M

Norges geografi

Antal invånare: 5 282 220 (2017)
Huvudstad: Oslo

Geografi

Kungariket Norge ligger i Nordvästeuropa vid Atlanten och Norra Ishavet. Huvuddelen av landet är fjäll och ödemark, knappt en fjärdedel är skogbevuxet och knappt tre procent är uppodlat.

Norge gränsar i öster till Sverige och i nordöst till Finland och Ryssland.

Merparten av landet utgörs av Skandinaviska fjällkedjan och av stora högplatåer. De högsta bergen finns i Jotunheimen med mer än hundra toppar som är högre än 2 000 meter. Den 265 mil långa kusten är sönderskuren av ett stort antal djupa fjordar, som omges av berg och fjäll.

Antal invånare: 5 282 220 (2017)
Huvudstad: Oslo

Geografi

Kungariket Norge ligger i Nordvästeuropa vid Atlanten och Norra Ishavet. Huvuddelen av landet är fjäll och ödemark, knappt en fjärdedel är skogbevuxet och knappt tre procent är uppodlat.

Norge gränsar i öster till Sverige och i nordöst till Finland och Ryssland.

Merparten av landet utgörs av Skandinaviska fjällkedjan och av stora högplatåer. De högsta bergen finns i Jotunheimen med mer än hundra toppar som är högre än 2 000 meter. Den 265 mil långa kusten är sönderskuren av ett stort antal djupa fjordar, som omges av berg och fjäll.

Norge indelas i Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag och Nordnorge. Låglandsområden finns i Trøndelag kring Trondheimsfjorden och i Sørlandet. Vestlandet täcks till stor del av jöklar, glaciärer. Østlandets långa dalgångar löper i sydlig och sydöstlig riktning, främst Gudbrandsdalen.

I Nordnorge ligger högplatån Finnmarksvidda. Till Norge hör även Svalbard (se eget avsnitt) och Jan Mayen i norra Atlanten, Bouvetön i södra Atlanten, Peter I:s ö i södra Stilla havet samt Drottning Mauds land, som är en sektor i Antarktis.

Klimat

Det norska klimatet påverkas främst av Golfströmmen och är maritimt (inga stora temperaturskillnader mellan årstiderna) med milda vintrar. Temperaturen varierar mellan landets norra och södra delar samt mellan kusten och inlandet. Under vintern kan de längsta fjordarna vara isbelagda. Annars är den västra kusten så gott som isfri ända upp i norr. De inre delarna av landet är som regel täckta av snö under vinterhalvåret.

  Norges flagga.

  Naturtillgångar och energi

  Norge har bland annat järnmalm, stenkol (på Svalbard), bly, zink, aluminium, koppar och torium. Men de ekonomiskt viktigaste naturtillgångarna finns under kontinentalsockeln med de största kända fyndigheterna av olja och naturgas i Europa. Norge tillhör världens tio största exportörer av olja.

  Jordbruk

  Bergigt landskap och kallt klimat har gjort det svårt att bedriva lantbruk i Norge. Mindre än tre procent av landets yta är odlad. Norge var traditionellt småbrukens land med åkrar som klättrade uppför dalgångarnas sluttningar, men på senare decennier har gårdarna blivit färre och större.

  Industri

  Norge är högt industrialiserat med mångsidig tillverkning, men rikedomen på skog, fisk och vattenkraft har gett industrin en stark råvaruinriktning. Fjordar, berg och älvar har sporrat norsk ingenjörskonst i byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar, liksom oljeutvinning lett till storskalig industriproduktion.

  Turism

  Den storslagna naturen gör Norge till ett mycket attraktivt turistland. Främst lockar fjordlandskapet på Vestlandet, Hurtigrutten, Gudbrandsdalen, bergsstaden Røros med sin gamla träbebyggelse liksom Nordkap.

  Besök Landguiden och läs mer om Norge.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Podcast om Norges geografi

  SO-rummet podcast icon
  M

  Norges historia

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2019-04-01

  Julia och Mattias fortsätter Norden-specialen genom att prata om Norges historia.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Norges geografi och politik

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-12-12

  Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Norges geografi och politik.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Nordens geografi och politik

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-09-18

  Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

  + Läs mer

  Länkar om Norges geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Norges historia

  Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

  Fakta om Norge

  Aktuell samhällsfakta om Norge. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...