M
Kategori
Karta

Belarus (Vitrysslands) geografi

Antal invånare: 9,5 miljoner (2024)
Huvudstad: Minsk

Geografi och klimat

Belarus (Vitryssland) är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-länderna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster samt till Ryssland i öster och Ukraina i söder.

Antal invånare: 9,5 miljoner (2024)
Huvudstad: Minsk

Geografi och klimat

Belarus (Vitryssland) är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-länderna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster samt till Ryssland i öster och Ukraina i söder.

ANNONS

ANNONS

Belarus
Bild: Utrikespolitiska institutet

Belarus saknar havskust men har gott om sjöar, kärr och träskmarker. Landskapet är övervägande flackt men en låg bergås löper diagonalt från väster till öster. I norr består landskapet till stor del av skogsklädda kullar med många sjöar. I söder utbreder sig låglänta träskmarker runt floden Pripjat – en biflod till Dnepr som är landets största flod. Andra bifloder till Dnepr är Dvina och Neman.

Stora obebodda skogar upptar mer än en tredjedel av landytan. I norr växer främst barrträd men även björk och al, i söder finns stora lövskogar. Längst i väster på gränsen till Polen ligger nationalparken Belovezjskaja Pusjtja. Där finns urskogar med många sällsynta djur, bland annat Europas största bestånd av visenter (europeiska bisonoxar). Urskogsområdet som delas med Polen är i Sverige mest känt som Białowieża-skogen. Den polska delen klassades som världsarv 1979 och världsarvet utvidgades 1992 med den belarusiska delen.

ANNONS

Inlandsklimat överväger, det vill säga varma somrar och mycket kalla vintrar. Närheten till Östersjön gör att luften är relativt fuktig på somrarna.

En av landets mest berömda städer är Brest vid polska gränsen, som genom tiderna har lytt under flera olika riken. Dess dramatiska krigshistoria inbegriper även svenska fälttåg på 1600-talet.

Belarus flagga.

Naturtillgångar och energi

Belarus (Vitryssland) är relativt fattigt på naturtillgångar med undantag för främst torv och pottaska (kaliumkarbonat). För sin energiförsörjning är landet beroende av import av framför allt fossilgas (naturgas) från Ryssland. Trots att Belarus var ett av de länder som drabbades av kärnkraftsolyckan i Ukraina 1986 har också ett atomkraftverk byggts, med rysk teknik och ryska lån.

Jordbruk och industri

I Belarus (Vitryssland) finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. De största lantbruken är statliga och skapade som kollektivjordbruk under sovjettiden. Skogarna ägs av staten. Även industrin domineras ännu av statliga företag.

Många gårdar har övergått från djurhållning till odling av grödor, även om mejeriprodukter och kött fortfarande är viktiga varor. De vanligaste grödorna är potatis, spannmål, sockerbetor, lin och grönsaker. Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har sjunkit rejält sedan självständigheten 1991.

ANNONS

ANNONS

Turism

Få utlänningar söker sig till Belarus. Flera av storstäderna inklusive huvudstaden Minsk bombades under andra världskriget och saknar historisk charm. På landsbygden finns dock en del slott att se; två slottsanläggningar som ätten Radziwill ägt i västra delen av landet finns upptagna på FN:s världsarvslista. Belarus har också ett vackert landskap med många sjöar och floder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Belarus.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 17 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Belarus geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Belarus geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Belarus historia

Historia om Belarus (Vitryssland). Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Belarus

Aktuell samhällsfakta om Belarus (Vitryssland). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...