M
Kategori
Karta

Montenegro idag

Antal invånare: 620 173 (2021)
Huvudstad: Podgorica

Det bergiga Montenegro var minst av de sex delrepubliker som utgjorde Jugoslavien och har kust mot Adriatiska havet. Landet blev självständigt först 2006, då det efter en folkomröstning bröt sig ur en union med Serbien. Montenegro är medlem i Nato och kandidat för medlemskap i EU.

Antal invånare: 620 173 (2021)
Huvudstad: Podgorica

Det bergiga Montenegro var minst av de sex delrepubliker som utgjorde Jugoslavien och har kust mot Adriatiska havet. Landet blev självständigt först 2006, då det efter en folkomröstning bröt sig ur en union med Serbien. Montenegro är medlem i Nato och kandidat för medlemskap i EU.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Invånarna i Montenegro är i huvudsak slaver: strax under hälften är etniska montenegriner medan närmare en tredjedel identifierar sig som serber och var tionde som bosniak. Bland minoritetsgrupperna finns dock både albaner och romer.

Montenegros flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och kyrkan är skild från staten. Tre fjärdedelar av montenegrinerna är ortodoxt kristna och merparten av dessa är medlemmar i den serbisk-ortodoxa kyrkan. En knapp femtedel av befolkningen är muslimer (främst sunni), däribland de flesta i den albanska minoriteten.

Politiskt system

Montenegro blev självständigt 2006 och är en parlamentarisk demokrati. Statschef är presidenten som väljs i allmänna val men som främst har en symbolisk och ceremoniell roll. Politiken har under mer än 25 år dominerats av det reformerade kommunistpartiet DPS under Milo Ðukanović, men det förlorade makten 2020.

Presidenten väljs för en period på fem år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska bristerna är stora i Montenegro där en person, Milo Ðukanović, har dominerat politiken i över ett kvartssekel och samlat allt mer makt kring sin person och sin innersta krets. Men 2020 stärktes demokratin då landet för första gången genomgick ett maktskifte. Montenegro räknas till de europeiska länder där respekten för pressfriheten är som sämst.

Utrikespolitik och försvar

Sedan Montenegro lämnat unionen med Serbien och utropat sin självständighet 2006 erkändes denna snabbt av de flesta länder, däribland Serbien. Eftersom Serbien automatiskt övertog alla unionens medlemskap i internationella organisationer fick Montenegro söka eget medlemskap i dessa, vilket visade sig inte vara något problem. Därefter var Montenegros främsta utrikespolitiska mål att bli medlem också i Nato och EU. Natomedlemskapet blev verklighet i juni 2017 och förhandlingar med EU pågår.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Efter stora problem i samband med krisen i världsekonomin från 2008 och därpå eurokrisen 2012 hade den montenegrinska ekonomin börjat återhämta sig i mitten av 2010-talet. Landet kämpar dock sedan flera år tillbaka med att få kontroll över det höga budgetunderskottet och det är starkt beroende av att det kommer såväl turister som investeringar från utlandet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Montenegros geografi >

Utrikeshandel

Montenegro har ett underskott i såväl handels- som bytesbalans. Det senare har minskat under 2010-talet tack vare högre inkomster från turismen.

Sociala förhållanden

På pappret finns ett omfattande socialförsäkringssystem för statligt anställda och deras familjer. Krigen på 1990-talet och Natos bombkrig 1999 bidrog dock till att rasera välfärdssystemen, särskilt sjukvården, som fortfarande lider av stora brister.

Besök Landguiden och läs mer om Montenegro.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Montenegro

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Montenegro

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Montenegros geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Montenegros geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Montenegros historia

Här hittar du material som behandlar Montenegros historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...