M

Portugal idag

Antal invånare: 10 269 417 (2019)
Huvudstad: Lissabon

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över. 1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats.

Befolkning

Portugiserna säger sig härstamma från de så kallade lusitanerna, men invånarna har vanligtvis en relativt blandad etnisk bakgrund. Geografiskt är befolkningen koncentrerad till kuststäderna. Landets invånarantal minskar stadigt, då fler portugiser dör än föds och fler utvandrar än invandrar.

Antal invånare: 10 269 417 (2019)
Huvudstad: Lissabon

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över. 1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats.

Befolkning

Portugiserna säger sig härstamma från de så kallade lusitanerna, men invånarna har vanligtvis en relativt blandad etnisk bakgrund. Geografiskt är befolkningen koncentrerad till kuststäderna. Landets invånarantal minskar stadigt, då fler portugiser dör än föds och fler utvandrar än invandrar.

ANNONS

ANNONS

Religion

Drygt åtta av tio portugiser är enligt den senaste folkräkningen 2011, katoliker, men det finns även små grupper av protestanter, ortodoxt kristna, muslimer och judar i landet. knappt sju procent av portugiserna angav 2011 att de saknade religion. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten.

Portugals flagga.

Politiskt system

Portugal är en republik vars president har stort politiskt inflytande, trots begränsade formella befogenheter. Den verkställande makten innehas av regeringen, som är ansvarig inför presidenten och den lagstiftande nationalförsamlingen.

Statsförvaltningen plågas av en stor och ineffektiv byråkrati samt utbredd korruption. Två politiska partier dominerar och brukar växla om vid makten: Socialistpartiet och Socialdemokratiska partiet, som trots namnet är ett borgerligt parti. Sedan november 2015 styrs Portugal av en minoritetsregering som leds av Socialistpartiet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system, där flera maktskiften har skett under ordnade former. Yttrande-, mötes- och pressfrihet garanteras i författningen. Korruption och usla förhållanden i landets fängelser utgör dock allvarliga problem.

Utrikespolitik och försvar

Portugals två dominerande politiska partier är i stora drag ense i utrikespolitiska frågor. Portugal har varit med i EU sedan 1986, och portugiserna har länge varit varma anhängare av ett fördjupat samarbete inom unionen. Landet har till exempel deltagit i eurosamarbetet sedan starten 1999. Så har också EU-bidragen till den portugisiska ekonomin varit betydande och 2011 hjälpte EU den portugisiska regeringen med ett stort nödlån för att Portugal skulle undvika statsbankrutt som en följd av den ekonomiska krisen från 2008.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Portugal upplevde en stabil ekonomisk tillväxt från EU-inträdet 1986 till dess att en budgetkris uppstod i början av 2000-talet. Den globala finanskrisen från 2008 slog hårt mot landet och portugiserna har sedan dess fått se sin levnadsstandard sjunka i takt med att arbetslösheten stigit och landet fått allvarliga problem med att betala av sin höga statsskuld.

Ett stort budgetunderskott tvingade Portugal att i maj 2011 ta ett nödlån av EU och Internationella valutafonden (IMF). Villkoret för lånet var en tuff åtstramningspolitik, som drabbat stora delar av befolkningen. I mitten av 2010-talet kunde en viss ekonomisk återhämtning skönjas, men coronakrisen 2020 slog hårt mot den portugisiska ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Portugals geografi >

Utrikeshandel

Portugal har traditionellt ett underskott i handelsbalansen, det vill säga importen av varor är större än exporten. Underskott råder också i bytesbalansen (handeln med både varor och tjänster).

Sociala förhållanden

De senaste årens allvarliga ekonomiska kris har gjort att såväl medelklassen som fattiga portugiser har fått se sin levnadsstandard sjunka. Reallönerna har dalat och socialförsäkringssystemen har urholkats, samtidigt som arbetslösheten stigit snabbt. En viss återhämtning har dock skett, bland annat har arbetslösheten åter minskat. Den socialistiska regering som tillträdde i slutet av 2015 har försökt återställa vissa sociala förmåner.

Besök Landguiden och läs mer om Portugal.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Portugal

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Portugal

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Portugals geografi

Fördjupa dig i Portugals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...