Tagg om folkskolan

Folkskolan

S
Klassrum i folkskola i Hova socken, Västergötland, 1890-tal.

Genom folkskolestadgan 1842 blev folkskolan Sveriges första obligatoriska folkundervisning. Redan tidigare hade dock de flesta kunnat läsa bl.a. tack vare de frivilliga skolor som fanns i många församlingar.

Folkskolan förutsatte att barnen skulle lära sig att läsa hjälpligt hemma. När detta visade sig vara svårt i industrialismens alltmer föränderliga samhälle, inrättades från 1863-1864 "småskolor" som förberedande skolor.

Kvaliteten på lärarna skiftade rejält; vid mindre folkskolor krävdes inte examinerade lärare, istället kunde t.ex. äldre soldater anlitas.

Kyrkans grepp om folkskolan var starkt genom kyrkoherdens ordförandeskap i skolrådet och kontrollen över lärarseminarierna.

ANNONS

ANNONS

Folkskolan kunde tillgodose flera gruppers krav. Staten ville att underklassens barn skulle kunna läsa, räkna och skriva samt studera katekesen och Bibeln.Bönderna stödde folkskolan men ogillade läroverk och universitet, som betraktades som överklassens skolor, medan liberalernas ideologi var att så småningom ge alla barn samma utvecklingsmöjligheter.

Läskunnighet

Redan vid 1800-talets början kunde 85-90 procent av svenskarna läsa, om än stapplande. Även i fattiga hem fanns oftast bibel, psalmbok och kanske några andaktsböcker. En förklaring till läskunnigheten är den statliga kampanjen, inledd med kyrkolagen 1686, för att föräldrarna skulle lära barnen att läsa med hjälp av prästen, som också vid de årliga husförhören kontrollerade färdigheten.

Att läskunnighet var ett krav för nattvard, i sin tur ett krav för giftermål, påverkade också. Detta sociala tryck försvagades dock genom folkomflyttningar och religiös splittring.

Folkskolan (1842) krävde formellt läskunnighet, men den låga nivån tvingade fram småskolor. Skrivkunnigheten var länge sämre. T.ex. år 1875 saknade en procent av rekryterna (till armén) helt läsförmåga medan elva procent inte kunde skriva.

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Sveriges industrialisering

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till folkskolan.

Uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad:
13 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Folkskolan

SO-rummet bok
M

Sveriges politiska omvandling under 1800-talet

av: Riksdagsförvaltningen
2019-06-01

Under 1800-talet förändrades Sverige snabbt. Kungamakten och ståndsriksdagen gick inte i takt med det nya samhälle som växte fram. Revolutioner, frihetskrig och tal om alla människors lika värde spred sig över världen. Folket krävde större frihet och ökat politiskt inflytande...

+ Läs mer

Länkar om Folkskolan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS