M
Kategori
Karta

Pakistan idag

Antal invånare: 225 199 929 (2021)
Huvudstad: Islamabad

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

Antal invånare: 225 199 929 (2021)
Huvudstad: Islamabad

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Pakistan är världens femte folkrikaste land, men invånarna är ojämnt geografiskt fördelade. Bland flera olika folkslag är punjaberna klart största grupp. Pakistan hyser kanske uppemot tre miljoner afghanska flyktingar, en av de största flyktingbefolkningarna i världen.

Pakistans flagga.

Religion

Islam är själva förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien. Numera råder starka religiösa motsättningar i samhället, dels mellan shia- och sunnimuslimer, dels mellan fundamentalister och mer toleranta riktningar. Landets strikta lagar mot hädelse har fått kritik från omvärlden.

Politiskt system

Pakistan är sedan 2010 en parlamentarisk demokrati, men vägen dit har kantats av långa perioder av militärdiktatur och en allt starkare presidentmakt. Även inflytelserika storgodsägare och klanledare har i decennier urholkat demokratin. Inte förrän 2013 kunde en demokratiskt vald regering avsluta en hel mandatperiod. Genom valet samma år skedde Pakistans första demokratiska maktskifte.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Demokratin i Pakistan är bräcklig och utmanas av många särintressen och starka maktcentra. 2013 skedde det första demokratiska maktskiftet i landets historia. Författningen garanterar grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, men i verkligheten ser det annorlunda ut.

Utrikespolitik och försvar

Pakistans utrikespolitik präglas av konflikten med Indien som främst kretsar kring Kashmir. Det upplevda hotet från Indien innebär att enorma ekonomiska satsningar görs på militären, vars ledning i praktiken styr stora delar av utrikespolitiken. För USA är Pakistan en viktig – men också skör – länk i kampen mot islamistiska motståndsgrupper i Afghanistan. Pakistan har nära relationer med Kina, som ger stöd i form av lån och vapen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Pakistan är Sydasiens näst största ekonomi efter Indien. Sedan nationens tillblivelse 1947 har ekonomin i huvudsak vilat på tre pelare: jordbruk, textilindustri och remitteringar (pengar som pakistanska arbetare i utlandet sänder hem). Den pakistanska ekonomin har beskrivits som "tillväxt utan utveckling".
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Pakistans geografi >

Sociala förhållanden

I få länder har ekonomiska framsteg haft så liten inverkan på den sociala utvecklingen som i Pakistan. Trots att landet under långa perioder haft en snabb ekonomisk tillväxt lever var fjärde invånare under den nationella fattigdomsgränsen.

Besök Landguiden och läs mer om Paktistan.
Konflikter : Kashmir
Konflikter : klanområdena i Pakistan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Pakistan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Pakistan

SO-rummet podcast icon
M

Kärnvapen och kärnvapenmakter

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Pakistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Pakistans geografi

Fördjupa dig i Pakistans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Pakistans historia

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...