M
Kategori
Karta

Det ljusgröna området utgörs av Västsahara som annekterades av Marocko på 1970-talet.

Marockos geografi

Antal invånare: 37 344 787 (2021)
Huvudstad: Rabat

Geografi och klimat

Marocko ligger i Afrikas nordvästra hörn, med en lång kust mot Atlanten och en kortare kust mot Medelhavet. Haven möts vid Gibraltar sund där det kortaste avståndet till Europa bara är 14 kilometer. Vid Medelhavskusten ligger de två spanska städerna Ceuta och Melilla. Till ytan är landet ungefär lika stort som Sverige. I söder ligger Västsahara, som Marocko annekterade på 1970-talet.

Antal invånare: 37 344 787 (2021)
Huvudstad: Rabat

Geografi och klimat

Marocko ligger i Afrikas nordvästra hörn, med en lång kust mot Atlanten och en kortare kust mot Medelhavet. Haven möts vid Gibraltar sund där det kortaste avståndet till Europa bara är 14 kilometer. Vid Medelhavskusten ligger de två spanska städerna Ceuta och Melilla. Till ytan är landet ungefär lika stort som Sverige. I söder ligger Västsahara, som Marocko annekterade på 1970-talet.

ANNONS

ANNONS

Tillsammans med Algeriet, Tunisien, Libyen och Mauretanien hör Marocko till de så kallade Maghrebstaterna (av arabiska maghrib, ”där solen går ned”).

Marocko
Bild: Utrikespolitiska institutet
Landet består till stor del av berg. I området längs Atlanten sträcker sig bördiga slätter och platåer något tiotal mil in i landet. Kustslätten är till största delen uppodlad, utom i söder. I norr avgränsas en smal kustremsa vid Medelhavet från resten av landet av en bågformad bergskedja, Rifbergen, med toppar på uppemot 2 500 meter över havet.

I det inre av Marocko, i riktning sydväst–nordöst, sträcker sig Atlasbergen som består av tre olika bergskedjor: Mellersta Atlasbergen längst i norr, Höga Atlas längre söderut och Anti-Atlas längst i söder. Den högsta toppen, Jebel Toubkal, i Höga Atlas når över 4 000 meter. Mellan bergskedjorna ligger högplatåer och bördiga dalgångar. Från bergen rinner floder mot både Atlanten och Medelhavet, bland dem Oum Er-Rbia (en av flera stavningsvarianter, standardarabisk stavning Umm al-Rabi`, "vårens moder") och Moulouya (Wadi Muluya).

Längst i söder och i öster består landet av ökenområden.

ANNONS

Marocko ligger i ett område som är utsatt för jordbävningar. År 1960 drabbades kuststaden Agadir av ett jordskalv som ödelade stora delar av staden och dödade omkring 15 000 människor.

Generellt är det varmt och torrt i Marocko, men klimatet skiftar i det bergiga landet. Här finns både snötäckta bergstoppar och stekande ökenhetta.

Marockos flagga.

Längs kusterna är klimatet tempererat med torra somrar och milda vintrar. I bergsområdena råder inlandsklimat med heta somrar och kalla vintrar. När ökenvinden, chergui, blåser över bergen kan det bli upp till 40 grader varmt, medan temperaturen på vintern kan sjunka till 20 minusgrader. På höjder över 2 000 meter över havet kan snö ligga kvar mer än halva året.

Nederbörden är rikligast från november till mars. Regnet faller främst vid kusterna och avtar ju längre söderut och österut man kommer. Torra år, när det regnar mindre än normalt, har under 2000-talet inträffat oftare än förr. Det kan orsaka stora problem för den jordbruksberoende marockanska ekonomin. Särskilt i oaser, där naturen är känslig för förändringar, har det de senaste åren blivit torrare. En följd har blivit att invånarantalet i oaserna sjunker till följd av utflyttning.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Marocko kontrollerar över hälften av världens fosfatreserver, bland annat i Västsahara. Flera andra mineraler finns, som järnmalm, silver, bly, koppar, kobolt, zink, mangan, salt, stenkol och antracit. ”Det vita guldet”, fosfat, svarar dock för 95 procent av mineralbrytningen.

Jordbruk och fiske

Marocko är beroende av jordbruket, vilket gör ekonomin känslig för vädrets svängningar. Även fisket är betydelsefullt, men det råder konflikt om fiskerättigheterna utanför Västsaharas kust.

Industri

Fosfatförädling dominerar den tunga industrin, med tillverkning av bland annat fosforsyra och gödningsmedel. Andra betydande branscher är oljeraffinering och kemisk industri, cementproduktion, textilindustri och tillverkning av järn och stål.

Besök Landguiden och läs mer om Marocko.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Marockos geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Marockos geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Marockos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Marocko

Aktuell samhällsfakta om Marocko. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Marockos historia

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.