Bild:
M

Maldivernas historia

De första invånarna kom troligen till Maldiverna från södra Indien och Sri Lanka under årtusendet före vår tidräkning. På 1100-talet e Kr hade sjö- och handelsmän från östafrikanska och arabiska länder etablerat sig på öarna. Enligt traditionen omvändes den maldiviske kungen från buddhismen till islam 1153. Därefter styrdes öarna av muslimska sultaner ända in i modern tid.

I Maldiverna fanns en viktig rikedom: kaurisnäckor, som fungerade som internationellt betalningsmedel under lång tid.

I mitten av 1500-talet etablerade sig portugiserna på öarna. Efter bara 15 år drevs de bort av hövdingen Muhammad Thakurufar al-Azam, som har blivit en maldivisk nationalhjälte. Nederländerna skaffade sig under 1600-talet ett starkt inflytande över öriket, och under en kort period i mitten av 1700-talet lade Malabarier-riket i södra Indien under sig Maldiverna.

Den brittiska inflytelsesfären nådde öarna i slutet av 1700-talet. Handelsmän från Bombay skaffade sig i mitten av 1800-talet snart sagt monopol på utrikeshandeln. För att stärka sin ställning gentemot de indiska handelsmännen slöt den maldiviska sultanen ett fördrag med britterna. Fördraget gav Maldiverna en ställning som brittiskt protektorat, men med inre självstyre. Någon egentlig kolonisering genomfördes inte. 1932 infördes val till ämbetet som sultan, vilket tidigare gått i arv.

När Sri Lanka blev självständigt 1948 enades sultanen och britterna om att Storbritannien skulle fortsätta att sköta Maldivernas utrikespolitik utan att lägga sig i inre angelägenheter. Sultanatet avskaffades 1953 och republik infördes under Amin Didi, som betraktas som det moderna Maldivernas fader. Republiken blev dock kortlivad: Amin Didi störtades mindre än ett år senare. 1954 återupprättades sultanatet under Mohammed Farid Didi.

En brittisk flygbas upprättades 1956 på ön Gan i södra Maldiverna. När landets premiärminister Ibrahim Nasir krävde att avtalet om flygbasen skulle omförhandlas passade lokalbefolkningen på de sydligaste atollerna Addu (dit Gan hör) och Suvadiva på att göra uppror. Uppmuntrade av britterna hotade upprorsmännen med att bilda en egen stat. 1962 krossades dock upproret av regeringssoldater.

Läs i Landguiden om Maldivernas historia från 1960-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De första invånarna kom troligen till Maldiverna från södra Indien och Sri Lanka under årtusendet före vår tidräkning. På 1100-talet e Kr hade sjö- och handelsmän från östafrikanska och arabiska länder etablerat sig på öarna. Enligt traditionen omvändes den maldiviske kungen från buddhismen till islam 1153. Därefter styrdes öarna av muslimska sultaner ända in i modern tid.

I Maldiverna fanns en viktig rikedom: kaurisnäckor, som fungerade som internationellt betalningsmedel under lång tid.

I mitten av 1500-talet etablerade sig portugiserna på öarna. Efter bara 15 år drevs de bort av hövdingen Muhammad Thakurufar al-Azam, som har blivit en maldivisk nationalhjälte. Nederländerna skaffade sig under 1600-talet ett starkt inflytande över öriket, och under en kort period i mitten av 1700-talet lade Malabarier-riket i södra Indien under sig Maldiverna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Maldivernas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Maldiverna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Maldiverna ur olika perspektiv. Maldiverna, formellt Republiken Maldiverna, är en östat i norra Indiska oceanen som består av 26 atoller med 1 192 öar varav 200 är bebodda, tillsammans befolkade av cirka 300 000 invånare...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Maldivernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Maldiverna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...