M
Kategori
karta

Haitis historia

Under sin första resa över Atlanten 1492 kom den europeiske sjöfararen Christofer Columbus till den ö som utgör dagens Haiti och Dominikanska republiken. Columbus, som var utsänd av den spanska kronan, kallade ön Hispaniola. Han lät bygga en provisorisk bosättning på nordkusten och lade därmed grunden för den spanska kolonisationen av ön.

Ursprungsbefolkningen, arawak eller taino, hade flera namn på sin ö, varav det vanligaste var Ayti eller Hayti vilket betyder bergig.

Under sin första resa över Atlanten 1492 kom den europeiske sjöfararen Christofer Columbus till den ö som utgör dagens Haiti och Dominikanska republiken. Columbus, som var utsänd av den spanska kronan, kallade ön Hispaniola. Han lät bygga en provisorisk bosättning på nordkusten och lade därmed grunden för den spanska kolonisationen av ön.

Ursprungsbefolkningen, arawak eller taino, hade flera namn på sin ö, varav det vanligaste var Ayti eller Hayti vilket betyder bergig.

ANNONS

ANNONS

Mötet med européerna blev ödesdigert för indianerna. Under 1500-talet utplånades nästan hela urbefolkningen i strider med spanjorerna, genom tvångsarbete och av de sjukdomar som kolonisatörerna förde med sig. För att få arbetskraft till öns plantager började spanjorerna att köpa slavar från Afrika.

De spanska kolonisatörerna ägnade sig i första hand åt den östra delen av ön som idag utgör Dominikanska republiken. Den västra delen lämnades praktiskt taget obebodd. Åren kring 1630 började franska och engelska pirater att ta västkusten och ön La Tortue i nordväst i besittning. En fransk koloni växte fram och 1697 överlämnade Spanien officiellt den västra delen av Hispaniola till Frankrike.

Plantagerna blomstrade och Saint-Domingue, som fransmännen kallade sin del av ön, blev snart en av Frankrikes rikaste kolonier. Socker, kaffe och bomull skeppades till Europa, medan importen utgjordes av ständiga transporter av nya slavar.

Den svarta befolkningens ställning stärks

Trots höga dödstal ökade den svarta befolkningen snabbt och en medelklass av fria svarta, eller personer av blandat ursprung, växte fram. De hade rätt att äga fast egendom och slavar men vägrades politiska rättigheter och var underordnade de vita. Under senare delen av 1700-talet väckte den franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap hopp i kolonierna. När fransmännen vägrade att ge slavarna i Saint-Domingue frihet och två ledare av blandat ursprung avrättades 1791 bröt ett tolvårigt uppror ut med nationalhjälten Toussaint L'Ouverture som en av ledarna. Större delen av kolonins cirka en halv miljon slavar deltog i upproret och 1794 avskaffades slaveriet i alla franska kolonier. Den franske kejsaren Napoleon lyckades inte återta kontrollen över kolonin, delvis på grund av att hans soldater drabbades av malaria och gula febern. Världens första fria svarta republik - Haiti - utropades 1804. Många av de 30 000 vita kolonisterna hade dödats under befrielsekampen och tusentals hade flytt till Kuba.

Haitis förste ledare blev Jean-Jacques Dessalines, en av dem som stått i spetsen för slavupproret. Dessalines utropade sig till kejsare. Henri Christophe och Alexandre Pétion, två av de andra ledande frihetskämparna, bekämpade Dessalines och denne mördades 1806. Haiti delades i två republiker. I norr härskade Christophe och i söder styrde Pétion. 1820 förenades de två haitiska republikerna under president Jean-Pierre Boyer. Under hans styre invaderades 1822 den spanska delen av Hispaniola som förblev under haitisk dominans till 1843 då Boyer jagades i exil av missnöjda rebeller.

ANNONS

ANNONS

Haiti kom nu under en lång period att präglas av politiskt och ekonomiskt kaos. Frankrike hade 1825 krävt ett jättelikt skadestånd för de dödade och bortdrivna kolonisterna. Under resten av 1800-talet ökade det utländska ekonomiska inflytandet och en lång rad presidenter avlöste varandra genom väpnade statskupper. Oron för ett växande europeiskt, speciellt tyskt, inflytande i regionen fick USA att invadera Haiti 1915. USA drev igenom en författning som gav utlänningar rätt att köpa mark. Över 2000 motståndsmän dödades under ett tvåårigt uppror. USA gav den lilla eliten av blandat ursprung den politiska makten, vilket gav upphov till en nationalistisk och socialistisk rörelse bland de svarta. Ockupationen upphörde 1934, men eliten behöll kontrollen fram till 1946 då en svart haitier segrade i presidentvalet och makten gradvis övertogs av det så kallade gardet. Det var en halvmilitär styrka dominerad av svarta, som grundats under den amerikanska ockupationen för att upprätthålla ordningen, men som mer och mer kommit att lägga sig i politiken. På 1950-talet omvandlades gardet till landets armé.

Läs i Landguiden om Haitis moderna historia från 1957 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 2 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Haitis historia

SO-rummet bok
M

Columbus - resan som förändrade världshistorien, del 2: Guldtörsten leder till blodbad

av: Kaj Hildingson
2021-04-08

När Columbus återvände till Spanien efter sin första resa till Amerika firades han som en hjälte. Men han hade för vana att överdriva hur mycket guld han sett och hur bra det gick i kolonin på andra sidan Atlanten. I själva verket höll urinvånarna på att utrotas och kolonisterna avskydde Columbus som de kallade ”Flugornas herre”. Till slut fick Spaniens kungapar reda på sanningen och Columbus slogs i järn...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Columbus - resan som förändrade världshistorien, del 1: Tobak och hängmattor istället för guldstäder

av: Kaj Hildingson
2021-04-05

1492 landsteg Christofer Columbus på en ö i Västindien. Han hade just placerat en ny kontinent (Amerika) på kartorna. Columbus resa skulle förändra världen och påverka miljoner människor på gott och ont. Men själv trodde Columbus att han nått ett helt annat mål - ett mål som tagit åratal att uppnå - och skulle aldrig erkänna vad han verkligen gjort...

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

Länkar om Haitis historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Ge
karta

Haitis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Haitis geografi ur olika perspektiv.

Sh
karta

Fakta om Haiti

Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...