Tagg om Nationernas förbund (NF)
Bild:
NF:s logga.

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades 1920, strax efter första världskriget för att förhindra nya omfattande krig.

Organisationen fick dock aldrig något större politiskt inflytande på den internationella arenan. Detta beroende bland annat på att USA inte gick med och att det rådde motsättningar mellan vissa av medlemsländerna.

Nationernas förbund upplöstes 1946 men slutade i praktiken att fungera 1939 i samband med andra världskrigets utbrott.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om Nationernas förbund >

Här nedan hittar du material med anknytning till Nationernas förbund.

Uppdaterad: 
06 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Nationernas förbund (NF)

M
Carsten Ryytty
2015-09-08
Nationernas förbund (League of Nations), även förkortat NF, var en fredsorganisation som fanns mellan åren 1920-1946. Nationernas förbund misslyckades att behålla världsfreden. Kritiker sade att...
M
Carsten Ryytty
2014-12-08
I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en...
S
Robert de Vries (red)
2014-03-02
Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation...
S
Svenska FN-förbundet
2014-03-02
Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet...
M
Svenska FN-förbundet
2013-10-16
FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt....

Länkar om Nationernas förbund (NF)

Sortera efter:
          

Genomgång (12:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om konsekvenserna (följderna) av första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om följderna av första världskriget.

Spara som favorit
          

Här kan du se en pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (15:03 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar om mellankrigstidens första del som inkluderar en ökad demokratisering, framväxande diktaturer, NF, Weimarrepubliken, Versaillesfredens konsekvenser, depressionen, Hitlers väg till makten, o.s.v.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (45:18 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om första världskrigets förlopp och konsekvenser. Här berörs de stridande parterna, industrialismen och vapenteknologin, det totala kriget, faktorer som avgjorde kriget, Versaillesfreden, läget i Mellanöstern, Nationernas Förbund (NF), rädslan för kommunismen, krigets följder, m.m.

Spara som favorit
          

På Anne Franks webbguide hittar du massor av fakta om andra världskriget och Förintelsen. Här kan du läsa om Nazityskland, Adolf Hitler, krigets början, förlopp och slut, Förintelsen, Jaltakonferensen, Tysklands kapitulation, Nationernas Förbund, FN:s födelse, och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nationernas förbund (NF) som var en mellanstatlig organisation som kan sägas vara föregångare till Förenta nationerna, FN. Förbundet grundades 1920 och upphörde 1945...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Forum för levande historias webbplats där du kan läsa om Nazitysklands uppkomst. Här berättas om Versaillesfreden, Nationernas Förbund (NF), Weimarrepubliken, det tyska nazistpartiet (NSDAP), SA, ölkällarkuppen, Hitlers bok "Mein Kampf", SS, etc.

Spara som favorit