Bild:
Historia är en berättelse om det förflutna. Det innebär att historia är bearbetat av någon som har tolkat det förflutna på sitt sätt.
M

Historieteori

Hela kategorin är under omarbetning. Relaterat material och vissa texter är redan på plats.

Ny text till detta avsnitt kommer under vt 2019.

Hela kategorin är under omarbetning. Relaterat material och vissa texter är redan på plats.

Ny text till detta avsnitt kommer under vt 2019.

Uppdaterad: 01 januari 2019
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Historieteori

Under uppbyggnad...

Under uppbyggnad...

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det handlar bl.a. om vilka drivkrafter man anser ligga bakom stora ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker.

Under uppbyggnad...

Länkar om Historieteori

Relaterade ämneskategorier

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns också historia indelad i olika...

Samlingar med historiska kartor och statistik för historieämnet. Historiska kartor och statistik ger en snabb överblick av historiska skeenden och...