M
Tagg
Beväpnade bönder.
Upproriska bönder som tagit en fånge.

Dackefejden

Dackefejden utspelades 1542-1543 och var ett svenskt bondeuppror i Småland med omnejd som riktades mot Gustav Vasa som hade gått hårt fram i sin strävan att stärka den svenska statsmakten. Upproret leddes av den småländska bonden Nils Dacke som till sist stupade varefter Gustav Vasa återfick kontrollen över de sydsvenska gränsbygderna.

Bakgrund och händelseförlopp

I Småland protesterade bönderna mot de höga skatterna och kungens förbud mot att sälja oxar och smör över gränsen till danska Blekinge. Fisket beskattades och överallt snokade kungens fogdar. Också här ogillade bönderna att kungen plundrade kyrkorna på silver. Dessutom ville man behålla sin katolska tro.

ANNONS

ANNONS

Ett uppror bröt ut. Hösten 1542 kunde bönderna, genom att ligga i bakhåll i de täta småländska skogarna, besegra kungens utsända knektar. Nu behärskade bönderna stora delar av Småland och Östergötland. Deras ledare Nils Dacke kunde fira jul på Kronobergs slott i Växjö.

Som vanligt använde sig Gustav Vasa av olika knep för att komma åt upprorsmakarna. Han skickade bland annat ut brev som lovade frihet för dem som gav upp. I andra brev beskrevs Dacke som en falsk och opålitlig person.

I februari 1543 slog Gustav Vasa till. Dacke gjorde misstaget att möta kungens här i öppen terräng och bönderna besegrades fullständigt. Och nu visade det sig hur falska kungens alla löften var: Gustav Vasa lät sina soldater härja fritt i Småland. Först när hela landsändan var ödelagd drog han tillbaka sina trupper.

S  Fördjupning

Dackefejden är det största bondeupproret i Nordens historia och utbröt i Småland i juni 1542. Gustav Vasa hade tidigare slagit ned ett flertal uppror, men detta blev den allvarligaste utmaningen mot hans tid vid makten.

Som ledare framträdde kronobonden Nils Dacke (död 1543) från Möre intill danska gränsen. Redan under grevefejden hade olika extraskatter utlöst oroligheter i dessa bygder, och även då hade Dacke varit aktiv.

Upproret 1542 riktade sig också mot höjda skatter men var främst ett försvar i allmänhet av det som "gammalt och fornt var" mot en expansiv centralmakt.. Bönderna klagade över att kungens fogdar numera kontrollerade jakt och skogsavverkning, handel och näringar, liksom över att det efter reformationen blivit "så ljuvt att gå i en ödes skog som i en kyrka".

Sedan en första offensiv av kungens tyska legotrupper krossats vid Kisa skog i september spred sig resningen till Öland och södra Östergötland. I det läget tvingades Gustav Vasa ingå ett stillestånd med Dacke. Denna paus utnyttjade kungen för att dra samman nya trupper, och i februari 1543 gick han åter till attack. Från söder kom dessutom danska trupper till bistånd.

Dacke, som under vintern residerat som Smålands härskare på biskopsborgen i Växjö, sårades i februari 1543 i en strid vid Virserum. I juli samma år stupade han under flykt mot danska gränsen, varefter det sista motståndet krossades. Hårda repressalier följde mot befolkningen i gränslandskapen.

Dackefejden ledde till att Gustav Vasa lät omorganisera den svenska armén och lokalförvaltningen i riket.
 


LÄS MER: Bondeuppror

LÄS MER: Gustav Vasa - bondeupproren och riksbygget

FÖRFATTARE

Text: Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare ; fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om Nils Dacke och Dackefejden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Dackefejden

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

av: Lars Hildingson
2023-06-21

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var för höga och att kungen lade sig i allt möjligt. Det var många som också tyckte illa om hans hårda ingrepp mot kyrkan i samband med reformationen...

+ Läs mer

M

Gerilla

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en bestämd fiende. En sådan styrka kan bildas av olika anledningar. En gerilla kan vara religiös - medlemmar av en religion känner sig förtryckta av folk som tillhör en annan religion. Gerillan kan vara etnisk, alltså vara organiserad efter folkgrupp. Gerillan kan vara socialt grundad. Då slåss gerillan mot orättvisor i samhället, ofta med målet att inrätta en kommunistisk eller socialistisk stat. En gerilla kan också kämpa mot en inkräktare eller en kolonialmakt...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gustav Vasa - landsfader och hänsynslös diktator

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

Där satt han nu, Gustav Vasa, som Sveriges kung. Det är så vi har lärt oss att se honom, som en sträng, men god landsfader. Hans samtid såg honom inte så, de var rädda för Gustav Vasa. Det är lätt att förstå varför...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Gustav Vasa - bondeupproren och riksbygget

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Såväl fina herrar som bönder var missnöjda med kungens allt större makt och hans hårda styre. Uppror bröt ut i Västergötland och Östergötland. De slogs ner och ledarna flydde eller avrättades. Då hade redan ett uppror slagits ner i Dalarna. Och fler följde...

+ Läs mer

Podcast om Dackefejden

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Dackefejden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS