M
Kategori
Karta

Botswana idag

Antal invånare: 2 397 240 (2021)
Huvudstad: Gaborone

Botswana beskrivs ofta som en afrikansk framgångssaga. Vid självständigheten från Storbritannien 1966 var landet ett av de fattigaste i världen. Tack vare rika diamantfyndigheter och fungerande demokrati har Botswana utvecklats till ett medelinkomstland. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel.

Antal invånare: 2 397 240 (2021)
Huvudstad: Gaborone

Botswana beskrivs ofta som en afrikansk framgångssaga. Vid självständigheten från Storbritannien 1966 var landet ett av de fattigaste i världen. Tack vare rika diamantfyndigheter och fungerande demokrati har Botswana utvecklats till ett medelinkomstland. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Botswana är mycket glesbefolkat. Den största folkgruppen är tswana, med åtta undergrupper som bygger på traditionella tswanariken. Bland en rad minoritetsgrupper finns ursprungsfolket bushmän (som också kallas basarwa eller san).

Botswanas flagga.

Religion

Religionsfrihet råder i Botswana och respekteras väl även om alla religiösa organisationer måste registrera sig hos myndigheterna.

Omkring sju av tio botswanier är kristna. Många utövar traditionella religiösa riter vid sidan av kristendomen.

Politiskt system

Botswana är en parlamentarisk republik och ett av Afrikas stabilaste länder. Landet har haft ett demokratiskt styrelseskick sedan självständigheten 1966, och det liberalkonservativa Botswanas demokratiska parti (BDP) har vunnit alla val sedan dess.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Botswana brukar beskrivas som en av Afrikas mest stabila demokratier. Men yttrandefriheten är kringskuren och flera grupper, däribland kvinnor, diskrimineras.

Utrikespolitik och försvar

Botswana är en stark förespråkare av ekonomisk och politisk integration i södra Afrika. Samtidigt räds regeringen inte att driva en självständig linje, och landets kritik av grannländernas brott mot de mänskliga rättigheterna orsakar viss friktion i regionen. Relationerna med Sydafrika är över lag goda, medan förhållandet till det krisdrabbade Zimbabwe är mer ansträngt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tack vare stora diamanttillgångar har Botswana på några årtionden gått från att vara utfattigt till att klassas som ett medelinkomstland.

Stabilitet och välbetänkt ekonomisk politik har bidragit till vad som ofta betraktas som en afrikansk välgångssaga. Samtidigt är inkomstklyftorna fortfarande mycket stora.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Botswana geografi >

Utrikeshandel

Diamanter svarar för i genomsnitt tre fjärdedelar av Botswanas exportinkomster. Utöver ädelstenarna är det mest koppar, nickel, textilier och kött som säljs till utlandet.

Nästan alla konsumtionsvaror importeras, även livsmedel.

Sociala förhållanden

Botswana har en väl utvecklad social service och hälsovård, jämfört med stora delar av Afrika i övrigt. Ändå lever allvarliga sociala problem kvar, med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Landet är dessutom ett av de värst drabbade i världen av aidsepidemin.

Besök Landguiden och läs mer om Botswana.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Botswana

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Botswana

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Botswanas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Botswanas geografi ur olika perspektiv.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Botswanas historia

Få en helhetsbild av Botswanas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...