M
Kategori
Karta

Tchad idag

Antal invånare: 16 914 985 (2021)
Huvudstad: Ndjamena

Tchad ligger i norra Centralafrika och saknar kust. En rad militära kuppregimer har genom åren avlöst varandra vid makten och stått under ständigt tryck från väpnade upprorsrörelser. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Sedan 2010-talet plågas landet även av islamiströrelsen Boko Haram. I Tchad finns olja och goda förekomster av andra mineraler.

Antal invånare: 16 914 985 (2021)
Huvudstad: Ndjamena

Tchad ligger i norra Centralafrika och saknar kust. En rad militära kuppregimer har genom åren avlöst varandra vid makten och stått under ständigt tryck från väpnade upprorsrörelser. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Sedan 2010-talet plågas landet även av islamiströrelsen Boko Haram. I Tchad finns olja och goda förekomster av andra mineraler.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Det går en etnisk skiljelinje mellan norra och södra Tchad. I ökenlandskapet i norr dominerar muslimska araber medan majoriteten i södern tillhör afrikanska folkslag som bekänner sig till kristendom eller traditionella inhemska religioner. Motsättningar mellan olika folkgrupper och regioner har lett till årtionden av inbördeskrig eller politiskt våld.

Tchads flagga.

Religion

Drygt hälften av Tchads invånare är muslimer, medan en tredjedel räknas som kristna och övriga som anhängare av traditionella inhemska religioner. Motsättningar mellan muslimer och kristna har periodvis varit inslag i inbördeskrig och politiska maktkamper.

Politiskt system

När Tchads långvarige president Idriss Déby Itno stupade i strid mot rebeller i april 2021 tog ett militärråd under ledning av hans son, general Mahamat Idriss Déby, över styret. Författningen avskaffades, regeringen avsattes och parlamentet upplöstes. Militärrådet utlovade demokratiska val inom 18 månader, men bröt det löftet och sköt fram valen till 2024.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

President Idriss Déby Itno och hans parti Patriotiska räddningsrörelsen (MPS) har haft ett fast grepp om makten i Tchad sedan en militärkupp genomfördes 1990. Vid Débys död i april 2021 tog hans son Mahamat Idriss Déby över styret. Débys egen folkgrupp zagawa dominerar inom armén, regeringen och statsförvaltningen. Oppositionen tystas och mediefriheten är kraftigt begränsad. De politiska makthavarna lägger sig ofta i domstolarnas arbete.

Utrikespolitik och försvar

Tchad har nära förbindelser med Frankrike och USA, som båda hjälper till att bekämpa islamistuppror i Sahara och Sahel. Det regionala samarbetet är viktigt, men relationerna till Sudan, Libyen och Centralafrikanska republiken är komplicerade. Tchad anses ha ett starkt militärt försvar med stort politiskt inflytande.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tchad är ett av världens fattigaste länder där den ekonomiska utvecklingen har hämmats av geografisk isolering, återkommande torka och årtionden av inbördeskrig. Statens inkomster kommer främst från export av olja, guld och bomull. Den stora folkmajoriteten överlever på småskaligt jordbruk och boskapsskötsel för det egna hushållet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tchads geografi >

Sociala förhållanden

Tchad tillhör världens fattigaste länder där utvecklingsnivån är bland de lägsta. Hälso- och sjukvården är skriande otillräcklig, särskilt på landsbygden. Bara fyra av tio tchadier har tillgång till rent vatten, och nio av tio lever i avsaknad av avlopp.

Besök Landguiden och läs mer om Tchad.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Tchad

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tchad

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Tchads historia

Historia om Tchad. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Tchads geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tchads geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...