M

Kosovo idag

Antal invånare: 1 830 700 (2017)
Huvudstad: Prishtina

Befolkning

Albanerna är den dominerande folkgruppen i dagens Kosovo med serberna som största minoritet. Dessutom finns bland annat mindre grupper bosniaker och gorani (bägge slavisktalande muslimer), romer och turkar.

År 2011 hölls den första folkräkningen sedan 1993. Antalet invånare angavs då till drygt 1,7 miljoner vilket var cirka 20 procent lägre än tidigare uppskattningar gjort gällande.

Antal invånare: 1 830 700 (2017)
Huvudstad: Prishtina

Befolkning

Albanerna är den dominerande folkgruppen i dagens Kosovo med serberna som största minoritet. Dessutom finns bland annat mindre grupper bosniaker och gorani (bägge slavisktalande muslimer), romer och turkar.

År 2011 hölls den första folkräkningen sedan 1993. Antalet invånare angavs då till drygt 1,7 miljoner vilket var cirka 20 procent lägre än tidigare uppskattningar gjort gällande.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kosovo är en sekulär stat. De flesta i den albanska befolkningsmajoriteten är icke-praktiserande muslimer (främst sunni). Aktivt troende muslimer återfinns i huvudsak bland de äldre. En mindre grupp bland albanerna är romerska katoliker. Serberna är övervägande ortodoxt kristna.

Kosovos flagga.

Politiskt system

Kosovos författning bygger på den så kallade Ahtisaariplanen som den finländske medlaren Matti Ahtisaari utformade innan Kosovo ensidigt utropade sin självständighet i februari 2008; författningen trädde i kraft i juni samma år.

Sedan kriget i slutet av 1990-talet har det internationella samfundet (FN, EU) varit, och är delvis ännu, delaktigt i styret och försvaret av Kosovo men alltmer har landets egna institutioner tagit över.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Kosovo har varit att bli erkänt som en egen stat men långt ifrån alla världens nationer har erkänt självständigheten. FN har inte kunnat erkänna den nya staten på grund av motstånd i säkerhetsrådet. Internationella idrottsorganisationer, som Internationella olympiska kommittén och fotbollens Fifa och Uefa, har dock accepterat Kosovo som medlem.

Kosovo är också medlem i FN:s fackorgan Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF)

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder och närmare en tredjedel av landets invånare räknas som fattiga. Hög arbetslöshet är en starkt bidragande faktor men bakom fattigdomen ligger också krig, korruption och vanskötsel. Kosovo har också höga födelsetal och en stor, relativt lågutbildad landsbygdsbefolkning.

Jordbruk och gruvdrift har varit basen i ekonomin och stått för huvuddelen av landets inkomster och sysselsättning.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kosovos geografi >

Utrikeshandel

Kosovo har ett enormt handelsunderskott. Exporten motsvarar inte mer än knappt 14 procent av importen. Underskottet i varuhandeln uppvägs av utländskt bistånd, pengar som emigranter skickar hem samt utländska investeringar.

Sociala förhållanden

En dryg tredjedel av Kosovos invånare räknas som fattiga. De unga är särskilt drabbade. Fyrtio procent av de fattiga är under 20 år.

Fattigdomen gör att en stor del av befolkningen tvingas leva på socialbidrag och stöd från släktingar utomlands.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kosovo.
Konflikter : Kosovo
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kosovo

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kosovos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kosovos geografi ur olika perspektiv.

Kosovos historia

Få en helhetsbild av Kosovos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...