M
Kategori
Karta

Kazakstans historia

Det område som utgör dagens Kazakstan beboddes i forntiden av bland annat skyter, en iransk folkgrupp. Turkfolk har funnits där åtminstone sedan 500-talet, troligen tidigare.

Det system av handelsleder genom Asien som kallades Sidenvägen hade utlöpare genom södra Kazakstan, och runt floden Syr-Darja blomstrade en stadskultur från 900-talet. Städerna skövlades dock på 1200-talet, då den mongoliske härskaren Djingis khan drog fram genom landet.

Det område som utgör dagens Kazakstan beboddes i forntiden av bland annat skyter, en iransk folkgrupp. Turkfolk har funnits där åtminstone sedan 500-talet, troligen tidigare.

Det system av handelsleder genom Asien som kallades Sidenvägen hade utlöpare genom södra Kazakstan, och runt floden Syr-Darja blomstrade en stadskultur från 900-talet. Städerna skövlades dock på 1200-talet, då den mongoliske härskaren Djingis khan drog fram genom landet.

ANNONS

ANNONS

Djingis khans välde splittrades efter hans död 1227, och under följande århundraden kämpade olika khaner – turkiska och mongoliska hövdingar – om makten i området.

På 1500-talet enades de viktigaste turkiska stammarna under ledaren Kasym khan. Även om detta förbund, kazak orda, inte bestod så länge, kan man från denna tid tala om kazakerna som en särskild folkgrupp.

Kazakernas västliga grannar, tatarerna, hade på 1500-talet hamnat under ryskt välde. Under 1700-talet sökte kazakerna Moskvas beskydd mot mongoler och andra expansiva grannfolk. Ryska kosacker anlade befästningar i norr och i väster, men utanför dessa fortgick livet på stäppen i stort sett utan rysk inblandning fram till början av 1800-talet. Därefter började makthavarna i Moskva snabbt och hårdhänt att inordna kazakerna under rysk administration. Samtidigt trängde ryska trupper söderut över kazakiskt territorium, mot de områden som ryssarna betraktade som det egentliga Centralasien och mot Afghanistan. Kazakiska revolter slogs ned, och ryssarna avsatte khanerna.

Sedan livegenskapen avskaffats i Ryssland 1861 anlände jordlösa slaviska familjer för att ta ”ledig” kazakisk jord i besittning. Samtidigt tjänade nomaderna pengar på att sälja hästar till ryssarna. En del kazakiska ungdomar fick också studera vid ryska och tatariska skolor.

Vid ingången till 1900-talet kunde de slaviska invandrarna räknas i hundratusental, och allt fler kom varje år via den järnväg som byggts från Uralbergen. Lagar stiftades för att överföra jord som kazakerna ”inte behövde” till nybyggarna. Nomaderna fick allt mindre utrymme för att driva sina hjordar på de långa vandringarna mellan sommar- och vintervistena. Nöden växte bland kazakerna och skapade grogrund för nationalism. Tatariska intellektuella spred tankar om självstyre och om sammanhållning mellan olika turkiska och muslimska folk. De nationalistiska ”ungturkarna” i Turkiet framstod som en förebild för många kazaker och andra centralasiater.

De centralasiatiska muslimerna behövde inte göra rysk militärtjänst, men 1916, under första världskriget, beslöt tsaren att de skulle åläggas arbetsplikt. För kazakerna blev det signalen till ett uppror som även spreds till grannfolken. Vissa strider pågick ännu när oktoberrevolutionen utbröt i Ryssland 1917.

ANNONS

ANNONS

Kaos präglade det blivande Kazakstan under det inbördeskrig som följde. Kazakiska nationalister ville bilda en egen stat men misslyckades då de var splittrade och främst stödde sig på den kazakiska aristokratin.

Bolsjevikerna hade inte något starkt stöd i Kazakstan, men då de hade vunnit det ryska inbördeskriget kunde de den 26 augusti 1920 utropa en ”kirgizisk” autonom republik som en del av Ryssland. (Ryssarna skilde då inte mellan kazaker och kirgizer). Kommunistpartiet blev det enda tillåtna partiet. Republiken splittrades efter några år i två, Kazakstan och Kirgizistan.

Läs i Landguiden om Kazakstans historia från mellankrigstiden och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kazakstans historia

M

Den stora svälten

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

I slutet av 1920-talet hade Sovjetunionen väldiga mängder av råvaror och outbildad arbetskraft. Men jämfört med Västeuropa låg Sovjetunionen långt efter när det gällde utbildad arbetskraft, maskiner och effektiv arbetsledning. En serie femårsplaner sattes i gång. Slutmålet var att förvandla Sovjetunionen till en industriell stormakt. Som ett första steg beordrade Stalin år 1929 att jordbruket skulle kollektiviseras. Det innebar att bönderna måste slå samman sina gårdar till större jordbruk - kollektiv som kallades kolchoser. De som vägrade fördrevs från sina gårdar, sköts eller sattes i fångläger. Projektet misslyckades och från 1930 utbröt massvält, som varade i sju år...

+ Läs mer

Länkar om Kazakstans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Kazakstan

Aktuell samhällsfakta om Kazakstan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Ge
Karta

Kazakstans geografi

Fördjupa dig i Kazakstans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...