M

Samoa idag

Antal invånare: 200 144 (2021)
Huvudstad: Apia

Samoa består av nio vulkanöar i sydvästra Stilla havet. Den polynesiska kulturen på öarna brukar beskrivas som konservativ och präglad av ett slags gammaldags kristendom. I centrum för samhällslivet står kyrkan och storfamiljerna, vars ledare (mataier) är lokala makthavare. Öarna styrdes tidigare av Nya Zeeland, och numera bosätter sig många unga samoaner där. I Samoa livnär sig de flesta på jordbruk och fiske, även om turismen har vuxit snabbt på de tropiska öarna.

Antal invånare: 200 144 (2021)
Huvudstad: Apia

Samoa består av nio vulkanöar i sydvästra Stilla havet. Den polynesiska kulturen på öarna brukar beskrivas som konservativ och präglad av ett slags gammaldags kristendom. I centrum för samhällslivet står kyrkan och storfamiljerna, vars ledare (mataier) är lokala makthavare. Öarna styrdes tidigare av Nya Zeeland, och numera bosätter sig många unga samoaner där. I Samoa livnär sig de flesta på jordbruk och fiske, även om turismen har vuxit snabbt på de tropiska öarna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Samoa har en hög naturlig befolkningstillväxt och en ung befolkning. Runt fyra av tio samoaner är under 14 år. Samtidigt är utflyttningen stor, inte minst bland ungdomar.

Religion

Religionsfrihet råder. Samoa har ingen statsreligion, men författningen slår fast att staten ska vila på kristna grunder. Nästan hela befolkningen är kristen och samhället präglas i hög grad av kristna, framför allt protestantiska, värderingar.

Politik

Samoa är en monarki vars kung sedan 2007 utses i allmänna val. Landet är en parlamentarisk demokrati, men alla medborgare är inte valbara till parlamentet. I praktiken ligger mycket av den politiska makten hos överhuvudena (mataierna) för landets storfamiljer. Samoa har starka band till Nya Zeeland.

Samoas flagga.

Ekonomi

Samoas ekonomi är relativt outvecklad. Ungefär två av tre invånare lever av jordbruk och fiske, främst för husbehov. Utländsk valuta kommer i huvudsak från samoaner utomlands som skickar hem pengar till anhöriga. Turismen är en viktig näring som vanligtvis inbringar betydligt mer inkomster till staten än varuexporten.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Samoas geografi >

  ANNONS

  ANNONS

  Utrikeshandel

  Samoa har ett stort och kroniskt underskott i handelsbalansen på grund av att livsmedel, olja och konsumtionsprodukter i hög grad måste importeras.

  Sociala förhållanden

  De flesta samoaner lever i traditionsbundna och i hög grad självstyrande bysamhällen, där de sociala hierarkierna är starka. Kvinnor och män är lika inför lagen, men i bysamfälligheterna dominerar männen.

  Besök Landguiden och läs mer om Samoa.


  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
  Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

  ANNONS

  ANNONS

  Lärarmaterial om Fakta om Samoa

  Jämföra länder

  av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
  Högstadiet

  Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

  + Läs mer

  Länkar om Fakta om Samoa

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Samoas historia

  Historia om Samoa. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Samoas geografi

  Geografi med fokus på Samoa. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Samoas geografi ur olika perspektiv.