M

Ukraina idag

Antal invånare: 44 831 160 (2017)
Huvudstad: Kiev

Befolkning

Ukrainas befolkning har minskat efter självständigheten 1991, eftersom det dör fler än det föds i landet. Invånarantalet har fallit från över 52 miljoner till drygt 44 miljoner (inkluderande Krim) vid början av 2017. Det stora flertalet invånare är etniska ukrainare, medan ryssar utgör en stor minoritetsgrupp. Ukrainska är officiellt språk men ryskan har stark ställning.

Antal invånare: 44 831 160 (2017)
Huvudstad: Kiev

Befolkning

Ukrainas befolkning har minskat efter självständigheten 1991, eftersom det dör fler än det föds i landet. Invånarantalet har fallit från över 52 miljoner till drygt 44 miljoner (inkluderande Krim) vid början av 2017. Det stora flertalet invånare är etniska ukrainare, medan ryssar utgör en stor minoritetsgrupp. Ukrainska är officiellt språk men ryskan har stark ställning.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta invånare identifierar sig med någon av Ukrainas tre ortodoxa kyrkor: två som är underställda Moskva- respektive Kievpatriarkatet, samt en mindre självstyrande ortodox kyrka. I västra Ukraina tillhör många grekisk-katolska kyrkan, och en mindre grupp den romersk-katolska.

Det finns även protestantiska samfund och judiska församlingar. Krimtatarerna är till största delen muslimer.

Ukrainas flagga.

Politiskt system

Ukraina är en republik med halvpresidentiellt styre. Det innebär att både presidenten och premiärministern deltar i det dagliga regeringsarbetet men med skilda roller. Regeringen är ansvarig inför parlamentet.

De svåraste hindren för att bygga upp en modern rättsstat har varit den djupa korruptionen och politikernas påverkan på rättsväsendet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Ukrainas utrikespolitik sedan självständigheten 1991 har pendlat mellan nära relationer till grannlandet Ryssland och ett starkt beroende av ekonomiskt och politiskt stöd från västmakterna.

Efter den pro-västliga folkresningen i början av 2014 har förbindelserna med Ryssland präglats av fiendskap och närheten till väst blivit något av en livlina.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ukraina har varit på väg från planekonomi till marknadsekonomi i drygt två årtionden, men vägen har varit mycket knagglig. En svår ekonomisk nedgång präglade 1990-talet och den robusta tillväxt som inleddes vid millennieskiftet fick ett abrupt slut i och med den globala finanskrisen 2008–2009.

Landet har en stor tung industri och är starkt beroende av utrikeshandel.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ukrainas geografi >

Utrikeshandel

    En stor del av utrikeshandeln bedrivs fortfarande med andra före detta sovjetrepubliker, framför allt Ryssland som står för nära en tredjedel av all handel. Det gör landet beroende av utvecklingen i den ryska ekonomin.

Handelsbalansen är negativ, det vill säga importen av varor är större än exporten. Detsamma gäller bytesbalansen, som även inkluderar utbytet av tjänster.

Sociala förhållanden

Den trygghet på låg nivå som fanns under den sovjetiska tiden vittrade bort efter självständigheten. Levnadsstandarden är fortfarande lägre än före 1991 och hälsoläget är allvarligt.
 

Besök Landguiden och läs mer om Ukraina.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Ukraina

När pengarna inte räcker - skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

av: SOS Barnbyar och BRIS
Högstadiet, Gymnasiet

Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Ukraina

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ukrainas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ukrainas geografi ur olika perspektiv.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Ukrainas historia

Fördjupa dig i Ukrainas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.