M

Indonesien idag

Antal invånare: 263 991 380 (2017)
Huvudstad: Jakarta

Befolkning

Indonesien är världens fjärde folkrikaste land. En klar majoritet av invånarna härstammar från malajfolk som under 500-talet före Kristus vandrade in från det asiatiska fastlandet.

Dagens befolkning är uppdelad i ett stort antal folkgrupper (enligt vissa källor 400), varav många talar egna språk och har egna kulturer. Nästan hälften av invånarna är javaneser, vilka numera även bor på andra öar än Java.

Antal invånare: 263 991 380 (2017)
Huvudstad: Jakarta

Befolkning

Indonesien är världens fjärde folkrikaste land. En klar majoritet av invånarna härstammar från malajfolk som under 500-talet före Kristus vandrade in från det asiatiska fastlandet.

Dagens befolkning är uppdelad i ett stort antal folkgrupper (enligt vissa källor 400), varav många talar egna språk och har egna kulturer. Nästan hälften av invånarna är javaneser, vilka numera även bor på andra öar än Java.

ANNONS

ANNONS

Religion

Författningen föreskriver religionsfrihet men slår samtidigt fast att republiken Indonesien vilar på tanken om tron på en gud. Ateism är inte direkt förbjudet men betraktas ofta med stor skepsis. Det finns sex officiellt erkända religioner: hinduism, buddhism, islam, katolicism, protestantism och konfucianism. Personer som bekänner sig till någon annan trosuppfattning, exempelvis landets många stamreligioner, kan registrera sig hos myndigheterna som tillhörande sociala – inte religiösa – grupper.

  Indonesiens flagga.

  Politiskt system

  I författningen är Indonesiens statsideologi, pancasila, inskriven: tro på en gud, humanism, nationell enhet, demokrati och social rättvisa.

  Landet är en republik vars president utses i direkta allmänna val. Presidenten har stora maktbefogenheter och väljer själv sin regering. I indonesiska regeringar sitter vanligtvis ministrar från såväl moderata muslimska partier som sekulära, nationalistiska. Det lagstiftande representanthuset domineras av samma politiska krafter.

  Indonesien har sedan slutet av 1990-talet utvecklats i demokratisk riktning, men rättssäkerheten är ännu svag och korruptionen utbredd.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Militant islamism

  Lördagskvällen den 12 oktober 2002 utgör en vattendelare i indonesisk politik. Då utfördes tre samordnade sprängattentat i turistområdet Kuta Beach på Bali. 202 människor dödades och över 300 skadades. Flertalet dödsoffer var utländska turister, däribland 88 australier och sex svenskar. Misstankarna riktades mot den regionala muslimska extremistgruppen Jemaah Islamiah (Muslimsk gemenskap; JI), som bildades 1993 och slåss för en islamistisk stat i den muslimska delen av Sydöstasien. Gruppen har misstänkts för samröre med det internationella terroristnätverket al-Qaida.

  Utrikespolitik och försvar

  Som stormakt i Sydöstasien har Indonesien länge prioriterat regionala frågor i utrikespolitiken. Trots det har landet haft en rad svåra konflikter med grannländer, inte minst med Malaysia och Östtimor. Ockupationen av Östtimor 1975–1999 låg i decennier som en skugga över Indonesiens kontakter med omvärlden. Idag är dock de utrikespolitiska relationerna över lag goda, även med Östtimor. Indonesien får militärt stöd av USA i kampen mot terrorism.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Indonesien är Sydöstasiens största ekonomi och har haft en hög tillväxt under det senaste årtiondet. Landet har genomgått en stor ekonomisk omvandling sedan Asienkrisen 1998 och lockar numera investerare med en stor konsumentmarknad, rika naturtillgångar och politisk stabilitet.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Indonesiens geografi >

   Utrikeshandel

   Exporten spelar en betydelsefull roll för ekonomin, även om Indonesiens stora hemmamarknad gör landet mindre exportberoende än flera av grannländerna.

   Olja och naturgas var länge de i särklass viktigaste exportvarorna.

   Sociala förhållanden

   Levnadsstandarden och det allmänna hälsotillståndet bland indoneserna har förbättrats betydligt sedan 1960-talet. Den ekonomiska krisen 1997–1998 innebar emellertid ett bakslag, då andelen fattiga i befolkningen steg från en tiondel 1996 till närmare en tredjedel 1999 enligt officiella beräkningar.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Indonesien.
   Konflikter : Indonesien
   Konflikter : Östtimor

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Indonesien

   The Borneo Case - ett skolmaterial om regnskog och miljö

   av: Hornbill och AMP film
   Högstadiet, Gymnasiet

   Det här är en spännande dokumentär med tillhörande studiematerial som handlar om regnskog, urfolks livsvillkor och rättigheter, regnskogsskövling, korruption, miljöförstö­ring, global rättvisa, mänskliga rättigheter och konsumentmakt.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Indonesien

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Indonesiens geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Indonesiens geografi ur olika perspektiv.

   Indonesiens historia

   Här hittar du material som behandlar Indonesiens historia i stora och små perspektiv.