M
Kategori
Karta

Kazakstans geografi

Antal invånare: 19 002 586 (2021)
Huvudstad: Astana

Geografi och klimat

Kazakstan är till ytan världens nionde största land, eller drygt sex gånger så stort som Sverige. Det ligger i Asiens inland och har en 700 mil lång gräns mot Ryssland i norr. Kazakstan består till stor del av öken och stäpp. Landet ligger i den tempererade zonen och har ett utpräglat kontinentalt klimat: ganska torrt med stora temperaturskillnader mellan dag och natt samt mellan sommar och vinter.

Antal invånare: 19 002 586 (2021)
Huvudstad: Astana

Geografi och klimat

Kazakstan är till ytan världens nionde största land, eller drygt sex gånger så stort som Sverige. Det ligger i Asiens inland och har en 700 mil lång gräns mot Ryssland i norr. Kazakstan består till stor del av öken och stäpp. Landet ligger i den tempererade zonen och har ett utpräglat kontinentalt klimat: ganska torrt med stora temperaturskillnader mellan dag och natt samt mellan sommar och vinter.

ANNONS

ANNONS

Kazakstan
Bild: Utrikespolitiska institutet
Kazakstan har även gräns mot Kina samt de tre centralasiatiska grannrepublikerna Kirgizistan, Uzbekistan och Turkmenistan. Tre stora saltvattensjöar ligger helt eller delvis i Kazakstan: Kaspiska havet, Aralsjön och Balchasjsjön.

Från Kaspiska havet i väster breder glesbefolkat lågland ut sig. I nord­­väst ligger Kirgizstäppen. Intensiv uppodling under 1950-talet har lett till att vissa områden på Kirgizstäppen numera saknar vegetation. I norr består landet av gräsbevuxet högland, medan sandöknar breder ut sig i söder. Österut höjer sig Kazakstan till en platå med lätt böljande grässtäpper. Här och var finns enstaka skogsområden.

Längst i öster reser sig Altajbergen och i sydöst finns bergskedjan Tien Shan. Vid gränsen mot Kirgizistan i sydöst ligger bergstoppen Khan Tengri som når över 7 000 meter över havet om glaciärisen högst upp räknas in. I bergen finns varg, björn och snöleopard. Djurlivet på stäpperna är mer sparsamt, men på vissa håll finns den sällsynta stäppantilopen.

Kazakstans flagga.

Kazakstans jordar är ofta näringsfattiga och leriga med en naturligt hög salthalt som inte sällan spätts på genom konstbevattning. När det regnar löses det hårda ytskiktet upp till lervälling. Där kullar och bergssidor täcks av sådan jord kan kraftiga jordskred inträffa vid regn eller snösmältning.

I sydväst har landet kust mot Kaspiska havet, världens största insjö. I söder går gränsen till Uzbekistan över Aralsjön. I början av 1960-talet var Aralsjön världens fjärde största insjö, men stora delar är nu torrlagda på grund av en av världens värsta miljökatastrofer (se Naturtillgångar, energi och miljö). Kvar i Kazakstan finns sjön Lilla Aral som visar tecken på återhämtning.

I norra Kazakstan varar vintern från slutet av oktober till mitten av april. Där är dygnsmedeltemperaturen i januari –18 grader mot –3 i söder. I juli är medeltemperaturen 20 grader i norr och 28–30 grader i söder. Klimatet är kallare och nederbörden rikligare på högre höjder. Under alla årstider kan starka, torra stäppvindar uppträda, i synnerhet i de norra, västra och centrala delarna av landet.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Kazakstan har omfattande tillgångar av olja, naturgas och mineraler. I gruvorna bryts bland annat krom, koppar, guld och uran. Landet dras med enorma miljöproblem, ett arv från Sovjettiden (1920–1991). Uttorkningen av Aralsjön betraktas som en av världens största miljökatastrofer.

Jordbruk

Vidsträckta odlingsarealer har gjort Kazakstan till en stor spannmålsproducent. Vete är den viktigaste grödan.

Kazakernas traditionella näring, djuruppfödningen, har fortfarande betydelse. Jordbrukets andel av BNP har minskat från runt en tredjedel 1991 till en knapp tjugondel idag.

Industri

Industrin bygger till stor på utvinning och förädling av de stora tillgångarna av olja, naturgas och mineraler. Inom gruvdriften, som står för runt en femtedel av BNP, är utvinningen av kol, uran, guld, koppar och krom bland de viktigaste.

Besök Landguiden och läs mer om Kazakstan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kazakstans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kazakstans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Kazakstan

Aktuell samhällsfakta om Kazakstan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Kazakstans historia

Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.