M
Tagg
emblem
NF:s emblem.

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades 1920, strax efter första världskriget för att förhindra nya omfattande krig. Organisationen fick dock aldrig något större politiskt inflytande på den internationella arenan. Detta beroende bland annat på att USA inte gick med och att det rådde motsättningar mellan vissa av medlemsländerna.

Nationernas förbund upplöstes 1946 men slutade i praktiken att fungera 1939 i samband med andra världskrigets utbrott.

LÄS MER: Lätta fakta om Nationernas förbund

LÄS MER: Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material med anknytning till Nationernas förbund.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nationernas förbund (NF)

M

Lätta fakta om Nationernas förbund (NF)

av: Carsten Ryytty
2015-09-08

Nationernas förbund (League of Nations), även förkortat NF, var en fredsorganisation som fanns mellan åren 1920-1946. Nationernas förbund misslyckades att behålla världsfreden. Kritiker sa att NF stod för Nationernas Fiasko.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Versaillesfreden och första världskrigets följder

av: Carsten Ryytty
2014-12-08

I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en rättvis fred, men tyskarna blev chockade när de fick ta del av villkoren...

+ Läs mer

S

Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

av: Robert de Vries (red)
2014-03-02

Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation som skulle kunna förhindra detta i framtiden - Nationernas förbund (NF)...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

av: Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.

+ Läs mer

M

FN:s historia - vägen till bildandet av FN

av: Svenska FN-förbundet
2013-10-16

FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, men grundandet av FN ägde rum redan 1945. Här kan du läsa historien bakom bildandet av FN...

+ Läs mer

Länkar om Nationernas förbund (NF)

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS