M

Sierra Leones historia

Sierra Leone grundades, liksom grannlandet Liberia, av frigivna slavar vid slutet av 1700-talet. Då hade redan afrikanska folk invandrat till området i flera hundra år. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan 1700-talet blev Sierra Leone självständigt 1961.

De äldsta fynden av stenåldersredskap antyder att livsmedelsproduktion förekom i det nuvarande Sierra Leone för mer än 5 000 år sedan. Järnredskap började användas i området cirka 500 e Kr. De folk som idag bor i landet har invandrat under de senaste 500 åren.

I slutet av 1400-talet började portugisiska sjöfarare besöka området. Bergen vid floden Rokels mynning som portugiserna kallade Serra Lyoa (Lejonberget) gav landet dess namn. Under 1700-talet blev slavar den viktigaste exportvaran.

När Storbritannien vid slutet av 1700-talet gick i spetsen för kampen mot slavhandeln grundades Freetown 1787 som en fristad för frigivna och förrymda slavar. Dessa blev den kriotalande befolkningens ursprung.

Inlandet förklarades som brittiskt protektorat 1896 men fortsatte att styras av de lokala hövdingarna. År 1924 slogs kustkolonin och inlandsprotektoratet samman. Politiska partier började bildas efter andra världskriget och invånarna fick allt mer sköta sina egna affärer. I det första allmänna valet 1951 segrade Sierra Leones folkparti (SLPP), vars ledare Milton Margai blev premiärminister 1958 när landet beviljats självstyre. Han förblev premiärminister efter självständigheten den 27 april 1961.

Läs i Landguiden om Sierra Leones moderna historia från 1961 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sierra Leone grundades, liksom grannlandet Liberia, av frigivna slavar vid slutet av 1700-talet. Då hade redan afrikanska folk invandrat till området i flera hundra år. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan 1700-talet blev Sierra Leone självständigt 1961.

De äldsta fynden av stenåldersredskap antyder att livsmedelsproduktion förekom i det nuvarande Sierra Leone för mer än 5 000 år sedan. Järnredskap började användas i området cirka 500 e Kr. De folk som idag bor i landet har invandrat under de senaste 500 åren.

I slutet av 1400-talet började portugisiska sjöfarare besöka området. Bergen vid floden Rokels mynning som portugiserna kallade Serra Lyoa (Lejonberget) gav landet dess namn. Under 1700-talet blev slavar den viktigaste exportvaran.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Sierra Leones historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om hur Sierra Leone blev räddningen för frigivna amerikanska slavar. Under amerikanska frihetskriget rymde tiotusentals slavar från sina ägare för att slåss för den brittiska kolonialmakten. De lockades av britternas löfte om att alla slavar som stridit för dem skulle friges efter kriget...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sierra Leone. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Sierra Leone ur olika perspektiv. Sierra Leone, formellt Republiken Sierra Leone, är en stat i Västafrika. Landets klimat är tropiskt. Huvudstaden, tillika landets största stad och säte för regeringen, heter Freetown. Det officiella språket är engelska. Sierra Leone har världens lägsta levnadsstandard...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Sierra Leone. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Sierra Leones geografi ur olika perspektiv.