M

Kosovo idag

Antal invånare: 1 794 248 (2019)
Huvudstad: Prishtina

Befolkning

Albaner är den dominerande folkgruppen i dagens Kosovo med serber som största minoritet. Befolkningen är en av de yngsta i Europa, ungefär hälften av invånarna är under 25 år.

År 2011 hölls den första folkräkningen sedan 1993. Antalet invånare angavs då till drygt 1,7 miljoner vilket var cirka 20 procent lägre än vad tidigare uppskattningar gjort gällande.

Antal invånare: 1 794 248 (2019)
Huvudstad: Prishtina

Befolkning

Albaner är den dominerande folkgruppen i dagens Kosovo med serber som största minoritet. Befolkningen är en av de yngsta i Europa, ungefär hälften av invånarna är under 25 år.

År 2011 hölls den första folkräkningen sedan 1993. Antalet invånare angavs då till drygt 1,7 miljoner vilket var cirka 20 procent lägre än vad tidigare uppskattningar gjort gällande.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kosovo är en sekulär stat. De flesta i den albanska befolkningsmajoriteten är icke-praktiserande muslimer (främst sunni). Aktivt troende muslimer återfinns i huvudsak bland de äldre. En mindre grupp bland albanerna är romerska katoliker. Serberna är övervägande ortodoxt kristna.

Kosovos flagga.

Politiskt system

Kosovos författning bygger på den så kallade Ahtisaariplanen som den finländske medlaren Matti Ahtisaari utformade innan Kosovo ensidigt utropade sin självständighet i februari 2008.

Sedan kriget i slutet av 1990-talet har det internationella samfundet (FN, EU) varit, och är delvis ännu, delaktigt i styret och försvaret av Kosovo men alltmer har landets egna institutioner tagit över.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Centralt för Kosovo är att bli erkänt som en egen stat men bara hälften av världens nationer har gått kosovanerna till mötes. Motstånd hos medlemmar i FN:s säkerhetsråd gör att världsorganisationen centralt inte har kunnat erkänna den nya staten. Relationen med Serbien är fortsatt usel men Kosovo har formella relationer med övriga grannländer.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder, med ett stort beroende av överföringar från utlandet. Arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg. Bakom fattigdomen ligger också krig, korruption och vanskötsel.

Jordbruk och gruvdrift har varit basen i ekonomin och stått för huvuddelen av landets inkomster och sysselsättning.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kosovos geografi >

Sociala förhållanden

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever på socialbidrag och stöd från släktingar utomlands. Det finns ett socialt skyddsnät men ersättningsnivåerna är låga.

Besök Landguiden och läs mer om Kosovo.
Konflikter : Kosovo
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 24 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kosovo

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kosovos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kosovos geografi ur olika perspektiv.

Kosovos historia

Få en helhetsbild av Kosovos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...