Bild:
M

Iraks geografi

Antal invånare: 38 274 620 (2017)
Huvudstad: Bagdad

Geografi

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen.

Floderna skapar en bördig nordsydlig dalgång på omkring en fjärdedel av landets territorium.

Väster om huvudstaden Bagdad bildar Eufrat tre stora sjöar; störst är Thartharsjön. Längst i söder omvandlas floddalen till vidsträckta träsk. I norr mellan floderna blir landet allt mer kuperat och mot den syriska gränsen övergår det i ett högt beläget stäppland, på många håll närmast likt en öken.

I norr och nordöst är Irak bergigt. Zagrosbergen, vid gränsen mot Iran och Turkiet, når höjder på över 3 000 meter.

Öken breder ut sig på en högplatå i väster och sydväst.

Klimat

Irak har ett subtropiskt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Temperaturtoppar på över 45 grader i skuggan är inte ovanliga på sommaren. Minusgrader förekommer på vintrarna, utom i söder. I bergen i nordöst kan temperaturen sjunka till 30 minusgrader.

I floddalen i centrala Irak förvärras sommarhettan av extremt hög luftfuktighet på grund av allt stillastående vatten i floder, kanaler och träsk. Nederbörden är knapp i hela landet, utom i nordöst där det kan falla 400–600 mm per år. Omkring 90 procent av årsnederbörden i landet faller under perioden november till april.

Under det torra sommarhalvåret blåser det ofta hårt och ihållande. Våldsamma sandstormar förekommer.

Naturtillgångar och energi

Irak har världens femte största oljetillgångar efter Saudiarabien, Iran, Kanada och Venezuela. De irakiska oljereserverna beräknades vid 2015 års början uppgå till 144 miljarder fat, vilket motsvarar 9 procent av världens kända tillgångar.

Oljesektorn nationaliserades år 1972 och den irakiska regeringen är helt beroende av inkomsterna från de statliga oljeföretagen.

Efter invasionen 2003 beslöt USA att oljeindustrin skulle privatiseras, men så skedde aldrig och det finns inget stöd för detta bland irakiska politiker.

Jordbruk

Förutsättningarna för jordbruk är goda med bördiga marker och oftast rikligt med vatten. Men bara drygt hälften av all odlingsbar mark brukas, och mer än hälften av Iraks livsmedelsbehov täcks av import.

Industri

Iraks industrisektor baseras på förädling av landets naturtillgångar och råvaror från jordbruket. Framställning av oljebaserade produkter som bensin, kemikalier, gödsel och plast dominerar. Näst viktigast är cementproduktion.

Turism

Trots Iraks gynnsamma klimat och rikedom på arkeologiska fyndplatser är turismen mycket begränsad på grund av de senaste decenniernas krig och oroligheter. Det främsta undantaget är stora skaror av shiamuslimska pilgrimer, främst från Iran, som besöker de heliga platserna i Najaf och Karbala.

Den kurdiska regionen har försökt locka turister, inte minst från övriga Mellanöstern.
 

Besök Landguiden och läs mer om Irak.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 38 274 620 (2017)
Huvudstad: Bagdad

Geografi

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen.

Floderna skapar en bördig nordsydlig dalgång på omkring en fjärdedel av landets territorium.

Väster om huvudstaden Bagdad bildar Eufrat tre stora sjöar; störst är Thartharsjön. Längst i söder omvandlas floddalen till vidsträckta träsk. I norr mellan floderna blir landet allt mer kuperat och mot den syriska gränsen övergår det i ett högt beläget stäppland, på många håll närmast likt en öken.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Iraks geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Irak ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om det senaste kriget i Irak och om konflikten med kurderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Irak ur olika perspektiv. Irak, formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...