M
Kategori
Karta

Mexikos geografi

Antal invånare: 130 262 220 (2021)
Huvudstad: Mexico City

Geografi

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten och är drygt fyra gånger så stort som Sverige. Från den 300 mil långa gränsen mot USA smalnar landet av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen. Stora höjdskillnader och läget mellan två oceaner ger landet ett varierat klimat.

Antal invånare: 130 262 220 (2021)
Huvudstad: Mexico City

Geografi

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten och är drygt fyra gånger så stort som Sverige. Från den 300 mil långa gränsen mot USA smalnar landet av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen. Stora höjdskillnader och läget mellan två oceaner ger landet ett varierat klimat.

ANNONS

ANNONS

Huvuddelen av Mexiko upptas av en högplatå, La Mesa. Platån inramas i öster, väster och söder av bergskedjorna Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental och Sierra Madre del Sur. Platåns norra del ligger runt 1 000 meter över havet, medan de södra delarna, Mesa Central, är belägna på drygt 2 000 meters höjd. Här finns landets befolkningsmässiga och ekonomiska centrum, Mexikodalen, med huvudstaden Mexico City som är en av världens största metropoler.

Mexiko karta
Bild: Utrikespolitiska institutet

Genom högplatån löper ett geologiskt instabilt bälte, där jordbävningar är vanliga. Öster och söder om huvudstaden ligger en vulkankedja med landets högsta bergstoppar: Pico de Orizaba, Popocatépetl och Iztaccíhuatl.

Mexikos flagga.

Bergskedjorna söder om högplatån planar ut i det låglänta Tehuantepec-näset, som är den geologiska skiljelinjen mellan Nord- och Centralamerika. Näset har varit täckt av tropisk skog men den har till största delen huggits ner. I området finns stora oljefyndigheter. Öster om näset ligger Chiapas högland och halvön Yucatán, som tillsammans bildar gräns mot Guatemala och Belize.

Mexiko har många naturtyper, med enorma öknar, tropiska regnskogar, mangroveträsk och högfjällsområden. Det räknas som ett av världens mest artrika länder, med många slags djur och växter som inte finns någon annanstans.

Landets enda större floder är gränsfloderna mot USA och Guatemala, Río Bravo/Río Grande och Río Usumacinta.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Mexiko ligger på ungefär samma breddgrad som Saharaöknen. Stora delar av den norra högplatån och de omgivande bergen har också karaktär av halvöken.

Landet brukar delas in i tre klimatzoner. Den heta regionen (tierra caliente) på upp till 1 000 meters höjd över havet har en medeltemperatur över 22 grader. Den tempererade regionen (tierra templada) på mellan 1 000 och 2 000 meter har 15–22 graders medeltemperatur. I den kalla regionen (tierra fría) på över 2 000 meter över havet ligger medeltemperaturen under 15 grader. Nederbörden är ojämnt fördelad med torka i norr och tropisk fuktighet i söder. Atlantkusten får mer regn än Stillahavskusten.

Naturtillgångar

Mexiko är rikt på naturtillgångar. Landet är världens största silverproducent, med stora gruvor i delstaterna Chihuahua och Zacatecas. Mexiko är dessutom storproducent av guld, zink, bly, koppar, järn och flera andra metaller och mineraler. Oljan har länge utgjort en pelare i ekonomin.

Jordbruk

Mexiko består till stor del av bergiga landskap och halvöknar vilket gör att endast en begränsad del av ytan lämpar sig för odling. Jordbruket bidrar numera bara med några få procent av bruttonationalprodukten, men det sysselsätter fortfarande ungefär var åttonde anställd.

Industri

Industrisektorn i Mexiko fick ett uppsving under 1990-talet genom avregleringar och frihandelsavtalet Nafta med USA och Kanada. Industrin är mångsidig men fordonstillverkningen är särskilt omfattande och viktig.

ANNONS

Turism

Turismen bereder sysselsättning för flera miljoner mexikaner och är en av landets största källor till utländsk valuta. Landet bjuder på en stor mångfald vad gäller både kultur och natur. Den utbredda våldsbrottsligheten utgör dock ett växande hot mot näringen.

Besök Landguiden och läs mer om Mexiko.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mexikos geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Mexikos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Mexikos historia

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Mexiko

Aktuell samhällsfakta om Mexiko. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...