M

Marockos geografi

Antal invånare: 35 739 580 (2017)
Huvudstad: Rabat

Geografi

Marocko ligger i Afrikas nordvästra hörn, med en lång kust mot Atlanten och en kortare kust mot Medelhavet. Haven möts vid Gibraltar sund där det kortaste avståndet till Europa bara är 14 kilometer. Vid Medelhavskusten ligger de två spanska städerna Ceuta och Melilla. Till ytan är landet ungefär lika stort som Sverige. I söder ligger Västsahara, som Marocko annekterade på 1970-talet.

Antal invånare: 35 739 580 (2017)
Huvudstad: Rabat

Geografi

Marocko ligger i Afrikas nordvästra hörn, med en lång kust mot Atlanten och en kortare kust mot Medelhavet. Haven möts vid Gibraltar sund där det kortaste avståndet till Europa bara är 14 kilometer. Vid Medelhavskusten ligger de två spanska städerna Ceuta och Melilla. Till ytan är landet ungefär lika stort som Sverige. I söder ligger Västsahara, som Marocko annekterade på 1970-talet.

ANNONS

ANNONS

Tillsammans med Algeriet, Tunisien, Libyen och Mauretanien hör Marocko till de så kallade Maghrebstaterna (Maghreb = ”där solen går ned”).

Landet består till stor del av berg. I området längs Atlanten sträcker sig bördiga slätter och platåer något tiotal mil in i landet. Kustslätten är till största delen uppodlad, utom i söder. I norr avgränsas en smal kustremsa vid Medelhavet från resten av landet av en bågformad bergskedja, Rifbergen, med toppar på uppemot 2 500 meter över havet.

Marockos flagga.

I det inre av Marocko, i riktning sydväst–nordöst, sträcker sig Atlasbergen som består av tre olika bergskedjor: Mellersta Atlasbergen längst i norr, Höga Atlas längre söderut och Anti-Atlas längst i söder. Den högsta toppen, Jebel Toubkal, i Höga Atlas når över 4 000 meter. Mellan bergskedjorna ligger högplatåer och bördiga dalgångar. Från bergen rinner floder mot både Atlanten och Medelhavet.

Längst i söder och i öster består landet av ökenområden.

Marocko ligger i ett område som är utsatt för jordbävningar. År 1960 drabbades kuststaden Agadir av ett jordskalv som ödelade stora delar av staden och dödade omkring 15 000 människor.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Generellt är det varmt och torrt i Marocko, men klimatet skiftar i det bergiga landet. Här finns både snötäckta bergstoppar och stekande ökenhetta.

Längs kusterna är klimatet tempererat med torra somrar och milda vintrar. I bergsområdena råder inlandsklimat med heta somrar och kalla vintrar. När ökenvinden, chergui, blåser över bergen kan det bli upp till 40 grader varmt, medan temperaturen på vintern kan sjunka till 20 minusgrader. På höjder över 2 000 meter över havet kan snö ligga kvar mer än halva året.

Nederbörden är rikligast från november till mars. Regnet faller främst vid kusterna och avtar ju längre söder- och österut man kommer. Torra år, när det regnar mindre än normalt, har under 2000-talet inträffat oftare än förr. Det kan orsaka stora problem för den jordbruksberoende marockanska ekonomin.

Naturtillgångar och energi

Marocko kontrollerar över hälften av världens fosfatreserver, bland annat i Västsahara. Flera andra mineraler finns, som järnmalm, silver, bly, koppar, kobolt, zink, mangan, salt, stenkol och antracit. ”Det vita guldet”, fosfat, svarar dock för 95 procent av mineralbrytningen.

Jordbruk och fiske

Marocko är beroende av jordbruket, vilket gör ekonomin känslig för vädrets svängningar. Även fisket är betydelsefullt, men på senare år har konflikter utbrutit om fiskerättigheterna utanför Västsaharas kust.

ANNONS

ANNONS

Industri

Fosfatförädling dominerar den tunga industrin, med tillverkning av bland annat fosforsyra och gödningsmedel. Andra betydande branscher är oljeraffinering och kemisk industri, cementproduktion och tillverkning av järn och stål.

Turism

Turismen är en av de viktigaste ekonomiska verksamheterna i Marocko. Näringen ger många arbetstillfällen och gott om utländsk valuta. Politiska oroligheter och terrordåd, i både Marocko och i regionen i övrigt, har då och då drabbat turistnäringen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Marocko.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Marockos geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Marockos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Marocko

Aktuell samhällsfakta om Marocko. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Marockos historia

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.