M
Kategori
Karta

Algeriets historia

Klippmålningar i Tassili i Sahara visar att jägarfolk levde där under yngre stenåldern och att det fanns gott om elefanter, bufflar, giraffer och andra djur i vad som nu är ofruktbar öken. Ur jägarkulturen utvecklade ursprungsbefolkningen berberna också boskapsskötsel och jordbruk.

På 800-talet f Kr började fenicierna kolonisera kustlandet och anlade hamnstaden Kartago (i dagens Tunisien), som blev centrum för en handelsmakt med kolonier bland annat i Spanien och på Sicilien.

Klippmålningar i Tassili i Sahara visar att jägarfolk levde där under yngre stenåldern och att det fanns gott om elefanter, bufflar, giraffer och andra djur i vad som nu är ofruktbar öken. Ur jägarkulturen utvecklade ursprungsbefolkningen berberna också boskapsskötsel och jordbruk.

På 800-talet f Kr började fenicierna kolonisera kustlandet och anlade hamnstaden Kartago (i dagens Tunisien), som blev centrum för en handelsmakt med kolonier bland annat i Spanien och på Sicilien.

ANNONS

ANNONS

När Kartago föll 149-146 f Kr grundade berberfolk staterna Numidien i öster och Mauretanien i väster. Under det första seklet e Kr intogs berberrikena av romarna, och regionen blev deras kornbod varifrån spannmål, frukt, druvor och olivolja exporterades. En av kristendomens stora teologer, kyrkofadern Augustinus, levde i Numidien 354-430 e Kr. I början av 400-talet intog de germanska vandalerna området, och 534 kom det under Östromerska riket, Bysans.

Vid mitten av 600-talet inleddes en erövring med mer långvariga effekter. Då anlände de första arabiska militärexpeditionerna till Maghreb, som är arabernas benämning på Nordvästafrika. Med araberna kom islam. Regionen började arabiseras och islamiseras under perioder av såväl samarbete som strid med berberna. Kustbefolkningen assimilerades sakta av araberna, medan berberna i inlandet motsatte sig islam.

År 935 grundades staden Alger som landet har uppkallats efter. Under de följande fem seklerna styrde arabiska dynastier, och under almohaderna upplevde området från mitten av 1100-talet en lång blomstringstid. Efter hand splittrades dock landet. Hotade av spansk erövring begärde Algers invånare 1527 hjälp från det osmanska (turkiska) riket.

Under turkarnas 300-åriga styre utvecklades Algeriet, liksom andra nordafrikanska länder, till en fruktad sjörövarstat. En algerisk kaparflotta härjade i början av 1600-talet ända uppe vid Island. Sjöröveriet kom delvis att legitimera Frankrikes militära landstigning 1830 nära Alger.

Koloni

Fransmännen hade tänkt nöja sig med kustlandet, men starkt motstånd rån bergsfolken drev dem till att vidga sin ockupation. Det blev en grym erövring som höll på i årtionden och där varken barn, kvinnor eller åldringar skonades. De besegrades jord delades ut till hundratusentals franska kolonister. Gamla samhällsmönster slogs sönder och landsbygdens algerier blev billig arbetskraft.

ANNONS

ANNONS

År 1834 förklarades Algeriet som fransk koloni, men fick senare status som en integrerad del av Frankrike. Kolonisterna, som vid sekelskiftet 1900 uppgick till omkring en halv miljon, förblev i allt väsentligt franska medborgare och hade egna företrädare i nationalförsamlingen i Paris. Den förtryckta muslimska majoriteten blev franska undersåtar men inte medborgare. Få muslimer fick del av de ekonomiska framstegen.

Under de båda världskrigen var algerierna ändå lojala mot kolonialmakten och gavs så småningom samma status som franska medborgare. Vid krigsslutet 1945 möttes deras uppdämda frihetshopp av en fransk massaker i staden Sétif. Tusentals (uppgifterna varierar starkt) muslimer som hade demonstrerat för självständighet dödades. Händelsen utlöste våldsdåd på ömse sidor med bland annat bomber mot algeriska byar och överfall på kolonister. Många tusen muslimer och ett hundratal européer miste livet.

Läs i Landguiden om Algeriets historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 5 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Algeriets historia

L

Barbareskstaterna i Nordafrika - sjöröveri och slavhandel

av: Mats Röyter
2020-05-13

Nordafrikanska pirater gjorde Medelhavet och en stor del av Atlanten osäkra under trehundra år. Mellan 1500-talet och 1800-talet terroriserades både handelsfartyg och europeiska kustbosättningar av dessa s.k. korsarer - muslimska sjörövare som försörjde sig genom plundring och kidnappning. Fångarna som togs utväxlades antingen till ursprungslandet mot en lösensumma eller blev sålda som slavar i Nordafrika, där slavmarknaden i Alger var den dominerande...

+ Läs mer

S

Algeriets frihetskamp mot Frankrike 1954-1962

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31

Mellan 1954 och 1962 kämpade Algeriet för sin självständighet från Frankrike. Trots stora utmaningar och en växande befrielserörelse (FLN) som utförde attacker även i Frankrike, ledde förhandlingar så småningom till ett fritt Algeriet. Denna kamp kom att få stor inverkan på Frankrikes relationer med sina tidigare kolonier och resten av Europa...

+ Läs mer

Länkar om Algeriets historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Algeriets geografi

Fördjupa dig i Algeriets geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Sh
Karta

Fakta om Algeriet

Aktuell samhällsfakta om Algeriet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...