Bild:
M

Algeriets historia

Klippmålningar i Tassili i Sahara visar att jägarfolk levde där under yngre stenåldern och att det fanns gott om elefanter, bufflar, giraffer och andra djur i vad som nu är ofruktbar öken. Ur jägarkulturen utvecklade ursprungsbefolkningen berberna också boskapsskötsel och jordbruk.

På 800-talet f Kr började fenicierna kolonisera kustlandet och anlade hamnstaden Kartago (i dagens Tunisien), som blev centrum för en handelsmakt med kolonier bland annat i Spanien och på Sicilien.

När Kartago föll 149-146 f Kr grundade berberfolk staterna Numidien i öster och Mauretanien i väster. Under det första seklet e Kr intogs berberrikena av romarna, och regionen blev deras kornbod varifrån spannmål, frukt, druvor och olivolja exporterades. En av kristendomens stora teologer, kyrkofadern Augustinus, levde i Numidien 354-430 e Kr. I början av 400-talet intog de germanska vandalerna området, och 534 kom det under Östromerska riket, Bysans.

Vid mitten av 600-talet inleddes en erövring med mer långvariga effekter. Då anlände de första arabiska militärexpeditionerna till Maghreb, som är arabernas benämning på Nordvästafrika. Med araberna kom islam. Regionen började arabiseras och islamiseras under perioder av såväl samarbete som strid med berberna. Kustbefolkningen assimilerades sakta av araberna, medan berberna i inlandet motsatte sig islam.

År 935 grundades staden Alger som landet har uppkallats efter. Under de följande fem seklerna styrde arabiska dynastier, och under almohaderna upplevde området från mitten av 1100-talet en lång blomstringstid. Efter hand splittrades dock landet. Hotade av spansk erövring begärde Algers invånare 1527 hjälp från det osmanska (turkiska) riket.

Under turkarnas 300-åriga styre utvecklades Algeriet, liksom andra nordafrikanska länder, till en fruktad sjörövarstat. En algerisk kaparflotta härjade i början av 1600-talet ända uppe vid Island. Sjöröveriet kom delvis att legitimera Frankrikes militära landstigning 1830 nära Alger.

Koloni

Fransmännen hade tänkt nöja sig med kustlandet, men starkt motstånd rån bergsfolken drev dem till att vidga sin ockupation. Det blev en grym erövring som höll på i årtionden och där varken barn, kvinnor eller åldringar skonades. De besegrades jord delades ut till hundratusentals franska kolonister. Gamla samhällsmönster slogs sönder och landsbygdens algerier blev billig arbetskraft.

År 1834 förklarades Algeriet som fransk koloni, men fick senare status som en integrerad del av Frankrike. Kolonisterna, som vid sekelskiftet 1900 uppgick till omkring en halv miljon, förblev i allt väsentligt franska medborgare och hade egna företrädare i nationalförsamlingen i Paris. Den förtryckta muslimska majoriteten blev franska undersåtar men inte medborgare. Få muslimer fick del av de ekonomiska framstegen.

Under de båda världskrigen var algerierna ändå lojala mot kolonialmakten och gavs så småningom samma status som franska medborgare. Vid krigsslutet 1945 möttes deras uppdämda frihetshopp av en fransk massaker i staden Sétif. Tusentals (uppgifterna varierar starkt) muslimer som hade demonstrerat för självständighet dödades. Händelsen utlöste våldsdåd på ömse sidor med bland annat bomber mot algeriska byar och överfall på kolonister. Många tusen muslimer och ett hundratal européer miste livet.

Läs i Landguiden om Algeriets historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Klippmålningar i Tassili i Sahara visar att jägarfolk levde där under yngre stenåldern och att det fanns gott om elefanter, bufflar, giraffer och andra djur i vad som nu är ofruktbar öken. Ur jägarkulturen utvecklade ursprungsbefolkningen berberna också boskapsskötsel och jordbruk.

På 800-talet f Kr började fenicierna kolonisera kustlandet och anlade hamnstaden Kartago (i dagens Tunisien), som blev centrum för en handelsmakt med kolonier bland annat i Spanien och på Sicilien.

När Kartago föll 149-146 f Kr grundade berberfolk staterna Numidien i öster och Mauretanien i väster. Under det första seklet e Kr intogs berberrikena av romarna, och regionen blev deras kornbod varifrån spannmål, frukt, druvor och olivolja exporterades. En av kristendomens stora teologer, kyrkofadern Augustinus, levde i Numidien 354-430 e Kr. I början av 400-talet intog de germanska vandalerna området, och 534 kom det under Östromerska riket, Bysans.

Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Algeriets historia

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
Vi förflyttar oss nu till 1950-talets Frankrike och till dess besittning Algeriet. Algeriet var franskt område sedan 1830. Här levde en miljon fransmän samt nio miljoner araber och berber. En...

Länkar om Algeriets historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kapplöpningen om Afrika. I slutet av 1800-talet inledde Europas stormakter en kapplöpning om Afrikas rikedomar. De afrikanska folken drabbades hårt när deras kontinent erövrades och plundrades på sina naturresurser. Här berättas om triangelhandeln med slavar, palmoljan och andra naturresurser, Suezkanalen, Berlinkonferensen 1884, Cecil Rhodes, Stanley, Leopold II:s privata koloni (Kongo) och mycket annat.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Algeriet. Du hittar också en del historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Algeriet. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Program i P1:s Vetenskapsradion Historia (24 min) där det berättas om sjöröveri i Nordafrika mellan 1500-talet och mitten av 1800-talet. Bortåt 1 000 svenskar drabbades av nordafrikanska pirater och slaveri. Vetenskapsradion historia berättar om deras historia. Dessutom uppmärksammas historien om slavupproret på det holländska fartyget Meermin 1766, som nu engagerar en hel nation...

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om Algeriets historia. Det nuvarande Algeriet omfattar forntidens Numidien och Mauretanien. Dessa länder erövrades av romarna omkring 46 f. Kr. Under de romerska kejsarna var de i det mest blomstrande tillstånd och hade över 30 folkrika städer...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om striderna i Nordafrika under andra världskriget. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Algeriets geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Algeriet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...