Påven är katolicismens överhuvud. På bilden hälsar Benedikt XVI på folket vid torget Piazza San Pietro i Vatikanen.
L

Katolicismen

Den största och äldsta grenen av kristendomen

Katolicismen är den största och den äldsta och ursprungliga "grenen" inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.

Ordet katolsk betyder allomfattande. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan eftersom den styrs från Rom.

Det finns drygt 1,3 miljarder katoliker runt om i världen. Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Mindre än en tredjedel finns i Europa. I Sverige finns det ca 150 000 katoliker.

År 1054 inträffade den stora brytningen mellan de kristna i västra och östra medelhavsområdet (se podcast). Från och med då fanns två stora riktningar inom kristendomen, den katolska kyrkan i väst och de ortodoxa kyrkorna i öst.

Under 1500-talet kom den andra stora splittringen då reformationen inleddes varefter flera länder i norra Europa valde att bryta med påven och katolicismen och istället ansluta sig till Martin Luthers protestantiska lära.

Den katolska kyrkan leds av påven i Rom

Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus, som Jesus utsåg till de första kristnas ledare. Påven är Jesu ställföreträdare på jorden. Franciskus är den 266:e påven.

Vid en stor biskopskonferens år 1870 beslöts att påven skulle betraktas som ofelbar när han uttalade sig i lärofrågor.

Användbara begrepp

Påve: Katolska kyrkans överhuvud och Guds ställföreträdare på jorden. Påven har sitt säte i Vatikanstaten som ligger i staden Rom, Italien.

Peterskyrkan: Den katolska kyrkans huvudkyrka. Peterskyrkan ligger i Vatikanstaten (Rom) och är världens största kyrka. Enligt traditionen är Peterskyrkan byggd över aposteln Petrus grav. Petrus var en av Jesus tolv lärjungar.

Skärselden:  Ett slags väntrum till paradiset där människan renas från synder efter döden för att fulländas innan hon förenas med Gud. Denna rening kallas för skärseld. Under medeltiden lärde kyrkan ut att alla som inte hade skött sig istället hamnade i helvetet.

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den katolska kyrkan har sju sådana heliga ritualer (sakrament) och dessa är: dopet, konfirmationen, boten (även kallad bikten), äktenskapet, de sjukas smörjelse (sista smörjelsen), prästvigningen och nattvarden.

Påven bor i Vatikanstaten som är världens minsta självständiga stat. Den ligger mitt inne i staden Rom. Vatikanstaten har egna frimärken, egen armé, egen diplomatkår, egen bank och egen flagga.

Schweizergardet är påvens egen lilla armé. Den omfattar 100 personer. De som vaktar påven ska vara romersk-katolska schweiziska medborgare.
Läs även Så väljs en påve >

Sakramenten

Liksom alla kristna samfund talar katolikerna om en treenig Gud (se Kristendomens grunder). När de talar om Gud tänker de på att han uppenbarat sig som fadern, sonen och den heliga anden.

Enligt katolsk tro renas människan från synder efter döden för att fulländas innan hon förenas med Gud. Denna rening kallas för skärselden.

Ordet sakrament betyder helig handling. Människan behöver enligt katolsk tro verkliga föremål och händelser för att kunna ta emot Gud. Genom de sju sakramenten möter de Gud.

Genom dopet blir barnet upptagen i kyrkan. Prästen öser vatten över barnets panna tre gånger i form av ett kors.

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Biskopen tecknar då ett kors med helig olja på konfirmandens panna. Konfirmationsåldern är olika i många katolska länder, alltifrån sju år och uppåt.

Nattvarden är mässans höjdpunkt och den firas varje dag i kyrkan.

Bikten innebär att man går till prästen och bekänner sina synder. Prästen kan också uppmana den som biktar sig att göra bot, alltså att rätta till eller på annat sätt sona det fel som personen har gjort.

Äktenskapet är instiftat av Gud och kan därför inte upplösas.

Prästvigningen är också ett sakrament. Invigningen sker i samband med en mässa. En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. Prästerna får inte bilda familj utan ska leva i celibat (inte ha några kärleksförhållanden eller sexuella kontakter). Den katolska kyrkan tillåter fortfarande inte prästvigning av kvinnor.

De sjukas smörjelse, även kallad sista smörjelsen, innebär att en präst tillkallas till någon svårt sjuk eller döende person. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke för att på så vis förmedla syndernas förlåtelse och hopp om att den sjuke eller döende ska orka med sitt lidande och tillfriskna.
Läs mer om kristendomens ritualer >

Kloster, munkar och nunnor

Omkring 1,5 miljoner katoliker har avgett de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad. Kvinnor som går i kloster kallas nunnor och män för munkar.

Ordet kloster betyder avstängd plats. Men numera lever de flesta munkar och nunnor inte isolerade som på medeltiden utan arbetar ute i samhället med bland annat sjukvård och utbildning.

Uppgifter och frågor

 1. Förklara ordet katolsk.
   
 2. Hur många katoliker finns det i Sverige och i världen? Varför tror du de flesta finns i Latinamerika?
   
 3. Nämn några fakta om påven.
   
 4. Nämn fakta om Vatikanstaten.
   
 5. Vad betyder ordet sakrament och vilka är de sju sakramenten inom katolicismen?
   
 6. Jämför dagens klosterliv med hur det var på medeltiden.


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Den största och äldsta grenen av kristendomen

Katolicismen är den största och den äldsta och ursprungliga "grenen" inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.

Ordet katolsk betyder allomfattande. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan eftersom den styrs från Rom.

Det finns drygt 1,3 miljarder katoliker runt om i världen. Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Mindre än en tredjedel finns i Europa. I Sverige finns det ca 150 000 katoliker.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Katolicismen

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Katolicismen

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13
Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den...
L
Carsten Ryytty
2017-04-18
Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle,...
L
Carsten Ryytty
2017-02-27
Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats...
M
Carsten Ryytty
2016-10-08
Franciscus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden...
L
Carsten Ryytty
2016-04-22
Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Som jämförelse kan nämnas att den näst minsta...
L
Carsten Ryytty
2015-09-07
Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa...
L
Carsten Ryytty
2015-05-02
När en ny påve ska väljas riktas världens ögon mot Rom. För världens alla katoliker (1,2 miljarder) är påven Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterföljare, biskop av Rom och...
S
Pia Gadd
2013-05-01
Den 28 februari 2013 avgick påven Benedictus XVI och det blev väldigt uppmärksammat. Det är lätt att förstå. Av alla de 265 erkända påvarna under kyrkans två årtusenden hade bara fem av hans...

Podcast om Katolicismen

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

Länkar om Katolicismen

Sortera efter:
          

Vad är Bibeln? En kort, lärorik och humoristisk beskrivning av Bibeln. Lite om innehåll, tillkomst, författare mm. Videon (3:25 min) är producerad av Bernward Medien i uppdrag av Katolska biskopskonferensen i Tyskland och ingår i serien "Katholisch für Anfänger". Katolska Pedagogiska Nämnden har givit ut den för en svensk publik...

Spara som favorit
          

Katolska kyrkan har 7 sakrament som beskrivs fartfyllt och enkelt i denna video (2:39 min). Ingår i serien Katolskt för nybörjare som ursprungligen producerats i Tyskland för den Katolska biskopskonferensen. Ges ut av Katolska Pedagogiska Nämnden i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Spara som favorit
          

Med enkla teckningar och humor fångar denna korta video (3:12 min) dopet i Katolska kyrkan.

Spara som favorit
          

Vem är påven? Vilka är hans uppgifter? Kort tecknad video (3:12 min) som på ett humoristiskt sätt förklarar synen på påveämbetet i katolska kyrkan. Filmen är producerad av den tyska katolska biskopskonferensens hemsida katholisch.de och utgiven i en svensk version av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Spara som favorit
          

Med enkla teckningar och humor fångar denna korta video (3:03 min) det typiskt katolska. Videon är från början publicerad på www.katholisch.de och ges ut på svenska av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Faktatext på Stockholms katolska stifts webbplats där du ges en kortfattad sammanfattning av vad den katolska kyrkan är. Kyrkan är en gemenskap, kallad att spegla treenighetens liv. Kyrkan är ett mysterium, synlig mitt ibland oss och samtidigt bortom allt förstånd. Kyrkan är lik ett sakrament, som ger de sina del av den nåd hon själv får från Gud...

Spara som favorit
          

Femte avsnittet (27:10 min) av Världens religioner - kristendom, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:51 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om kristendomens stora inriktningar: katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:27 min) där SO-läraren Stefan Holmström på ett lättförståeligt sätt berättar om den katolska kyrkan ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:36 min) av en religionslärare som ger en sammanfattning av den katolska kyrkan.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (68 min) om helgon. Vi firar att vi betat av de fem världsreligionerna i podden med att inviga vårt nya format tio-i-topp med att lista de tio objektivt sett bästa helgonen. Kanske lite lösare i kanten, kanske lite roligare, lyssna så får du se! Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (14:21 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kyrkans delning på tusentalet i den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Varför splittrades kyrkan?

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historie- och religionsläraren Carl-Henrik Larsson berättar om kristendomens heliga riter. Kristendomen har under sin 2000-åriga
historia aldrig varit någon likriktad religion, inom vilken teologin förblivit oförändrad. Historiska händelser och processer, exempelvis splittringen mellan den katolska och ortodoxa kyrkan under medeltiden samt reformationen, har skapat en religion med många olika uttryckssätt. Här reder vi ut begreppen på ett lättfattligt sätt!

Spara som favorit
          

Enkel genomgång om kristendomens grunder (11:54 min). Andra delen av två. Filmen är gjord av SO-läraren Göran Strömberg.

Spara som favorit
          

Katolik.nu riktar sig till dig som vill veta mer om vad det innebär att vara katolik och vad religionen står för. Katolicism är en term som avser den form av kristendom som representeras av den katolska kyrkan...

Spara som favorit
          

Artikel i nyhetsmagasinet Fokus där du kan läsa om påveämbetet och dess förpliktelser. Förutom att vara andlig ledare för en miljard människor väntar en uppsjö av världsliga sysslor för den nya påven...

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (8:07 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om hur och varför den katolska och ortodoxa kyrkan splittrades.

Spara som favorit
          

Presentation (7:06 min) där religionsläraren Björn Westerström redogör kortfattat för några grundläggande skillnader mellan katolicismen och protestantismen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (4:40 min, utan ljud) där du ges en kortfattad introduktion av kristendomen och dess tre huvudriktningar: katolicismen, ortodoxismen och protestantismen. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det...

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan...

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och därefter blivit...

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen fäste och började tränga undan...