M
Kategori
Karta

El Salvadors historia

Innan européerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år. Mellan 500 f Kr och 900 e Kr dominerade mayakulturen det område som idag är södra Mexiko, Guatemala, Honduras och västra El Salvador. I och med mayakulturens fall befolkades västra och centrala El Salvador av pipilerna, som härstammade från centrala Mexiko. Deras kultur var inte lika högtstående som mayafolkets. De var i första hand ett jordbrukande folk, men de anlade också en rad städer. I östra El Salvador levde två andra folkslag, lenca och cacaoperas.

Innan européerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år. Mellan 500 f Kr och 900 e Kr dominerade mayakulturen det område som idag är södra Mexiko, Guatemala, Honduras och västra El Salvador. I och med mayakulturens fall befolkades västra och centrala El Salvador av pipilerna, som härstammade från centrala Mexiko. Deras kultur var inte lika högtstående som mayafolkets. De var i första hand ett jordbrukande folk, men de anlade också en rad städer. I östra El Salvador levde två andra folkslag, lenca och cacaoperas.

ANNONS

ANNONS

El Salvador var en av de sista delarna av Centralamerika som erövrades av spanjorerna. Kolonisatörerna mötte hårt motstånd från ursprungsbefolkningarna och det var först efter flera angrepp som området införlivades med den spanska kolonin Guatemala. Spanjorerna upptäckte snart att El Salvador inte hade de stora silver- eller guldtillgångar de hade hoppats på. Kolonins främsta tillgång var dess jord som spanska kronan lade beslag på. Ursprungsbefolkningarna tvingades arbeta på plantager som anlades för odling av kakao och färgämnet indigo. Tvångsarbete, strider med spanjorerna och smittsamma sjukdomar från Europa ledde till att ursprungsbefolkningen minskade drastiskt, men de var ändå hela tiden fler än kolonisatörerna.

I samband med att Mexiko förklarade sig självständigt från den spanska kronan 1821 följde de centralamerikanska provinserna i kolonin Guatemala efter. 1823 bildade provinserna en lös federation enligt nordamerikansk modell, men den upplöstes 1838. Två år senare grundades republiken El Salvador.

I mitten av 1800-talet minskade efterfrågan på indigo och istället satsade den salvadoranska staten på att odla kaffe för export. Efterfrågan på kaffe ökade kraftigt de följande åren och 1882 infördes privat äganderätt till jorden. Tre fjärdedelar av jorden kom att ägas av två procent av befolkningen. Både staten och näringslivet dominerades av 14 familjer. De flesta salvadoraner hänvisades till säsongsarbete på de stora godsen, vilket orsakade spänningar på landsbygden. Ursprungsbefolkningarnas traditionella samhällen där jorden hade brukats kollektivt slogs sönder och människorna förlorade sin kulturella identitet.

Läs i Landguiden om El Salvadors historia från 1930-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 5 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om El Salvadors historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Ge
Karta

El Salvadors geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på El Salvadors geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om El Salvador

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...