Tagg om kloster
Bild:
Många kloster ligger på avskilda platser.

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs undervisning och forskning, och här fanns ofta stora bibliotek. Klostren skötte också sjuk- och fattigvården m.m. i det medeltida samhället.

I Nordeuropa förlorade klostren sin ställning i samband med reformationen på 1500-talet, medan de längre söderut fortfarande har viss betydelse.

Hundratusentals katoliker är idag medlemmar i olika klosterordnar. Dessa har den första kristna församlingen som förebild.

Varje orden har sina regler, men samtliga munkar och nunnor måste följa de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad.

En person går frivilligt in i ett kloster. Kan man inte följa reglerna så är det idag möjligt att lösas från klosterlöftet.

Det finns många olika klosterordnar. Franciskaner, jesuiter och dominikaner är de mest kända.

Ordet kloster betyder avstängd plats, men det innebär inte att den som gått i kloster dragit sig bort från världen. Många munkar och nunnor arbetar ute i samhället, oftast med att hjälpa fattiga och sjuka.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till kloster, klosterliv och klosterordnar förr och idag.

Uppdaterad: 
26 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Kloster

M
Herman Lindqvist
2018-02-17
Medeltiden var ingen mörk parentes i vår historia. Tvärtom. Medeltiden kom med ljuset. Det var en färgsprakande tid då Sverige genom den katolska kyrkan stod i direkt kontakt med Europa och inte...
M
Carsten Ryytty
2016-10-08
Franciscus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden...

Länkar om Kloster

Sortera efter:
          

Genomgång (11:27 min) där SO-läraren Stefan Holmström på ett lättförståeligt sätt berättar om den katolska kyrkan ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Kalmar läns museums trevliga webbsida kan du läsa om kyrkoväsendet under medeltiden. Kyrkan och den kristna tron spelade en stor roll för medeltidens människor...

Spara som favorit
          

Längre faktatext där författarinnan och nunnan Catharina Broomé har skrivit om kyrkans historia med fokus på dess utveckling och spridning över världen från 100-talet till vår egen tid. Här berättas om kyrkans historia i allmänna ordalag. Men du hittar också enskilda avsnitt som handlar om kyrkans expansion och betydelse i olika länder och världsdelar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om franciskanorden. Franciskanerna var en tiggarorden, grundad av Franciscus av Assisi (död 1226). Den byggde på hans principer om att i evangeliets efterföljd leva i fullständig fattigdom och arbeta för själens frälsning, både för medmänniskorna och för egen del genom predikan och föredöme...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kristendomen och kyrkan i medeltidens Europa. Här berättas bl.a. om påvedömet, munkväsendet, kyrkobyggnader, kyrkans politiska anspråk, kyrkan som kulturspridare, katarer, tiggarordnar, Norden kristnas, korstågen, Thomas av Aquino, djävulstron, avlat, humanismen och början på reformationen.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om Martin Luther (1483-1546) och hans lära. Ingen enskild människa har spelat en sådan betydande roll i Europas historia som Martin Luther...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa kortfattat om Hildegard av Bingen som var en nunna som under sitt liv brevväxlade med fyra påvar, två tyska kejsare och med lärda män i Paris...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anna Larsdotter berättar om den heliga Birgitta och hennes liv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om det italienska klostret Monte Cassino och dess historia. Tänk dig ett berg format som en sockertopp, avskilt från omgivningen. En perfekt placering för ett kloster. Sök upp ett platt kustområde. Sätt sockertoppen en bit in på slättlandet mot en fond av höga berg. En perfekt placering för en försvarsanläggning. Isolerat, svårt att inta, lätt att försvara. På sådana platser kan mycket hända...

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om heliga Birgitta och hennes väg genom livet. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

På Wikipedias stora medeltidsportal hittar du massor av länkar till artiklar som behandlar europeisk medeltid ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Alvastra klosters historia. Hade det inte varit för Luther och hans reformivrare, skulle klostret i dag knappast ha kunnat rubriceras som en fornlämning. Då hade antagligen klosterklockan fortfarande kallat till dagens många bönestunder för de munkar som slutit sig till cistercienserorden. Historien ville emellertid annorlunda...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Cisterciensorden. Cisterciensorden är en katolsk klosterorden som grundades 1098 av benediktinmunkar som vände sig mot vällevnaden i dåtidens kloster och ville återgå till de stränga benediktinerreglerna...

Spara som favorit
          

Kort artikel på Gudhems webbsida där det berättas om munkars och nunnors klosterliv under medeltiden.

Spara som favorit
          

På Föreningen Klosterliv i Vretas hemsida kan du lära dig mer om klosterliv och om klostrets historia.

Spara som favorit
          

På Föreningen Askeby klosters webbsida hittar du information om klostret och dess historia. Här berättas också om Cistercienserna, kyrkokonst, klosterliv m.m.

Spara som favorit
          

Gråbröderna i Jönköpings webbsida där du kan läsa om franciskanorden förr och idag. Här hittar du artiklar om franciskanordens historia och om kända franciskaner.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om franciskanorden och dess historia. Franciskanorden grundades av Franciskus av Assisi ca 1210. De kallas även gråbröder eller gråmunkar då deras klädnad är grå...

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om Dominikanorden, som är en katolsk s.k. tiggarorden, liksom franciskanorden. Medlemmarna kallas ibland svartbröder eller svartmunkar, till skillnad från franciskanerna som kallas gråbröder eller gråmunkar, då de hade olika färg på sina kåpor...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Benediktinorden som är en katolsk klosterorden grundad av Benedikt av Nursia år 529. Deras regler innefattar att leva i fattigdom, kyskhet, lydnad samt under plikt att stanna kvar i sitt kloster...

Spara som favorit

Sidor