Bild:
M

Mexikos geografi

Antal invånare: 127 017 224 (2015)
Huvudstad: Mexico City

Geografi

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten. Från den omkring 300 mil långa gränsen mot USA i norr smalnar landet gradvis av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara ca 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen.

Huvuddelen av Mexiko upptas av en högplatå, La Mesa. Platån inramas i öster, väster och söder av bergskedjorna Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental och Sierra Madre del Sur. Platåns norra del ligger runt 1 000 meter över havet, medan de södra delarna, Mesa Central, är belägna på drygt 2 000 meters höjd. Här finns landets befolkningsmässiga och ekonomiska centrum, Mexikodalen, med huvudstaden Mexico City. Genom högplatån löper ett geologiskt instabilt bälte, där jordbävningar är vanliga. Öster och söder om huvudstaden ligger en vulkankedja med landets högsta bergstoppar: Pico de Orizaba, Popocatépetl och Iztaccíhuatl.

Bergskedjorna söder om högplatån planar ut i det låglänta Tehuantepec-näset, som är den geologiska skiljelinjen mellan Nord- och Centralamerika. Näset har varit täckt av tropisk skog, som nu till största delen huggits ner. I området finns stora oljefyndigheter. Öster om näset ligger Chiapas högland och halvön Yucatán, som tillsammans bildar gräns mot Guatemala och Belize.

Mexiko har många naturtyper, med enorma öknar, tropiska regnskogar, mangroveträsk och högfjällsområden.

Landet räknas som ett av världens mest artrika, med många arter som inte finns någon annanstans.

Landets enda större floder är gränsfloderna mot USA och Guatemala, Río Bravo/Río Grande och Río Usumacinta.

Klimat

Mexiko ligger på ungefär samma breddgrad som Saharaöknen. Stora delar av den norra högplatån och de omgivande bergen har också karaktär av halvöken.

De stora höjdskillnaderna och läget mellan två oceaner ger dock ett mycket varierat klimat, där höjden över havet betyder mer än breddgraden.

Traditionellt indelas landet i tre klimatzoner: heta regionen (tierra caliente) upp till 1000 meters höjd med över 22 graders medeltemperatur; tempererade regionen (tierra templada) mellan 1 000 och 2 000 meter med 15–22 graders medeltemperatur; samt kalla regionen (tierra fria) över 2 000 meter över havet där medeltemperaturen ligger under 15 grader.

Nederbörden är ojämnt fördelad med torka i norr och tropisk fuktighet i söder. Atlantkusten får mer regn än Stillahavskusten.

Naturtillgångar

Mexiko är rikt på naturtillgångar. Oljan har länge utgjort en pelare i ekonomin.

Landet är också världens största silverproducent, med stora gruvor i delstaterna Chihuahua och Zacatecas. Nu är även guldproduktionen under utveckling. Mexiko är dessutom storproducent av zink, bly, koppar, järn och flera andra metaller samt svavel.

Jordbruk

Mexiko består till stor del av bergiga landskap och halvöknar vilket gör att endast en begränsad del av ytan lämpar sig för odling.

Jordbruket bidrar numera bara med knappt fyra procent av BNP, men det sysselsätter fortfarande närmare en sjundedel av befolkningen.

Industri

Industrisektorn i Mexiko fick ett uppsving under 1990-talet genom avregleringar och frihandelsavtalet Nafta med USA och Kanada.

Industrin är mångsidig men fordonstillverkningen är särskilt omfattande och viktig.

Turism

Turismen bereder sysselsättning för flera miljoner mexikaner och är landets största källa till utländsk valuta.

Landet bjuder på en stor mångfald vad gäller både kultur och natur.

Den globala finanskrisen ledde till en kraftig nedgång av antalet turister 2009. Sektorn har sedan återhämtat sig någorlunda men den utbredda våldsbrottsligheten tros avskräcka en del besökare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mexiko.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 127 017 224 (2015)
Huvudstad: Mexico City

Geografi

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten. Från den omkring 300 mil långa gränsen mot USA i norr smalnar landet gradvis av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara ca 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen.

Huvuddelen av Mexiko upptas av en högplatå, La Mesa. Platån inramas i öster, väster och söder av bergskedjorna Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental och Sierra Madre del Sur. Platåns norra del ligger runt 1 000 meter över havet, medan de södra delarna, Mesa Central, är belägna på drygt 2 000 meters höjd. Här finns landets befolkningsmässiga och ekonomiska centrum, Mexikodalen, med huvudstaden Mexico City. Genom högplatån löper ett geologiskt instabilt bälte, där jordbävningar är vanliga. Öster och söder om huvudstaden ligger en vulkankedja med landets högsta bergstoppar: Pico de Orizaba, Popocatépetl och Iztaccíhuatl.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Mexikos geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mexiko. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de nordamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Mexiko ur olika perspektiv. Mexiko, officiellt känt som Mexikos förenta stater, är en federal konstitutionell republik i Nordamerika. Mexiko är det femte största landet i Amerika och den 14:e största oberoende nationen i världen.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Mexiko. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, ekonomi, politik m.m.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mexikos geografi och historia. Tidigare härskade aztekerna i området omkring Mexico City, medan mayaindianerna höll till söderut i gränslandet mot Guatemala…

Kategorier:
Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Mexiko. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...