M

Burkina Faso idag

Antal invånare: 20 321 378 (2019)
Huvudstad: Ouagadougou

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

Antal invånare: 20 321 378 (2019)
Huvudstad: Ouagadougou

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Burkina Faso har en ung befolkning, närmare hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög, även om födelsetalen har fallit något under 2010-talet. Drygt två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor. Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

Burkina Fasos flagga.

Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom, vilket bidrar till osäkra siffror om anhängare av olika religioner. Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är animister.

Politiskt system

Burkina Faso är en republik med flerpartisystem. Mellan 1987 och 2014 dominerade dock den dåvarande presidenten Blaise Compaoré och hans parti CDP i hög grad den politiska scenen. Efter en folklig revolt hösten 2014 tog en militärstödd övergångsregering över makten i drygt ett år innan landet i allmänna val åter fick en civil, demokratiskt vald president i november 2015.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska val som hölls 2015 har väckt hopp om en mer demokratisk utveckling i landet. Samtidigt utgör det ökade hotet från jihadiströrelser en risk för att samhällsklimatet ska öka på nytt och hota den starka tolerans som finns mellan olika religiösa grupper. Samtidigt finns ett starkt civilsamhälle och jämförelsevis frispråkiga medier. Rättsväsendet ska enligt författningen vara oberoende, men domarna är ytterst ansvariga inför presidenten.

Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder men har haft mer komplicerade utrikesrelationer i den egna regionen. Numera samarbetar dock flera västafrikanska länder i kampen mot det växande hotet från islamistiska terrorister.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Odling och boskapsskötsel för husbehov utgör stommen i det fattiga Burkina Fasos ekonomi och sysselsätter de allra flesta burkinier. Guld gick 2009 om bomull som Burkina Fasos viktigaste exportvara. Industrisektorn i övrigt är liten och outvecklad. Bomullsproduktionen är dock fortfarande mycket viktig och sysselsätter runt tre miljoner människor.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Burkina Fasos geografi >

Utrikeshandel

Burkina Fasos viktigaste exportvara är sedan 2009 guld, följd av bomull. Importen utgörs framför allt av kapitalvaror, olja och livsmedel.

Landets största handelspartner är Schweiz, varifrån mycket av guldet säljs vidare, samt Frankrike, Kina, Indien och en del grannländer.

Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso år 2019 på plats 182 av 189 länder. Mest utsatta är de människor som bor i de torra ökenartade områdena i den norra delen av landet. Hundratusentals människor har också tvingats fly undan våld från olika jihadistgrupper.

Besök Landguiden och läs mer om Burkina Faso.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Burkina Faso

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Burkina Faso

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Burkina Fasos historia

Historia om Burkina-Faso. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Burkina Fasos geografi

Fördjupa dig i Burkina Fasos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...