M
Kategori
Karta

Burkina Faso idag

Antal invånare: 21 497 097 (2021)
Huvudstad: Ouagadougou

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

Antal invånare: 21 497 097 (2021)
Huvudstad: Ouagadougou

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Burkina Faso har en ung befolkning, närmare hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög, även om födelsetalen har fallit något under 2010-talet. Drygt två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor. Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

Burkina Fasos flagga.

Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom, vilket bidrar till osäkra siffror om anhängare av olika religioner. Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är animister.

Politiskt system

När Roch Marc Christian Kaboré tillträdde som president 2015 fanns förhoppningar om en lugnare och mer demokratisk utveckling i Burkina Faso efter 27 år med auktoritärt styre. I stället följde en våg av jihadistvåld och i början av 2022 tog militären makten i en kupp med hänvisning till regeringens oförmåga att bekämpa islamisterna. Militärstyret störtades dock i en ny kupp i september samma år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Sedan början av 2022 styrs Burkina Faso av militären som dock har lovat att lämna över makten till en helt civil regering. Den demokratiskt valda regeringens oförmåga att bekämpa det ökade våldet från jihadistgrupper banade väg för kuppen. Samtidigt fanns farhågor om att islamistvåldet skulle kunna hota den starka tolerans som finns mellan landets olika religiösa grupper. Burkina Faso har också av tradition ett starkt civilsamhälle och jämförelsevis frispråkiga medier.

Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder men har haft mer komplicerade utrikesrelationer i den egna regionen. Numera samarbetar dock flera västafrikanska länder i kampen mot det växande hotet från islamistiska terrorister.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Odling och boskapsskötsel för husbehov utgör stommen i det fattiga Burkina Fasos ekonomi. Till outvecklade näringar och politisk instabilitet kommer att Sahelområdets säkerhetsproblem – militant islamism – driver burkinier att överge landsbygden för en tillvaro som internflyktingar. Guld gick 2009 om bomull som Burkina Fasos viktigaste exportvara, men gruvorna är få och branschen räcker inte till för att ge staten stadga och befolkningen försörjning.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Burkina Fasos geografi >

Utrikeshandel

Burkina Fasos viktigaste exportvara är sedan 2009 guld, följd av bomull. Importen utgörs framför allt av kapitalvaror, olja och livsmedel.

Landets största handelspartner är Schweiz, varifrån mycket av guldet säljs vidare, samt Frankrike, Kina, Indien och en del grannländer.

Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso år 2019 på plats 182 av 189 länder. Mest utsatta är de människor som bor i de torra ökenartade områdena i den norra delen av landet. Hundratusentals människor har också tvingats fly undan våld från olika jihadistgrupper.

Besök Landguiden och läs mer om Burkina Faso.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Burkina Faso

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Burkina Faso

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Burkina Fasos historia

Historia om Burkina-Faso. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Burkina Fasos geografi

Fördjupa dig i Burkina Fasos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...