Bild:
M

Chile idag

Antal invånare: 17 948 141 (2015)
Huvudstad: Santiago de Chile

Befolkning

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder.

Omkring två tredjedelar av invånarna är mestiser, det vill säga personer av blandad europeisk och indiansk härkomst.

Knappt fem procent av invånarna tillhör ursprungsbefolkningen. Dess största enskilda grupp är mapuche (”jordens folk”), ättlingar till den ursprungliga indianbefolkningen, araukanerna.

Religion

Uppemot två tredjedelar av chilenarna är katoliker. Sedan början av 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar.

En mindre grupp indianer har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som liknar schamanism, tron att naturen är besjälad.

Politiskt system

I september 2005 genomfördes stora förändringar i författningen från 1981, som var en kvarleva från Pinochet-diktaturen. Presidenten är både stats- och regeringschef medan den lagstiftande makten utövas av parlamentet, nationalkongressen, som har två kamrar.

Politiken domineras av två stora valförbund, en mitten-vänsterallians som styr sedan 2014 och en mitten-högersammanslutning.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Chile har historiskt haft viktiga relationer med Europa, men sedan andra världskriget har förhållandet till USA fått allt större betydelse. USA motarbetade Salvador Allende genom hemligt ekonomiskt stöd till hans motståndare, först i avsikt att förhindra att han valdes till president, därefter för att underminera hans regering och bana väg för en kupp.

Ekonomi

Chiles ekonomi har allt sedan kolonialtiden varit starkt beroende av råvaruexport från jordbruket och gruvnäringen.

Från 1930-talet byggdes kopparutvinningen ut med hjälp av kapital från USA och då grundlades ett ända till på senare tid ensidigt beroende av inkomster från kopparn, som 2009 stod för en tredjedel av statens inkomster.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Chiles geografi >

Utrikeshandel

Från 1930-talet och fram till mitten av 1970-talet omgav sig Chile med höga importtullar, som tillkommit för att gynna den egna tillverkningsindustrin och skapa inhemsk efterfrågan på dess varor.

Sedan importtullarna började avskaffas har Chile de senaste årtiondena utvecklats till en av världens mest öppna marknader.

Sociala förhållanden

Socialförsäkringssystemet omfattar bland annat arbetarskydd, arbetslöshetsunderstöd, moderskapspenning och familjebidrag.

Redan 1980 började Pinochetregimen införa ett privat pensionssystem, vilket tjänat som modell för många länder långt senare. Systemet tyngdes dock av problemet att en stor andel av befolkningen inte klarade ekonomiskt att göra sina inbetalningar, ens för en pension på miniminivå.
 

Besök Landguiden och läs mer om Chile.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 17 948 141 (2015)
Huvudstad: Santiago de Chile

Befolkning

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder.

Omkring två tredjedelar av invånarna är mestiser, det vill säga personer av blandad europeisk och indiansk härkomst.

Knappt fem procent av invånarna tillhör ursprungsbefolkningen. Dess största enskilda grupp är mapuche (”jordens folk”), ättlingar till den ursprungliga indianbefolkningen, araukanerna.

Religion

Uppemot två tredjedelar av chilenarna är katoliker. Sedan början av 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar.

En mindre grupp indianer har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som liknar schamanism, tron att naturen är besjälad.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Chile

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Chile. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Chile ur olika perspektiv. Chile, formellt Republiken Chile, är ett land i Sydamerika, beläget mellan Stilla havet och Anderna. Landets största stad är huvudstaden Santiago de Chile...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Chile. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Chile. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Chiles geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.