M
Kategori
Karta

Ekvatorialguineas geografi

Antal invånare: 1 449 891 (2021)
Huvudstad: Malabo

Geografi

Ekvatorialguinea är ett av Afrikas minsta länder både till ytan och folkmängden. Landet består av en fastlandsdel, Río Muni (även kallad Mbini), och fem öar. Klimatet är varmt och fuktigt året om.

Antal invånare: 1 449 891 (2021)
Huvudstad: Malabo

Geografi

Ekvatorialguinea är ett av Afrikas minsta länder både till ytan och folkmängden. Landet består av en fastlandsdel, Río Muni (även kallad Mbini), och fem öar. Klimatet är varmt och fuktigt året om.

ANNONS

ANNONS

Den största ön är Bioko (tidigare Fernando Pó) som ligger drygt tre mil utanför Kameruns kust, nordväst om det ekvatorialguineanska fastlandet. På Bioko ligger huvudstaden Malabo, medan den "ekonomiska huvudstaden", Bata, är belägen på fastlandet. Ön Annobón (tidigare Pagalu) ligger mer än 40 mil söder om fastlandet. De tre öarna Corisco, Stora Elobey (Elobey grande) och Lilla Elobey (Elobey chico) ligger strax utanför kusten.

Ekvatorialguinea
Bild: Utrikespolitiska institutet
Fastlandsdelen täcks till största del av regnskog. Terrängen höjer sig gradvis från en kustplatå på några mils bredd mot Kristallbergen på gränsen till Gabon. Området delas i två delar av Benitofloden.

Bioko är en vulkanö, huvudsakligen täckt av djungel. På de bördiga bergssluttningarna i norr ligger kakao- och kaffeplantager. Även Annobón är vulkanisk med tät skog av olje- och kokospalmer.

I Ekvatorialguinea är det varmt (runt 30 grader Celsius) och fuktigt (omkring 90 procents luftfuktighet) året om.

Ekvatorialguineas flagga.

Sydvästra Bioko hör till de områden på jorden där det regnar allra mest – det kan komma upp till 11 000 millimeter regn på ett år. Den mesta nederbörden kommer under april till oktober. Mellan november och mars är det lite torrare.

På fastlandet har man två regnperioder (mars–maj och september–november) samt två något torrare perioder (december–februari respektive juni–augusti).

Naturtillgångar

Ekvatorialguinea är en stor oljeproducent och oljeexporten dominerar helt landets ekonomi. Andra viktiga naturtillgångar som exploateras är naturgas och timmer. Oljeutsläpp samt intensiv skogsavverkning är allvarliga miljöproblem.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk och industri

Många ekvatorialguineaner försörjer sig inom jordbruket men näringens betydelse för landets ekonomi är liten. De viktigaste exportgrödorna är kakao och kaffe. Fiske är en växande näring medan boskapsskötseln har liten betydelse. Industrin domineras helt av oljeutvinning.

Besök Landguiden och läs mer om Ekvatorialguinea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ekvatorialguineas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Ekvatorialguineas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Ekvatorialguineas historia

Fördjupa dig i Ekvatorialguineas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Ekvatorialguinea

Aktuell samhällsfakta om Ekvatorialguinea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt...