Bild:
M

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja. Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap).

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.

Ett foto från omkring 1920 som visar en seans runt en svävande bordsskiva som hålls uppe av en spöklik arm.

Teosofi, spiritualism, astrologi och alkemi är exempel på ockulta inriktningar.

Teosofi och spiritualism är esoteriska läror där det bl.a. hävdas att människor kan kommunicera med avlidnas andar med hjälp av medier, d.v.s. människor med särskilda spiritualistiska förmågor.

Astrologi och horoskop är en lära och en metod att försöka förutsäga en människas personlighet och framtida öde med hjälp av himlakropparnas påstådda inflytande över våra liv.

Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bl.a. gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld.

Bild:
En alkemist som försöker framställa en formel till "de vises sten". Målning av Joseph Wright, från 1771.


Text: Robert de Vries (red)

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja. Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap).

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen.

Uppdaterad: 21 maj 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Ockulta inriktningar

Sortera efter:
          

På historikern Bo Erikssons sajt Historievärlden kan du läsa en essä om alkemins historia. Många har försökt framställa guld, men ingen har lyckats. I alkemins historia dyker både genier och dårar upp...

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (3:05 min) där du kan lära dig lite om alkemi. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga faktasida om stjärnor och planeter. Här kan du läsa om de första astronomerna, astronomi, astrologi, den moderna astronomin, stjärnbilder, himlakroppar m.m.

Spara som favorit
          

Essä på Fri Tanke Smedjas hemsida där spiritualismen synas i sömmarna. Här kan du läsa om spiritualism förr och idag. Spiritismens bedrägerimetoder orsakade nästan dess död i början av 1900-talet. När våra nutida medier återupptar metoderna låter inte avslöjandena vänta på sig...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Astrologi.nu är en webbplats som drivs av idéhistorikern och författaren Stefan Stenudd. Här kan du läsa om ämnet astrologi. Du ges också möjlighet att ställa ditt eget horoskop.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tolkning av himlafenom i ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om astrologi. Här kan du läsa om astrologins historia, tankegångar, astrologer och om några astrologiska skolor. Här hittar du också länkar till andra artiklar som kan associeras med astrologi.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den siste svenska alkemisten. Alkemin skapades av araberna under 700-talet och spreds till Europa under senmedeltiden. Den nådde sin kulmen under renässansen på 1500- och 1600-talen. Men även sedan den moderna vetenskapen slagit igenom fascinerades lärda män av alkemins gåtfulla magi. En av dessa nyromantiska alkemister var Fabian Wilhelm af Ekenstam…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om alkemi. Sagan om alkemin är en spännande historia, om vidskepelse, bedrägeri och romantik - från upprinnelsen i Kina, till ett svavelosande Europa. Inte minst fängslar den för att vi ser embryot till den vetenskapande människan…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i alkemins historia från medeltiden till nutid.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om spiritualism och dess historia. Spiritualism är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. I mycket äldre kulturer har denna kontakt ofta kanaliserats av en schaman eller medicinman som hade en central plats i samhälls- eller bygemenskapen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Omfattande webbsida om teosofi, av Herbert Edlund. Här hittar du massor av artiklar som handlar om teosofi och spiritualism ur olika perspektiv. På webbsidan finns även en teosofisk ordbok.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om teosofi. Teosofi, (av grek. theos, gud, och sofia, vishet, vishet i fråga om det gudomliga) kan syfta på två olika rörelser, varför det engelska språket, till skillnad från det svenska, gör skillnad på den äldre trosuppfattning som utövas av "a theosopher" och den yngre trosuppfattning som utövas av "a theosophist"...

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka,...

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa rörelser är att de skapar mening...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Relaterade taggar