M

Naurus historia

Nästan inget är känt om Naurus tidiga historia. Nauruerna antas länge ha levt isolerade från omvärlden. När ett brittiskt fartyg upptäckte dem 1798 var de indelade i tolv klaner med varsin hövding. De brittiska upptäckarna kallade ön Pleasant Island.

Från 1830-talet införde valfångare och andra besökare eldvapen, alkohol och europeiska sjukdomar. Det fick katastrofala följder för nauruerna; efter ett tio år långt inbördeskrig hade befolkningen nästan halverats.

När ön annekterades av Tyskland 1888 fanns bara 900 nauruer, mest kvinnor, kvar i livet. Med tyskarna kom missionärer till Nauru, och ett kontrakt ingicks med ett brittiskt bolag om att börja exploatera öns fosfatfyndigheter med början 1906.

Australien erövrade Nauru under första världskriget och fick efter kriget i uppdrag av FNs föregångare Nationernas förbund att administrera ön tillsammans med Storbritannien och Nya Zeeland. Under andra världskriget ockuperades Nauru av Japan, och mer än hälften av öns befolkning fördes till en annan Stillahavsö för tvångsarbete. Nästan 500 av dem dog av umbäranden.

Läs i Landguiden om Naurus historia från 1960-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Nästan inget är känt om Naurus tidiga historia. Nauruerna antas länge ha levt isolerade från omvärlden. När ett brittiskt fartyg upptäckte dem 1798 var de indelade i tolv klaner med varsin hövding. De brittiska upptäckarna kallade ön Pleasant Island.

Från 1830-talet införde valfångare och andra besökare eldvapen, alkohol och europeiska sjukdomar. Det fick katastrofala följder för nauruerna; efter ett tio år långt inbördeskrig hade befolkningen nästan halverats.

När ön annekterades av Tyskland 1888 fanns bara 900 nauruer, mest kvinnor, kvar i livet. Med tyskarna kom missionärer till Nauru, och ett kontrakt ingicks med ett brittiskt bolag om att börja exploatera öns fosfatfyndigheter med början 1906.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Naurus historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nauru. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Nauru ur olika perspektiv. Nauru, formellt Republiken Nauru, tidigare känd som Pleasant Island, är världens minsta oberoende republik och utgörs av en ö i Stilla havet. Det är ett av världens minsta länder både sett till invånare och areal, arealmässigt är det även världens minsta icke-europeiska land...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Nauru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Naurus geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Nauru. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...