M

Pakistan idag

Antal invånare: 197 015 950 (2017)
Huvudstad: Islamabad

Befolkning

Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Befolkningen är ung och ökar snabbt men är mycket ojämnt fördelad. Bergsområdena i väster och norr är glest befolkade, medan det bördiga Punjab har mer än 390 invånare per kvadratkilometer.

Antal invånare: 197 015 950 (2017)
Huvudstad: Islamabad

Befolkning

Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Befolkningen är ung och ökar snabbt men är mycket ojämnt fördelad. Bergsområdena i väster och norr är glest befolkade, medan det bördiga Punjab har mer än 390 invånare per kvadratkilometer.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien.

Politiskt system

Pakistan är sedan 2010 en parlamentarisk demokrati, men vägen dit har kantats av långa perioder av militärdiktatur och en allt starkare presidentmakt. Även inflytelserika storgodsägare och klanledare har i decennier urholkat demokratin. Inte förrän 2013 kunde en demokratiskt vald regering avsluta en hel mandatperiod.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Pakistans flagga.

Utrikespolitik och försvar

Pakistans utrikespolitik har alltid präglats av konflikten med Indien som främst kretsat kring området Kashmir. På grund av det upplevda hotet från Indien har enorma ekonomiska satsningar gjorts på militären, på bekostnad av utbildning, hälsovård och infrastruktur.

I praktiken anses det vara militärledningen som styr Pakistans utrikespolitik, särskilt i förhållande till Indien.

Ekonomi

Pakistans ekonomiska bas är ganska begränsad. Mer än 40 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning, och industrin är i hög grad inriktad på textilier.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Pakistans geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Pakistan har sedan början av 1970-talet haft underskott i handelsbalans och betalningsbalans. Underskottet i betalningsbalansen har i allmänhet täckts av pengar som sänts hem från pakistanska arbetare utomlands samt av bistånd och krediter.

Sociala förhållanden

I sociala avseenden är pakistanierna ett av världens allra sämst lottade folk. I få länder har ekonomiska framsteg haft så liten inverkan på den sociala utvecklingen.

Trots att landet under långa perioder haft en snabb ekonomisk tillväxt lever mer än 60 procent av invånarna på mindre än motsvarande 15 kronor om dagen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Paktistan.
Konflikter : Kashmir
Konflikter : klanområdena i Pakistan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Podcast om Fakta om Pakistan

SO-rummet podcast icon
M

Kärnvapen och kärnvapenmakter

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Pakistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Pakistans geografi

Fördjupa dig i Pakistans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Pakistans historia

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...