Bild:
M

Tibets historia

Tibet är idag en självstyrande region som tillhör Kina.

På 600-talet förenade sig tibetanerna i ett militärt starkt kungarike. 600 år senare kom Tibet under mongoliskt herravälde, följt av prästvälde under mongolernas beskydd. Från den tiden vill dagens ledare i Peking räkna Tibet som en oavskiljbar del av Kina.

1800-talet blev Tibet föremål för konflikt mellan stormakterna Kina, Ryssland och Storbritannien.

1904 trängde brittiska trupper ända in i huvudstaden Lhasa. Sex år senare gick Kina åter in i Tibet, sedan Storbritannien erkänt Kinas överhöghet över området. Efter kejsardömets fall i Kina 1912 fördrevs de kinesiska trupperna.Den självständighet som utropades för Tibet stadfästes dock aldrig internationellt.

1950 invaderade åter kinesiska styrkor, och Tibet tvingades erkänna Kinas överhöghet mot att kineserna lovade att respektera tibetanernas religion och seder. I praktiken började dock landet omdanas radikalt för att helt inlemmas i Kina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Tibet är idag en självstyrande region som tillhör Kina.

På 600-talet förenade sig tibetanerna i ett militärt starkt kungarike. 600 år senare kom Tibet under mongoliskt herravälde, följt av prästvälde under mongolernas beskydd. Från den tiden vill dagens ledare i Peking räkna Tibet som en oavskiljbar del av Kina.

1800-talet blev Tibet föremål för konflikt mellan stormakterna Kina, Ryssland och Storbritannien.

1904 trängde brittiska trupper ända in i huvudstaden Lhasa. Sex år senare gick Kina åter in i Tibet, sedan Storbritannien erkänt Kinas överhöghet över området. Efter kejsardömets fall i Kina 1912 fördrevs de kinesiska trupperna.Den självständighet som utropades för Tibet stadfästes dock aldrig internationellt.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Tibets historia

Sortera efter:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Tibet ur olika perspektiv. Tibet är en region och en historisk stat i Centralasien. Tibet är sedan början av 1950-talet styrt från Peking, och de forna tibetanska områdena är idag indelade i den autonoma regionen Tibet, Qinghai och delar av provinserna Sichuan, Yunnan, Gansu och Xinjiang...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Aktuell samhällsfakta om Tibet (självstyrande region i Kina). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om regionen samt en del...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tibets geografi ur olika perspektiv.