M
Kategori
Karta

Iraks geografi

Antal invånare: 41 179 351 (2021)
Huvudstad: Bagdad

Geografi och klimat

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-Arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen.

Antal invånare: 41 179 351 (2021)
Huvudstad: Bagdad

Geografi och klimat

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-Arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen.

ANNONS

ANNONS

Floderna skapar en bördig nordsydlig dalgång på omkring en fjärdedel av landets territorium. Väster om huvudstaden Bagdad bildar Eufrat tre stora sjöar; störst är Thartharsjön. Längst i söder omvandlas floddalen till vidsträckta träsk. De berömda våtmarker som irakierna känner som al-Ahwar har satts upp på FN-organisationen Unescos världsarvslista, men hotas av både nedsmutsning och klimatförändringar.

Irak
Bild: Utrikespolitiska institutet
I norr mellan floderna blir landet allt mer kuperat och mot den syriska gränsen övergår det i ett högt beläget stäppland, på många håll närmast likt en öken. I norr och nordöst är Irak bergigt. Zagrosbergen, vid gränsen mot Iran och Turkiet, når höjder på över 3 000 meter.

Öken breder ut sig på en högplatå i väster och sydväst.

Irak har ett subtropiskt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Temperaturtoppar på över 45 grader i skuggan är inte ovanliga på sommaren.  I Bagdad lyder värmerekordet på 51 grader, och perioderna med extrem hetta har enligt meteorologer ökat. Minusgrader förekommer på vintrarna, utom i söder. I bergen i nordöst kan temperaturen sjunka till 30 minusgrader.

I floddalen i centrala Irak förvärras sommarhettan av extremt hög luftfuktighet på grund av allt stillastående vatten i floder, kanaler och träsk. Nederbörden är knapp i hela landet, utom i nordöst där det kan falla 400–600 mm per år. Omkring 90 procent av årsnederbörden i landet faller under perioden november till april.

Under det torra sommarhalvåret blåser det ofta hårt och ihållande. Våldsamma sandstormar förekommer.

Iraks flagga.

Naturtillgångar och energi

Irak har världens femte största oljetillgångar efter Venezuela, Saudiarabien, Kanada och Iran. Oljereserverna beräknades vid 2019 års början uppgå till drygt 142 miljarder fat, knappt en tiondel av världens kända tillgångar. Oljesektorn nationaliserades 1972 och regeringen är helt beroende av inkomster från de statliga oljeföretagen, men de återkommande krigslägena har både bromsat produktionen och skapat miljöproblem.

Jordbruk

Förutsättningarna för jordbruk är i vanliga fall goda med bördiga marker och oftast rikligt med vatten. Men bara drygt hälften av all odlingsbar mark brukas, och mer än hälften av Iraks livsmedelsbehov har de senaste åren täckts av import.

ANNONS

ANNONS

Industri

Iraks industrisektor baseras på förädling av landets naturtillgångar och råvaror från jordbruket. Framställning av oljebaserade produkter som bensin, kemikalier, gödsel och plast dominerar. Näst viktigast är cementproduktion.

Besök Landguiden och läs mer om Irak.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Iraks geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Iraks geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Irak

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...