M
Kategori
karta

Kenyas historia

Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar. I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800-talet koloniserade Afrika hamnade Kenya under brittisk kontroll. Vita nybyggare lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för mau-mau-upproret på 1950-talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen beredde det väg för Kenyas självständighet 1963.

Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar. I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800-talet koloniserade Afrika hamnade Kenya under brittisk kontroll. Vita nybyggare lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för mau-mau-upproret på 1950-talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen beredde det väg för Kenyas självständighet 1963.

ANNONS

ANNONS

Människans vagga sägs ha stått i Östafrika. Flera miljoner år gamla fynd av mänskliga varelser har gjorts i nuvarande Kenya, bland annat vid Turkanasjön. Senare vandrade folk in, dels från Nildalen i norr, dels från väster. Under det första årtusendet e Kr ersattes stenålderskulturen av en järnålderskultur med avancerade terrassodlingar och stenhus, när inflyttande bantufolk från väster trängde undan det jägar- och samlarfolk som bodde i området.

Araber började kolonisera kustområdet, från Somalia i norr till Moçambique i söder, på 700-talet e Kr. Swahilikulturens handelsmän hade kontakt med Persien, Indien och Kina. Från det inre av landet förde afrikanska handelsmän med sig elfenben och slavar som de bytte mot tyger, metaller, keramik och salt. Språket swahili spreds längs handelsvägarna, och i dess spår följde även islam.

Swahilistädernas handelsvälde splittrades av portugiserna som under 1500-talet upprättade en handelsväg till Indien. Portugiserna förde med sig nya kulturväxter som till exempel majs, kassava och tobak som de hämtat i Amerika.

I det inre av Kenya fanns inga stora riken. Befolkningen försörjde sig främst på jordbruk och boskapsskötsel, med omfattande handel mellan de olika folken. Nya folkgrupper invandrade till området, bland annat luofolket som i slutet av 1500-talet kom från ett område i nuvarande Uganda.

Sultanatet Oman på arabiska halvön, som hade ambitioner att bilda ett eget imperium, drev i slutet av 1600-talet ut portugiserna. En stor del av 1700-talet och början av 1800-talet präglades av konflikter med omanierna och inbördes kamp mellan städerna längs kusten. Vid mitten av 1800-talet förändrades handelsvägarna. Karavanerna sökte sig från kusten och in i landet. Efterhand trängde britterna undan omanierna.

Kenya blir en del av Storbritannien

När de europeiska stormakterna delade upp den afrikanska kontinenten mellan sig vid Berlinkonferensen 1884–1885, tilldelades Storbritannien det område som skulle bli Kenya. Kenya blev ett brittiskt protektorat 1895 och samma år började järnvägen till Uganda byggas. En stor del av arbetskraften till järnvägsbygget hämtades från Indien.

För att försäkra sig om deras stöd gav britterna särskilda förmåner till vissa afrikanska ledare, och olika grupper spelades ut mot varandra. År 1902 uppmuntrades vita nybyggare att flytta till de bördiga högländerna och ursprungsbefolkningen drevs bort. Afrikanerna hänvisades till mindre bördiga områden.

Nybyggarna hade emellertid svårt att finna arbetskraft. Genom att införa en rad skatter tvingade myndigheterna afrikanerna att ta lönearbeten på de vitas gårdar.

ANNONS

ANNONS

Under första världskriget stärkte nybyggarna sitt grepp om de lokala myndigheterna och beslutsfattandet. Missnöjet tilltog bland ursprungsbefolkningen och i början av 1920-talet bildades flera politiska organisationer för svarta.

1920 hade Kenya blivit en kronkoloni. Bland de vita nybyggarna fanns starka krav på att bryta sig loss från Storbritannien och få självstyre inom Brittiska samväldet, i likhet med Australien och Kanada.

1944 bildades Kenyas afrikanska union (KAU) med Jomo Kenyatta som ledare. KAUs medlemmar utgjordes av en utbildad elit, flera folkgrupper ingick men organisationen dominerades av kikuyer. Ett av KAUs krav framstod som särskilt kontroversiellt: att svarta skulle få tillgång till jord i högländerna.

Mau-mau-upproret

När den fredliga kampen för att få gehör för detta misslyckades, växte spänningen inom KAU. Missnöjet tilltog och ledde fram till det så kallade mau-mau-upproret 1952, med väpnade aktioner mot vita nybyggare. I oktober samma år utfärdade britterna undantagstillstånd och inledde en motoffensiv. KAU-ledarna, bland andra Kenyatta, fängslades, och 90 000 svarta hölls inspärrade i läger. Politiska organisationer förbjöds. Istället fick fackliga ledare som Tom Mboya och Oginga Odinga, båda från luofolket, en viktig roll i den fortsatta kampen. 1956 hade de koloniala myndigheterna återtagit kontrollen över landet.

Uppgifterna om hur många liv som krävts i striderna går isär. Klart är emellertid att det rörde sig om tiotusental afrikaner, främst kikuyer, och högst ett par hundra vita. Britterna vann en militär seger. Stödet för kolonialismen hade emellertid gått förlorad även på hemmaplan.

Undantagstillståndet hävdes 1960. Samma år ombildades KAU till Kenyas afrikanska nationella union (KANU) och krävde jordreformer och självständighet för Kenya. Partiet hade sitt starkaste stöd bland kikuyer och luo. Det rivaliserande Kenyas afrikanska demokratiska union (KADU) arbetade för en federal lösning som skulle garantera mindre folkgrupper politiskt inflytande.

Vid de första allmänna valen 1961 vann KANU, men partiet vägrade bilda regering innan Kenyatta hade frigivits. Senare samma år släpptes han och återtog ledningen för partiet. Efter valet 1963 blev Kenyatta premiärminister samtidigt som landet fick inre självstyre.

Läs i Landguiden om Kenyas moderna historia från 1963 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 5 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kenyas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
karta

Kenyas geografi

Geografi med fokus på Kenya. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kenyas geografi ur olika perspektiv.

Sh
karta

Fakta om Kenya

Aktuell samhällsfakta om Kenya. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...