M

Chile idag

Antal invånare: 18 054 730 (2017)
Huvudstad: Santiago de Chile

Befolkning

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Flertalet invånare är av europeiskt ursprung eller av blandad härkomst från både ursprungsfolk och européer. Runt var tionde invånare tillhör urfolken.

Antal invånare: 18 054 730 (2017)
Huvudstad: Santiago de Chile

Befolkning

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Flertalet invånare är av europeiskt ursprung eller av blandad härkomst från både ursprungsfolk och européer. Runt var tionde invånare tillhör urfolken.

ANNONS

ANNONS

Religion

Uppemot två tredjedelar av chilenarna är katoliker. Sedan början av 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar.

En mindre grupp indianer har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som liknar schamanism, tron att naturen är besjälad.

  Chiles flagga.

  Politiskt system

  Chile är en demokratisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Lagarna stiftas av nationalkongressen. Politiken domineras av två stora partiallianser, en till höger och en till vänster. Författningen är i grunden från 1981 men har ändrats flera gånger eftersom den ses som en kvarleva från Pinochet-diktaturen.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Chile har historiskt haft viktiga relationer med Europa, men sedan andra världskriget har förhållandet till USA fått allt större betydelse. USA motarbetade Salvador Allende på 1970-talet genom hemligt ekonomiskt stöd till hans motståndare, först i avsikt att förhindra att han valdes till president, därefter för att underminera hans regering.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Chiles ekonomi har allt sedan kolonialtiden varit starkt beroende av råvaruexport från jordbruket och gruvnäringen.

   Från 1930-talet byggdes kopparutvinningen ut med hjälp av kapital från USA och då grundlades ett ända till på senare tid ensidigt beroende av inkomster från kopparn, som 2009 stod för en tredjedel av statens inkomster.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Chiles geografi >

   Utrikeshandel

   Från 1930-talet och fram till mitten av 1970-talet omgav sig Chile med höga importtullar, som tillkommit för att gynna den egna tillverkningsindustrin och skapa inhemsk efterfrågan på dess varor.

   Sedan importtullarna började avskaffas har Chile de senaste årtiondena utvecklats till en av världens mest öppna marknader.

   Sociala förhållanden

   Socialförsäkringssystemet omfattar bland annat arbetarskydd, arbetslöshetsunderstöd, moderskapspenning och familjebidrag.

   Redan 1980 började Pinochetregimen införa ett privat pensionssystem, vilket tjänat som modell för många länder långt senare. Systemet tyngdes dock av problemet att en stor andel av befolkningen inte klarade ekonomiskt att göra sina inbetalningar, ens för en pension på miniminivå.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Chile.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 21 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Chile

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Chiles geografi

   Geografi med fokus på Chile. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Chiles geografi ur olika perspektiv.

   Chiles historia

   Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.