M

Tchad idag

Antal invånare: 14 899 990 (2017)
Huvudstad: Ndjamena

Befolkning

Det går en etnisk, religiös och kulturell skiljelinje mellan norra och södra Tchad. I den norra delen av landet dominerar araber och islam är förhärskande religion. I söder är majoriteten afrikanska folk som bekänner sig till kristendom eller traditionella religioner.

Religion

Tchad är en sekulär stat och religionsfrihet råder även om regeringen har vidtagit åtgärder för att övervaka och stävja vissa islamistiska gruppers verksamhet.

Antal invånare: 14 899 990 (2017)
Huvudstad: Ndjamena

Befolkning

Det går en etnisk, religiös och kulturell skiljelinje mellan norra och södra Tchad. I den norra delen av landet dominerar araber och islam är förhärskande religion. I söder är majoriteten afrikanska folk som bekänner sig till kristendom eller traditionella religioner.

Religion

Tchad är en sekulär stat och religionsfrihet råder även om regeringen har vidtagit åtgärder för att övervaka och stävja vissa islamistiska gruppers verksamhet.

Politiskt system

Enligt författningen från 1996 är Tchad en republik med flerpartisystem. Våren 2018 antogs en rad författningsändringar som stärkte presidentmakten.

Presidenten är statschef och överbefälhavare och har stora maktbefogenheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Tchads flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Tchad har starka band till den forna kolonialmakten Frankrike. För Tchad är Frankrike också en viktig biståndsgivare och landets viktigaste handelspartner.

  Ekonomi

  Flera decennier av inbördeskrig har hindrat Tchad från att utvecklas ekonomiskt. Fattigdomens djupaste orsaker är dock uråldriga: geografisk isolering och ett ökenklimat med återkommande torka. Inbördeskrigen och flyktingströmmarna har förvärrat situationen.

  På 1990-talet upptäcktes stora oljefyndigheter i Doba-regionen i söder. Oljeexporten från 2003 och framåt har gett Tchad nya inkomster efter ett långvarigt beroende av bomullsodling och boskapsskötsel.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tchads geografi >

  Utrikeshandel

  Olja är Tchads viktigaste exportprodukt, följd av boskap och bomull. 2010 svarade oljan för cirka 90 procent av exportinkomsterna. Raffinerad olja, maskiner, fordon och livsmedel måste importeras.

  Sociala förhållanden

  Tchad hamnar i bottenskiktet när FN-organet UNDP listar utvecklingsnivån i världens länder. När listan skapas tar man hänsyn till aspekter som inkomster, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Tchad.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Tchad

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fattigdom och ohälsa i världen

  Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

  Internationella relationer

  Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

  Tchads historia

  Historia om Tchad. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Tchads geografi

  Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tchads geografi ur olika perspektiv.

  Relaterade taggar

  Diktatur

  Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...