Montenegro idag

Antal invånare: 622 470 (2017)
Huvudstad: Podgorica

Befolkning

Enligt den folkräkning som genomfördes 2011 är knappt hälften av invånarna montenegriner. Det finns flera minoriteter i landet, varav serberna är den största gruppen, följda av bosniaker, albaner samt romer med flera

Antal invånare: 622 470 (2017)
Huvudstad: Podgorica

Befolkning

Enligt den folkräkning som genomfördes 2011 är knappt hälften av invånarna montenegriner. Det finns flera minoriteter i landet, varav serberna är den största gruppen, följda av bosniaker, albaner samt romer med flera

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder och kyrkan är skild från staten. Tre fjärdedelar av montenegrinerna är ortodoxt kristna och merparten av dessa är medlemmar i den serbisk-ortodoxa kyrkan. En knapp femtedel av befolkningen är muslimer (främst sunni), däribland de flesta i den albanska minoriteten. I Sandžak i nordöst, i gränsområdet mellan Montenegro och Serbien, finns dessutom en betydande slavisk muslimsk minoritet. I landet finns också en del katoliker samt några hundratal judar.

Politiskt system

Montenegro blev självständigt 2006 och är en parlamentarisk demokrati. Statschef är presidenten som väljs i allmänna val men som främst har en symbolisk och ceremoniell roll. Politiken har under mer än 25 år dominerats av partiet DPS under Milo Ðukanović.

Presidenten väljs för en period på fem år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Montenegros flagga.

Utrikespolitik och försvar

Sedan Montenegro lämnat unionen med Serbien och utropat sin självständighet 2006 erkändes denna snabbt av de flesta länder, däribland Serbien. Eftersom Serbien automatiskt övertog alla unionens medlemskap i internationella organisationer fick Montenegro söka eget medlemskap i dessa, vilket visade sig inte vara något problem. Därefter var Montenegros främsta utrikespolitiska mål att bli medlem också i EU och Nato. Med EU pågår förhandlingar medan Natomedlemskapet blev verklighet i juni 2017.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Efter stora problem i samband med krisen i världsekonomin från 2008 och därpå eurokrisen 2012 hade den montenegrinska ekonomin börjat återhämta sig i mitten av 2010-talet. Landet kämpar dock sedan flera år tillbaka med att få kontroll över det höga budgetunderskottet och det är starkt beroende av att det kommer såväl turister som investeringar från utlandet.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Montenegros geografi >

Utrikeshandel

Montenegro har ett underskott i såväl handels- som bytesbalans. Det senare har minskat under 2010-talet tack vare högre inkomster från turismen.

Sociala förhållanden

På pappret finns ett omfattande socialförsäkringssystem för statligt anställda och deras familjer. Krigen på 1990-talet och Natos bombkrig 1999 bidrog dock till att rasera välfärdssystemen, särskilt sjukvården, som fortfarande lider av stora brister. Våren 2016 höll hela det offentliga sjukvårdssystemet på att kollapsa på grund av underfinansiering och diskussioner fördes om att få in mer pengar genom skatter på bland annat tobak och alkohol.

Besök Landguiden och läs mer om Montenegro.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Montenegro

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Montenegros geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Montenegros geografi ur olika perspektiv.

Montenegros historia

Här hittar du material som behandlar Montenegros historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...