Bild:
M

Kongo-Kinshasas historia

Som många andra afrikanska länder är Kongo-Kinshasa en rent kolonial skapelse. De riken som byggdes upp här under medeltiden av afrikanska folk bröts ned av europeiska slavhandlare och krossades slutligen när den belgiske kungen Leopold II i slutet av 1800-talet ville skapa en egen koloni. Hänsynslös utplundring av naturresurser, utan en tanke på befolkningens bästa, kom att prägla landet även efter det att belgiska staten tog ifrån kungen ansvaret för kolonin.

De äldsta mänskliga spåren inom det som idag är Kongo-Kinshasa har påträffats i Katanga, Kasai och vid Albertsjöns stränder. Fynden tros vara en miljon år gamla. Vid mitten av 1990-talet fann man nära gränsen till Uganda tekniskt avancerade fångstredskap av ben, långt äldre än liknande fynd i Europa.

De första kända invånarna i Kongo-området var pygméer. Under årtusendet före och de första århundradena e Kr kom bantufolk från norr och spred sig genom Kongobäckenet. Mellan 1200- och 1500-talen fanns här en utvecklad kultur med flera kungadömen, bland annat Kongo, Luba och Lunda.

År 1482 nådde portugisen Diogo Cão Kongoflodens mynning. Därmed inleddes en europeisk exploatering av befolkningen och naturtillgångarna. Floden blev ett centrum för exporten av slavar till Arabien, Mellanöstern och Nya världen. I slutet av 1600-talet hämtades 15 000 slavar om året från Kongoflodens nedre lopp. Läs mer om slavhandeln >

Flodens strida strömmar, tropiskt klimat och sjukdomar hindrade länge européerna att utforska Kongos inre. Först i mitten av 1800-talet blev området kring floden känt i västvärlden. År 1878 gav den belgiske kungen Leopold II i uppdrag åt amerikanen Henry Morton Stanley att utforska Kongo ytterligare, upprätta handelsstationer och träffa avtal med lokala hövdingar. Detta skedde oftast med brutala metoder.

Vid Berlinkonferensen 1884–1885 delade de europeiska stormakterna upp Afrika mellan sig. Då erkändes Leopolds rätt till den så kallade Kongofristaten, som kungen kom att betrakta som sin privata egendom. Han utnyttjade girigt de rika mineraltillgångarna och tvingade invånarna till hårt arbete under slaveriliknande former. Kring sekelskiftet avslöjades hur Leopolds europeiska soldater mördade, misshandlade och plundrade befolkningen. Mellan fem och tio miljoner kongoleser, som tappade gummi eller jagade elfenben för Leopolds räkning, dog av sjukdomar, svält och våld. Skandalen ledde 1908 till att kungen tvingades överlämna kolonin till den belgiska staten.

Belgarna fortsatte exploateringen om än inte lika grymt och hänsynslöst som kung Leopold. Ekonomin anpassades helt till belgiska intressen. Rika fyndigheter av mineraler och billig arbetskraft gjorde kolonin mycket vinstgivande.

Andra världskriget skapade ökad efterfrågan på produkter från Belgiska Kongo, vilket ökade kolonins lönsamhet. Denna utveckling fortsatte efter kriget. Gruvproduktionen ökade 1945–1955 med 60 procent. 1959 svarade Kongo för 9 procent av världens kopparproduktion, samt 49 procent av produktionen av kobolt och 69 procent av dess industridiamanter. Därtill fick Kongo stora intäkter genom export av palmolja, bomull och kaffe. Den koloniala armén och polisen höll befolkningen i schack.

Eftersom politiska partier var förbjudna, började kongoleserna under 1950-talet bilda kulturella och etniska föreningar för att främja sina intressen. Den viktigaste hette Ba-Kongofolkets allians (Abako) och leddes av Joseph Kasavubu. Abako antog 1956 ett manifest med krav på självständighet. I kommunvalet 1957 segrade Abako stort i huvudstaden Léopoldville (nuvarande Kinshasa) och stödet för organisationen växte snabbt ute i landet.

När polisen i början av 1959 upplöste en politisk demonstration arrangerad av Abako i huvudstaden följde upplopp och blodiga kravaller. Inför hotet av fortsatta oroligheter beslöt Belgien att påskynda övergången till självständighet. Den 30 juni 1960 blev Belgiska Kongo en självständig stat under namnet Republiken Kongo. Avvecklandet av kolonin skedde med nästan panikartad hastighet och det var en illa förberedd kongolesisk förvaltning som fick ta över efter belgarna.

Läs i Landguiden om Kongo-Kinshasas historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Som många andra afrikanska länder är Kongo-Kinshasa en rent kolonial skapelse. De riken som byggdes upp här under medeltiden av afrikanska folk bröts ned av europeiska slavhandlare och krossades slutligen när den belgiske kungen Leopold II i slutet av 1800-talet ville skapa en egen koloni. Hänsynslös utplundring av naturresurser, utan en tanke på befolkningens bästa, kom att prägla landet även efter det att belgiska staten tog ifrån kungen ansvaret för kolonin.

De äldsta mänskliga spåren inom det som idag är Kongo-Kinshasa har påträffats i Katanga, Kasai och vid Albertsjöns stränder. Fynden tros vara en miljon år gamla. Vid mitten av 1990-talet fann man nära gränsen till Uganda tekniskt avancerade fångstredskap av ben, långt äldre än liknande fynd i Europa.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 11 juli 2013

Annons

Länkar om Kongo-Kinshasas historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om den demokratiska republiken Kongo. "Det afrikanska världskriget", där åtta afrikanska länder och över 25 väpnade grupper kämpade, avslutades formellt år 2003. Åren efter krigets slut har dock kampen om naturresurser och etniska spänningar medfört blodiga strider och allvarliga övergrepp mot civilbefolkningen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kapplöpningen om Afrika. I slutet av 1800-talet inledde Europas stormakter en kapplöpning om Afrikas rikedomar. De afrikanska folken drabbades hårt när deras kontinent erövrades och plundrades på sina naturresurser. Här berättas om triangelhandeln med slavar, palmoljan och andra naturresurser, Suezkanalen, Berlinkonferensen 1884, Cecil Rhodes, Stanley, Leopold II:s privata koloni (Kongo) och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om svenska FN-soldater i strid under Kongokrisen. Under den blodiga konflikten i Kongo 1960–1964 sattes över 6 000 svenska soldater in för att genomdriva FN:s vilja. Striderna blev periodvis mycket hårda och 19 svenskar omkom. Kongo­krisen är det senaste tillfälle då svenska soldater varit inblandade i militära slag och gått till anfall...

Spara som favorit
          

Första delen (15:01 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II av Belgien skaffade sig en koloni i centrala Afrika, Kongofristaten, i slutet av 1800-talet (1885-1908).

Spara som favorit
          

Andra delen (13:54 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om kung Leopold II av Belgien och hans privata koloni - Kongofristaten 1885-1908.

Spara som favorit
          

Tredje delen (11:55 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II förlorade kolonin och hur Belgiska staten tog över (1908-1960).

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (40:30 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Afrikas historia ca 1400-1800 med fokus på slavhandeln över Atlanten. Staterna Kongo, Ashanti och Dahomey presenteras.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kongo-Kinshasa. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Kongo-Kinshasa. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv kan du lyssna på några radioprogram som bl.a. handlar om svenska FN-soldaters strider under Kongokrisen på 1960-talet. I april 2011 skickar Sverige åtta Jas-plan till Libyen för att upprätthålla flygförbudszonen. Här berättas om en annan konflikt där svenskt stridsflyg medverkade – Kongo på 1960-talet...

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om den utdragna konflikten i Kongo-Kinshasa. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Demokratiska Republiken Kongo ur olika perspektiv. Här finns också en artikel om den väpnade konflikten Kongo. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kongokrisen ur olika perspektiv. Kongokrisen var en period av maktkamp och svåra oroligheter i Kongo som tog sin början i samband med att Kongo förklarades självständigt från Belgien i juni 1960...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kongo-Kinshasa ur olika perspektiv. Kongo-Kinshasa, officiellt Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo, DRK), är en stat i Centralafrika. Tidigare statsnamn har varit Fristaten Kongo, Belgiska Kongo, Kongo-Leopoldville, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo och Zaire. DRK är Afrikas till ytan näst största och efter folkmängd fjärde största stat...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Fokus där du kan läsa om Kongos utveckling efter den koloniala frigörelsen 1960. Kongo föll sönder när Belgien lämnade landet, några förberedelser för självstyret hade inte vidtagits. Men kolonialmaktens politik bäddade för de konflikter som härjat sedan dess…

Spara som favorit
          

Reportage i tidningen Fokus om kriget i Kongo. Cynikerna säger att det alltid kommer vara krig i Kongo. Fokus medarbetare i Afrika, Carl-Fredrik Wettermark och författaren Anders Ehnmark, berättar om varför konflikten har kostat fem miljoner människor livet…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia som handlar om det första Kongokriget mellan 1996-1997.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Kongo-Brazzaville. Här finns material som behandlar Kongo-Brazzavilles historia i små och stora drag.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Kinshasas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Kongo-Kinshasa. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Relaterade taggar