M

Burkina Faso idag

Antal invånare: 19 193 380 (2017)
Huvudstad: Ouagadougou

Befolkning

Burkina Faso har en ung befolkning, nära hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög.

Nästan två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor.

Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

Antal invånare: 19 193 380 (2017)
Huvudstad: Ouagadougou

Befolkning

Burkina Faso har en ung befolkning, nära hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög.

Nästan två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor.

Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

ANNONS

ANNONS

Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom, vilket bidrar till osäkra siffror om anhängare av olika religioner.

Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är animister.

Burkina Fasos flagga.

Politiskt system

Burkina Faso är en republik med flerpartisystem. Mellan 1987 och 2014 dominerade dock den dåvarande presidenten Blaise Compaoré och hans regeringsparti CDP i hög grad den politiska scenen.

Efter en folklig revolt hösten 2014 tog en militärstödd övergångsregering över makten i drygt ett år innan landet i allmänna val åter fick en civil, demokratsikt vald president i november 2015.

Rättsväsendet ska enligt författningen vara oberoende, men domarna är ytterst ansvariga inför presidenten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder men har haft mer komplicerade utrikesrelationer i den egna regionen. Numera samarbetar dock flera västafrikanska länder i kampen mot det växande hotet från islamistiska terrorister.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Odling och boskapsskötsel för husbehov utgör stommen i det fattiga Burkina Fasos ekonomi och sysselsätter de allra flesta burkinier.

Guld gick 2009 om bomull som Burkina Fasos viktigaste exportvara.

Industrisektorn i övrigt är liten och outvecklad. Bomullsproduktionen är dock fortfarande mycket viktig och sysselsätter runt tre miljoner människor.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Burkina Fasos geografi >

Utrikeshandel

Burkina Fasos viktigaste exportvara är sedan 2009 guld, följd av bomull. Importen utgörs framför allt av kapitalvaror, olja och livsmedel.

Landets största handelspartner är Schweiz, varifrån mycket av guldet säljs vidare, samt Frankrike, Kina, Indien och en del grannländer.

Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso år 2014 på plats 181 av 187. Värst är läget i de torra ökenartade områdena i den norra delen av landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Burkina Faso.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Burkina Faso

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Burkina Fasos historia

Historia om Burkina-Faso. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Burkina Fasos geografi

Fördjupa dig i Burkina Fasos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...