M

Pakistan idag

Antal invånare: 197 015 950 (2017)
Huvudstad: Islamabad

Befolkning

Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Befolkningen är ung och ökar snabbt men är mycket ojämnt fördelad. Bergsområdena i väster och norr är glest befolkade, medan det bördiga Punjab har mer än 390 invånare per kvadratkilometer.

Religion

Islam är förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien.

Politiskt system

Pakistan är sedan 2010 en parlamentarisk demokrati, men vägen dit har kantats av långa perioder av militärdiktatur och en allt starkare presidentmakt. Även inflytelserika storgodsägare och klanledare har i decennier urholkat demokratin. Inte förrän 2013 kunde en demokratiskt vald regering avsluta en hel mandatperiod.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Pakistans utrikespolitik har alltid präglats av konflikten med Indien som främst kretsat kring området Kashmir. På grund av det upplevda hotet från Indien har enorma ekonomiska satsningar gjorts på militären, på bekostnad av utbildning, hälsovård och infrastruktur.

I praktiken anses det vara militärledningen som styr Pakistans utrikespolitik, särskilt i förhållande till Indien.

Ekonomi

Pakistans ekonomiska bas är ganska begränsad. Mer än 40 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning, och industrin är i hög grad inriktad på textilier.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Pakistans geografi >

Utrikeshandel

Pakistan har sedan början av 1970-talet haft underskott i handelsbalans och betalningsbalans. Underskottet i betalningsbalansen har i allmänhet täckts av pengar som sänts hem från pakistanska arbetare utomlands samt av bistånd och krediter.

Sociala förhållanden

I sociala avseenden är pakistanierna ett av världens allra sämst lottade folk. I få länder har ekonomiska framsteg haft så liten inverkan på den sociala utvecklingen.

Trots att landet under långa perioder haft en snabb ekonomisk tillväxt lever mer än 60 procent av invånarna på mindre än motsvarande 15 kronor om dagen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Paktistan.
Konflikter : Kashmir
Konflikter : klanområdena i Pakistan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 197 015 950 (2017)
Huvudstad: Islamabad

Befolkning

Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Befolkningen är ung och ökar snabbt men är mycket ojämnt fördelad. Bergsområdena i väster och norr är glest befolkade, medan det bördiga Punjab har mer än 390 invånare per kvadratkilometer.

Religion

Islam är förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Podcast om Fakta om Pakistan

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

Länkar om Fakta om Pakistan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Pakistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Pakistan. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikten mellan Indien och Pakistan om Kashmir.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage med anknytning till Pakistan. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Kategorier:
Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten mellan Indien och Pakistan om gränsområdet Kashmir. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Pakistan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om den långa konflikten mellan Indien och Pakistan om bergområdet Kashmir. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Pakistan ur olika perspektiv. Pakistan (officiellt Islamiska republiken Pakistan) är en stat i södra Asien. Pakistan är det sjätte folkrikaste landet i världen...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Pakistan. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Pakistans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.