Bild:
M

Bolivias geografi

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Geografi

Bolivia är mer än dubbelt så stort som Sverige och ligger i den västra delen av Sydamerikas inland. Peru och Chile skiljer landet från Stilla havet i väster.

I nord och nordöst har Bolivia en 340 mil lång gräns mot Brasilien; i sydöst ligger Paraguay och i söder Argentina.

Bolivias västra tredjedel domineras av bergskedjan Anderna, som här är som bredast. Anderna delar sig i Bolivia i två kedjor, Cordillera Occidental och Cordillera Oriental (eller Cordillera Real). Båda har toppar på över 6 000 meter över havet. Mellan dem utbreder sig en högplatå, altiplano, där merparten av befolkningen lever. Här, på drygt 3 600 meters höjd, ligger La Paz, som kallas världens högst belägna huvudstad (formell huvudstad är dock Sucre). På platån finns också Latinamerikas största insjö, Titicacasjön, som till hälften ligger i Peru. Längre söderut på altiplano finns den salta Poopósjön, som saknar utlopp.

Cordillera Orientals östsluttning är genombruten av dalgångar. Längre österut utbreder sig ett vidsträckt lågland, Oriente, som täcker två tredjedelar av landets yta.

I nordöst domineras Oriente av regnskog och träskmarker, i sydöst av grässlätter och buskmarker.

Klimat

Bolivia ligger i det tropiska området söder om ekvatorn, men klimatet varierar starkt på grund av höjdskillnaderna.

På den nästan ökenartade högplatån altiplano, där det bara regnar under högsommaren i januari-februari, råder ett kärvt klimat med kalla nätter.

I Oriente i östra och nordöstra Bolivia är det varmt och fuktigt, framför allt i den norra delen som nås av vindar från Amazonas.

Årsnederbörden varierar kraftigt i landet, från ett par hundra millimeter i delar av altiplano till uppemot 2 000 millimeter i norra Oriente.

Temperaturskiftningar och väderförändringar i Bolivia är ofta lika häftiga som landskapets skiftning från en region till en annan.

Naturtillgångar och energi

Bolivia har god tillgång på naturgas, mineraler och olja. Landet har de näst största gasreserverna i Latinamerika efter Venezuela. Även oljereserverna är relativt stora, men oljeexporten är betydligt mindre än exporten av naturgas.

2012 stod naturgas, mineraler och olja tillsammans för 87 procent av landets export.

Jordbruk

Jordbrukets andel av ekonomin i Bolivia har minskat stadigt under flera årtionden. Ändå sysselsätter näringen en stor del av befolkningen.

De allra flesta bolivianer är småbrukare och många av dem lever i självhushåll.

Industri

Bolivia är ett av Latinamerikas minst industrialiserade länder. Hemmamarknaden är liten och köpsvag, och exporten består i huvudsak av enklare industrivaror som förädlade sojabönor och metaller.

Industrins utveckling har också hämmats av dåligt utbyggda kommunikationer, höga låneavgifter samt konkurrens från importvaror och smuggling.

Turism

Turismen har ingen stor ekonomisk betydelse för Bolivia.

Bristande infrastruktur och politisk och social oro har avskräckt många potentiella besökare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bolivia.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 11 051 600 (2017)
Huvudstad: La Paz

Geografi

Bolivia är mer än dubbelt så stort som Sverige och ligger i den västra delen av Sydamerikas inland. Peru och Chile skiljer landet från Stilla havet i väster.

I nord och nordöst har Bolivia en 340 mil lång gräns mot Brasilien; i sydöst ligger Paraguay och i söder Argentina.

Bolivias västra tredjedel domineras av bergskedjan Anderna, som här är som bredast. Anderna delar sig i Bolivia i två kedjor, Cordillera Occidental och Cordillera Oriental (eller Cordillera Real). Båda har toppar på över 6 000 meter över havet. Mellan dem utbreder sig en högplatå, altiplano, där merparten av befolkningen lever. Här, på drygt 3 600 meters höjd, ligger La Paz, som kallas världens högst belägna huvudstad (formell huvudstad är dock Sucre). På platån finns också Latinamerikas största insjö, Titicacasjön, som till hälften ligger i Peru. Längre söderut på altiplano finns den salta Poopósjön, som saknar utlopp.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Bolivias geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bolivia. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bolivia ur olika perspektiv. Bolivia, som är uppkallat efter frihetskämpen Simón Bolívar, blev självständigt från Spanien 1825. Landets historia sedan dess innehåller bland annat nästan 200 regeringsskiften...

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Aktuell samhällsfakta om Bolivia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...