Sorgevaka när vi fick kvinnliga präster

ÅRET RUNT 10 april
Bild:

Sorgevaka när vi fick kvinnliga präster

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 10 april 1960 invigdes Sveriges tre första kvinnliga präster. Natten innan invigningen höll ett tiotal manliga teologer en sorgevaka för att demonstrera sin motvilja mot denna kvinnliga prästvigning. Prästerna stödde Martin Luther som påpekade att kvinnan skulle tiga i församlingen: ”Ty den som skall predika behöver en god stämma, ett gott uttal, ett gott minne och andra naturliga gåvor”. De tre kvinnorna som blev präster var Elisabeth Djurle, Margit Sahlin och Ingrid Persson. Frågan om kvinnliga präster hade då diskuterats av och till i 40 år.

Kategorier: