M
Kategori

Illustration från Michael Maier's Atalanta fugiens, emblema XXI, 1618.

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja. Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap).

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja. Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap).

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.

ANNONS

ANNONS

Teosofi, spiritualism, astrologi och alkemi är exempel på ockulta inriktningar.

Teosofi och spiritualism är esoteriska läror där det bl.a. hävdas att människor kan kommunicera med avlidnas andar med hjälp av medier, d.v.s. människor med särskilda spiritualistiska förmågor.

Astrologi och horoskop är en lära och en metod att försöka förutsäga en människas personlighet och framtida öde med hjälp av himlakropparnas påstådda inflytande över våra liv.

Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bl.a. gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld.

LÄS MER: Astrologi

LÄS MER: Privatreligiositet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad kännetecknar ockultism?
   
 2. Vad menas med "esoterisk"?
   
 3. Förklara vad följande ockulta inriktningar går ut på:

       a) teosofi och spiritualism

       b) astrologi

       c) alkemi

Ta reda på:

 1. Vad är ett horoskop?
   
 2. Vad används en tarotkortlek till?

Fundera på:

 1. Brukar du läsa ditt horoskop (t.ex. i en tidning)? Om ja - varför?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Ockulta inriktningar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

Re

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Horoskop

Astrologi

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en...

Hi
Alkemi

Alkemi

Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bland annat gick ut...

Hi
Porträtt

Nostradamus

Den franske astrologen och läkaren Michel Nostradamus, som levde på 1500-talet, är känd för...

Hi
symbol

Frimurare

Frimurarna var - och är än idag till viss del - ett mystikomhöljt ordenssällskap med ursprung i...

Re
Antroposofi

Antroposofi

Det antroposofiska sällskapet (av antropos = människa och sofia = vishet) grundades 1913 av...