M
Kategori
Karta

Albaniens geografiska läge i Europa.

Albaniens geografi

Antal invånare: 2,8 miljoner (2024)
Huvudstad: Tirana

Geografi och klimat

Albanien ligger på Balkanhalvön i sydöstra Europa. Landet är till ytan något mindre än Småland och beläget vid Otrantosundet, där Adriatiska havet möter Joniska havet. Tvärs över Otrantosundet ligger Italiens ”stövelklack”, bara sju mil bort. Medelhavsklimat råder i väster medan de östra delarna mer präglas av inlandsklimat.

Antal invånare: 2,8 miljoner (2024)
Huvudstad: Tirana

Geografi och klimat

Albanien ligger på Balkanhalvön i sydöstra Europa. Landet är till ytan något mindre än Småland och beläget vid Otrantosundet, där Adriatiska havet möter Joniska havet. Tvärs över Otrantosundet ligger Italiens ”stövelklack”, bara sju mil bort. Medelhavsklimat råder i väster medan de östra delarna mer präglas av inlandsklimat.

ANNONS

ANNONS

Albanien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Tre fjärdedelar av Albaniens yta upptas av berg. En dryg tredjedel är täckt av skog som i huvudsak består av lövträd. Landets genomsnittliga höjd är drygt 700 meter över havet. Bergskedjorna löper mestadels i nord-sydlig riktning och skiljs åt av tätbebyggda dalar eller slätter.

Låglandet mellan kusten och bergen är i genomsnitt cirka fem mil brett. Den över 40 mil långa kusten mot Medelhavet är till största delen sandig med få naturliga hamnar.

Kusttrakterna har varma och torra somrar, och milda och fuktiga vintrar. De bergiga östra delarna kännetecknas av riklig nederbörd, kalla vintrar – temperaturen i nordöst kan gå ned till 20 minusgrader – och varma somrar.

Naturtillgångar

Albanien är rikt på mineral och gruvdriften har bidragit till den ekonomiska uppgång som Albanien upplevt under 2000-talet. Energiförsörjningen baseras på fossila bränslen och vattenkraft. När det gäller att hantera klimatförändringar hör Albanien till de mesta utsatta länderna i Europa.

Olja utgör stommen i landets energiförsörjning. Drygt 40 procent av det totala energibehovet täcks av olja, 33 procent av vattenkraft och runt 10 procent av kol. Alternativa energikällor, främst biobränsel och avfall, står för resten.

ANNONS

Albaniens flagga.

Jordbruk och industri

Trots att jordbrukets betydelse har minskat sedan 1990-talet står det fortfarande för en dryg femtedel av ekonomin. Det är hög siffra för ett land i Europa. Industrisektorn är relativt sett liten och ofta omodern. De viktigaste branscherna är gruvdrift och tillverkning av skor och kläder.

Nästan halva arbetsstyrkan var verksam inom jordbruket ända in på 2010-talet, men andelen har minskat stadigt. Sedan 2017 arbetar en större andel av befolkningen inom tjänstesektorn men jordbruket sysselsätter fortfarande väl över en tredjedel av arbetsstyrkan, också det en hög siffra i Europa.

Turism

Turismen har goda förutsättningar i Albanien, som har både kust och berg och kulturminnen att erbjuda.

Besök Landguiden och läs mer om Albanien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 17 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Albaniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Albaniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Albanien

Aktuell samhällsfakta om Albanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Albaniens historia

Här hittar du material som behandlar Albaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...