverige genom den katolska kyrkan stod i direkt kontakt med Europa och inte minst renässansens Italien...

+ Läs mer

M

Franciskus av Assisi och Franciskanorden

av: Carsten Ryytty
2016-10-08

Franciscus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan...

+ Läs mer

Länkar om Kloster

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS