Bild:
M

El Salvadors historia

Innan européerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år. Mellan 500 f Kr och 900 e Kr dominerade mayakulturen det område som idag är södra Mexiko, Guatemala, Honduras och västra El Salvador. I och med mayakulturens fall befolkades västra och centrala El Salvador av pipilerna, som härstammade från centrala Mexiko. Deras kultur var inte lika högtstående som mayafolkets. De var i första hand ett jordbrukande folk, men de anlade också en rad städer. I östra El Salvador levde två andra folkslag, lenca och cacaoperas.

El Salvador var en av de sista delarna av Centralamerika som erövrades av spanjorerna. Kolonisatörerna mötte hårt motstånd från ursprungsbefolkningarna och det var först efter flera angrepp som området införlivades med den spanska kolonin Guatemala. Spanjorerna upptäckte snart att El Salvador inte hade de stora silver- eller guldtillgångar de hade hoppats på. Kolonins främsta tillgång var dess jord som spanska kronan lade beslag på. Ursprungsbefolkningarna tvingades arbeta på plantager som anlades för odling av kakao och färgämnet indigo. Tvångsarbete, strider med spanjorerna och smittsamma sjukdomar från Europa ledde till att ursprungsbefolkningen minskade drastiskt, men de var ändå hela tiden fler än kolonisatörerna.

I samband med att Mexiko förklarade sig självständigt från den spanska kronan 1821 följde de centralamerikanska provinserna i kolonin Guatemala efter. 1823 bildade provinserna en lös federation enligt nordamerikansk modell, men den upplöstes 1838. Två år senare grundades republiken El Salvador.

I mitten av 1800-talet minskade efterfrågan på indigo och istället satsade den salvadoranska staten på att odla kaffe för export. Efterfrågan på kaffe ökade kraftigt de följande åren och 1882 infördes privat äganderätt till jorden. Tre fjärdedelar av jorden kom att ägas av två procent av befolkningen. Både staten och näringslivet dominerades av 14 familjer. De flesta salvadoraner hänvisades till säsongsarbete på de stora godsen, vilket orsakade spänningar på landsbygden. Ursprungsbefolkningarnas traditionella samhällen där jorden hade brukats kollektivt slogs sönder och människorna förlorade sin kulturella identitet.

Läs i Landguiden om El Salvadors historia från 1930-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Innan européerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år. Mellan 500 f Kr och 900 e Kr dominerade mayakulturen det område som idag är södra Mexiko, Guatemala, Honduras och västra El Salvador. I och med mayakulturens fall befolkades västra och centrala El Salvador av pipilerna, som härstammade från centrala Mexiko. Deras kultur var inte lika högtstående som mayafolkets. De var i första hand ett jordbrukande folk, men de anlade också en rad städer. I östra El Salvador levde två andra folkslag, lenca och cacaoperas.

El Salvador var en av de sista delarna av Centralamerika som erövrades av spanjorerna. Kolonisatörerna mötte hårt motstånd från ursprungsbefolkningarna och det var först efter flera angrepp som området införlivades med den spanska kolonin Guatemala. Spanjorerna upptäckte snart att El Salvador inte hade de stora silver- eller guldtillgångar de hade hoppats på. Kolonins främsta tillgång var dess jord som spanska kronan lade beslag på. Ursprungsbefolkningarna tvingades arbeta på plantager som anlades för odling av kakao och färgämnet indigo. Tvångsarbete, strider med spanjorerna och smittsamma sjukdomar från Europa ledde till att ursprungsbefolkningen minskade drastiskt, men de var ändå hela tiden fler än kolonisatörerna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om El Salvadors historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Ny Teknik där du kan läsa kortfattat om mayariket. Vad var det som fick vissa forntida högkulturer att kollapsa och försvinna? Miljöförstöring, krig och en plötslig klimatförändring, svarar den amerikanske geografen Jared Diamond i en ny bok. Samma saker som också i dag hotar människorna i många länder på jorden...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om El Salvador. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om El Salvador ur olika perspektiv. El Salvador, formellt Republiken El Salvador, är en stat vid den centralamerikanska stillahavskusten. El Salvador är den minsta staten i Centralamerika och den enda utan kust mot Karibiska sjön, dock mot Stilla Havet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om El Salvador. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om mayaindianerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mayaindianerna ur olika perspekiv. Begreppet Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska Mesoamerikanska civilisationenerna, Mayakulturen. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religion och kultur...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du ges en bild av Mayakulturen. Mayaindianerna och spåren efter deras högkultur förbluffar och förskräcker. De byggde monumentala städer, utvecklade ett avancerat skriftsystem och gjorde landvinningar inom konst, astronomi och matematik. Samhället präglades av påtaglig mytologisk laddning där ett inslag var blodiga offerriter…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av flera...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på El Salvadors geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...