S
Tagg
Klassrum
Klassrum i folkskola, 1910-tal.

Folkskolan

Genom folkskolestadgan 1842 blev folkskolan Sveriges första obligatoriska folkundervisning. Redan tidigare hade dock de flesta kunnat läsa bl.a. tack vare de frivilliga skolor som fanns i många församlingar.

Folkskolan förutsatte att barnen skulle lära sig att läsa hjälpligt hemma. När detta visade sig vara svårt i industrialismens alltmer föränderliga samhälle, inrättades från 1863-1864 "småskolor" som förberedande skolor.

ANNONS

ANNONS

Kvaliteten på lärarna skiftade rejält; vid mindre folkskolor krävdes inte examinerade lärare, istället kunde t.ex. äldre soldater anlitas.

Kyrkans grepp om folkskolan var starkt genom kyrkoherdens ordförandeskap i skolrådet och kontrollen över lärarseminarierna.

Folkskolan kunde tillgodose flera gruppers krav. Staten ville att underklassens barn skulle kunna läsa, räkna och skriva samt studera katekesen och Bibeln. Bönderna stödde folkskolan men ogillade läroverk och universitet, som betraktades som överklassens skolor, medan liberalernas ideologi var att så småningom ge alla barn samma utvecklingsmöjligheter.

Läskunnighet

Redan vid 1800-talets början kunde 85-90 procent av svenskarna läsa, om än stapplande. Även i fattiga hem fanns oftast bibel, psalmbok och kanske några andaktsböcker. En förklaring till läskunnigheten är den statliga kampanjen, inledd med kyrkolagen 1686, för att föräldrarna skulle lära barnen att läsa med hjälp av prästen, som också vid de årliga husförhören kontrollerade färdigheten.

Att läskunnighet var ett krav för nattvard, i sin tur ett krav för giftermål, påverkade också. Detta sociala tryck försvagades dock genom folkomflyttningar och religiös splittring.

Folkskolan (1842) krävde formellt läskunnighet, men den låga nivån tvingade fram småskolor. Skrivkunnigheten var länge sämre. T.ex. år 1875 saknade en procent av rekryterna (till armén) helt läsförmåga medan elva procent inte kunde skriva.
 

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Sveriges industrialisering

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Universitet


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till folkskolan.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
13 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Folkskolan

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sveriges politiska omvandling under 1800-talet

av: Riksdagsförvaltningen
2019-06-01

Under 1800-talet förändrades Sverige snabbt. Kungamakten och ståndsriksdagen gick inte i takt med det nya samhälle som växte fram. Revolutioner, frihetskrig och tal om alla människors lika värde spred sig över världen. Folket krävde större frihet och ökat politiskt inflytande...

+ Läs mer

Länkar om Folkskolan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS