M
Kategori
Karta

Nederländernas geografi

Antal invånare: 17 533 405 (2021)
Huvudstad: Amsterdam

Geografi och klimat

Nederländerna som ligger vid Nordsjön har till stor del återvunnits ur havet. Nästan en fjärdedel av landet ligger under havsnivån – namnet Nederländerna betyder ”de låga länderna”. Landet kallas dock ofta Holland efter sin historiskt dominerande region. Till ytan är Nederländerna något större än Småland.

Antal invånare: 17 533 405 (2021)
Huvudstad: Amsterdam

Geografi och klimat

Nederländerna som ligger vid Nordsjön har till stor del återvunnits ur havet. Nästan en fjärdedel av landet ligger under havsnivån – namnet Nederländerna betyder ”de låga länderna”. Landet kallas dock ofta Holland efter sin historiskt dominerande region. Till ytan är Nederländerna något större än Småland.

ANNONS

ANNONS

Landskapet är övervägande flackt med en medelhöjd på endast tio meter över havet. Kuperad terräng förekommer bara i den sydöstligaste delen av landet, där en smal landremsa skjuter ner mellan de båda grannländerna Belgien och Tyskland. Där når några kullar drygt 300 meter över havet.

Längs kusten i norr finns en kedja av sanddyner som övergår i de Västfrisiska öarna. Innanför kustens dynlandskap ligger det speciella nederländska marskland (våtmark) som utgör nära hälften av landets yta. Det är till stora delar återvunnet från havet och mycket bördigt.
Torrläggning av tidigare havs- eller insjöområden inleddes redan på 1000-talet. Det har skett genom att områdena vallats in och dikats ut med kanaler. Ett sådant invallat område kallas polder.

Nederländernas flagga.

På 1930-talet skars hela den tidigare havsviken Zuiderzee innanför Västfrisiska öarna av från Nordsjön genom en tre mil lång skyddsvall. På vallen, Afsluitdijk, går en motorväg. Havsviken är numera ersatt av sötvattensjön Ijsselmeer. Stora landområden har också torrlagts i projektet. Två av dessa poldrar utgör provinsen Flevoland.

Nederländernas största floder Rhen (Rijn, som delar sig i Lek, Waal och Ijssel), Maas och Schelde rinner alla upp utanför landets gränser men mynnar ut i havet i Zeeland, i sydvästra delen av Nederländerna. I detta deltaområde finns många större eller mindre öar. Efter en stor översvämning 1953 inleddes ett projekt, kallat deltaprojektet, i syfte att undvika sådana katastrofer i fortsättningen. Genom stora vallar med öppningsbara luckor och pumpanläggningar i sinnrika system försöker man skydda Zeeland från översvämningar.

Klimatförändringarna och inte minst stigande havsnivåer utgör ett allvarligt hot mot Nederländerna på grund av att det ligger så lågt.

Aruba, Curaçao och Sint Maarten i Västindien (Karibien) är internt självstyrande områden inom Kungariket Nederländerna. Öarna Bonaire, Sint Eustasius och Saba, också i Västindien, har status som särskilda kommuner inom Nederländerna.

Nederländerna har ett tempererat, fuktigt kustklimat med svala somrar och milda vintrar. Ett normalt år faller omkring 800 millimeter nederbörd, ganska jämnt fördelad över året. Det snöar i genomsnitt cirka 20 dagar om året. Luftfuktigheten är hög hela året. I kombination med kraftiga vindar blir fuktigheten under vinterhalvåret genomträngande.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Nederländerna har få naturtillgångar, med undantag för naturgas och bördig jord. Det finns också små oljefyndigheter, främst i Nordsjön. Därutöver utvinns salt, kalksten och sand. Beroendet av fossila bränslen är fortfarande stort.

Jordbruk

Nederländerna har länge varit känt för sitt intensiva och högt mekaniserade jordbruk. I mer än 300 år har jordbruket försett den egna befolkningen med mat och kunnat exportera produkter, ofta med importerat utsäde och djurfoder.

Industri

Industrin betyder mindre för Nederländernas ekonomi än sektorn gör i många jämförbara stater. Störst inom tillverkningsindustrin är framställningen av livsmedel. Den kemitekniska industrin med produkter som färg och tvättmedel är också betydande, liksom den petrokemiska industrin, med stora raffinaderier vid Rotterdams hamn.

ANNONS

Turism

Nederländerna är ett populärt turistmål. Flest turister kommer från Tyskland och Storbritannien. Ekonomiskt uppväger dock inte turismen i landet kostnaderna för nederländarnas flitiga turistande i utlandet.

Besök Landguiden och läs mer om Nederländerna.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nederländernas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Nederländernas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Nederländernas historia

Här hittar du material som behandlar Nederländernas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller...

Sh
Karta

Fakta om Nederländerna

Aktuell samhällsfakta om Nederländerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Relaterade taggar

Hi
Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam är Nederländernas huvudstad med omkring en miljon invånare. Haag är dock residensstad där...