M

Botswana idag

Antal invånare: 2 291 660 (2017)
Huvudstad: Gaborone

Befolkning

Botswana är mycket glesbefolkat. Den största folkgruppen är tswana, med åtta undergrupper som bygger på traditionella tswanariken.

Bland en rad minoritetsgrupper finns ursprungsfolket bushmän (som också kallas basarwa eller san).

Antal invånare: 2 291 660 (2017)
Huvudstad: Gaborone

Befolkning

Botswana är mycket glesbefolkat. Den största folkgruppen är tswana, med åtta undergrupper som bygger på traditionella tswanariken.

Bland en rad minoritetsgrupper finns ursprungsfolket bushmän (som också kallas basarwa eller san).

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder i Botswana och respekteras väl även om alla religiösa organisationer måste registrera sig hos myndigheterna.

Omkring sju av tio botswanier är kristna. Många utövar traditionella religiösa riter vid sidan av kristendomen.

  Botswanas flagga.

  Politiskt system

  Botswana är en parlamentarisk republik och ett av Afrikas stabilaste länder. Landet har haft ett demokratiskt styrelseskick sedan självständigheten 1966.

  Grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter respekteras i huvudsak och rättsväsendet anses vara oberoende.

  Presidenten har relativt stor makt trots att han/hon väljs indirekt, av nationalförsamlingen.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Botswana är en stark förespråkare av ekonomisk och politisk integration i södra Afrika. Samtidigt räds inte regeringen att driva en självständig linje, och landets kritik av brott mot de mänskliga rättigheterna orsakar viss friktion i regionen.

  Relationerna med Sydafrika är överlag goda, medan förhållandet till det krisdrabbade Zimbabwe är mer ansträngt.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Tack vare stora diamanttillgångar har Botswana på några årtionden gått från att vara utfattigt till att klassas som ett medelinkomstland.

   Stabilitet och välbetänkt ekonomisk politik har bidragit till vad som ofta betraktas som en afrikansk välgångssaga. Samtidigt är inkomstklyftorna fortfarande mycket stora.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Botswana geografi >

   Utrikeshandel

   Diamanter svarar för i genomsnitt tre fjärdedelar av Botswanas exportinkomster. Utöver ädelstenarna är det mest koppar, nickel, textilier och kött som säljs till utlandet.

   Nästan alla konsumtionsvaror importeras, även livsmedel.

   Sociala förhållanden

   Botswana har en väl utvecklad social service och hälsovård, jämfört med stora delar av Afrika i övrigt. Ändå lever allvarliga sociala problem kvar, med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Landet är dessutom ett av de värst drabbade i världen av aidsepidemin.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Botswana.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Botswana

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Botswanas geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Botswanas geografi ur olika perspektiv.

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Botswanas historia

   Få en helhetsbild av Botswanas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...