M

Kazakstans geografi

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Geografi

Kazakstan är till ytan världens nionde största land, eller drygt sex gånger så stort som Sverige. Det ligger i Asiens inland och har en 700 mil lång gräns mot Ryssland i norr.

Landet består till stor del av öken och stäpp. Tre stora saltvattensjöar ligger helt eller delvis i Kazakstan: Kaspiska havet, Aralsjön och Balchasjsjön.

Landet har även gräns mot Kina samt de tre centralasiatiska grannrepublikerna Kirgizistan, Uzbekistan och Turkmenistan.

Från Kaspiska havet i väster breder glesbefolkat lågland ut sig. I nord­­väst ligger Kirgizstäppen. Intensiv uppodling under 1950-talet har lett till att vissa områden på Kirgizstäppen numera saknar vegetation.

I norr består landet av gräsbevuxet högland, medan sandöknar breder ut sig i söder. Österut höjer sig Kazakstan till en platå med lätt böljande grässtäpper. Här och var finns enstaka skogsområden.

Längst i öster reser sig Altajbergen och i sydöst finns bergskedjan Tien Shan. Vid gränsen mot Kirgizistan i sydöst ligger bergstoppen Khan Tengri som når över 7 000 meter över havet om glaciärisen högst upp räknas in. I bergen finns varg, björn och snöleopard.

Djurlivet på stäpperna är mer sparsamt, men på vissa håll finns den sällsynta stäppantilopen.

Kazakstans jordar är ofta näringsfattiga och leriga med en naturligt hög salthalt som inte sällan spätts på genom konstbevattning. När det regnar löses det hårda ytskiktet upp till lervälling. Där kullar och bergssidor täcks av sådan jord kan kraftiga jordskred inträffa vid regn eller snösmältning.

I sydväst har landet kust mot Kaspiska havet, världens största insjö. I söder går gränsen till Uzbekistan över Aralsjön. I början av 1960-talet var Aralsjön världens fjärde största insjö, men stora delar är nu torrlagda på grund av en av världens värsta miljökatastrofer. Kvar i Kazakstan finns sjön Lilla Aral som visar tecken på återhämtning.

Klimat

Kazakstan ligger i den tempererade zonen och har ett utpräglat kontinentalt klimat: ganska torrt med stora temperaturskillnader mellan dag och natt samt mellan sommar och vinter.

I norr varar vintern från slutet av oktober till mitten av april. Där är dygnsmedeltemperaturen i januari –18 grader mot –3 i söder. I juli är medeltemperaturen 20 grader i norr och 28–30 grader i söder.

Klimatet är kallare och nederbörden rikligare på högre höjder.

Under alla årstider kan starka, torra stäppvindar uppträda, i synnerhet i de norra, västra och centrala delarna av landet.

Naturtillgångar och energi

Kazakstan har enorma tillgångar av olja, naturgas och mineraler. Utvinningen av olja och gas ökade kraftigt efter millennieskiftet men utvinningen från det största oljefältet har försenats.

Stora miljöproblem är ett arv från Sovjettiden. Uttorkningen av Aralsjön betraktas som en av världens största miljökatastrofer.

Jordbruk

Vidsträckta odlingsarealer har gjort Kazakstan till en stor spannmålsproducent. Vete är den viktigaste grödan.

Kazakernas traditionella näring, djuruppfödningen, har fortfarande betydelse. Jordbrukets andel av BNP har minskat från runt en tredjedel 1991 till en knapp tjugondel idag.

Industri

Industrin bygger till stor på utvinning och förädling av de stora tillgångarna av olja, naturgas och mineraler. Inom gruvdriften, som står för runt en femtedel av BNP, är utvinningen av kol, uran, guld, koppar och krom bland de viktigaste.

Turism

Avstånden i Kazakstan är långa och turismen är ännu så länge relativt dåligt utvecklad.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kazakstan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 18 037 650 (2017)
Huvudstad: Astana

Geografi

Kazakstan är till ytan världens nionde största land, eller drygt sex gånger så stort som Sverige. Det ligger i Asiens inland och har en 700 mil lång gräns mot Ryssland i norr.

Landet består till stor del av öken och stäpp. Tre stora saltvattensjöar ligger helt eller delvis i Kazakstan: Kaspiska havet, Aralsjön och Balchasjsjön.

Landet har även gräns mot Kina samt de tre centralasiatiska grannrepublikerna Kirgizistan, Uzbekistan och Turkmenistan.

Från Kaspiska havet i väster breder glesbefolkat lågland ut sig. I nord­­väst ligger Kirgizstäppen. Intensiv uppodling under 1950-talet har lett till att vissa områden på Kirgizstäppen numera saknar vegetation.

I norr består landet av gräsbevuxet högland, medan sandöknar breder ut sig i söder. Österut höjer sig Kazakstan till en platå med lätt böljande grässtäpper. Här och var finns enstaka skogsområden.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kazakstans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kazakstan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Asien och de asiatiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kazakstan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kazakstan ur olika perspektiv. Kazakstan, formellt Republiken Kazakstan, är ett land i Centralasien med en liten del i östra Europa...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Kazakstan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.