M
Kategori
Karta

Chile idag

Antal invånare: 19 212 362 (2021)
Huvudstad: Santiago de Chile

Chile har antagligen världens lättast igenkända blindkarta. Över 400 mil långt och i genomsnitt 20 mil brett sträcker sig landet längs den sydamerikanska västkusten, genom en rad klimatzoner. Redan tidigt på 1900-talet lade Chile grunden till ett modernt välfärdssamhälle och i 40 år, fram till 1973, var landet Sydamerikas enda fungerande demokrati. En brutal militärkupp ledd av generalen Augusto Pinochet kom därefter att i flera decennier prägla omvärldens bild av landet. Idag är Chile åter en stabil demokrati, med en välskött ekonomi främst baserad på gruvnäring.

Antal invånare: 19 212 362 (2021)
Huvudstad: Santiago de Chile

Chile har antagligen världens lättast igenkända blindkarta. Över 400 mil långt och i genomsnitt 20 mil brett sträcker sig landet längs den sydamerikanska västkusten, genom en rad klimatzoner. Redan tidigt på 1900-talet lade Chile grunden till ett modernt välfärdssamhälle och i 40 år, fram till 1973, var landet Sydamerikas enda fungerande demokrati. En brutal militärkupp ledd av generalen Augusto Pinochet kom därefter att i flera decennier prägla omvärldens bild av landet. Idag är Chile åter en stabil demokrati, med en välskött ekonomi främst baserad på gruvnäring.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Flertalet invånare är av europeiskt ursprung eller av blandad härkomst från både ursprungsfolk och européer. Runt var tionde invånare tillhör urfolken.

Chiles flagga.

Religion

Uppemot två tredjedelar av chilenarna är katoliker. Sedan början av 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar. En mindre del av ursprungsbefolkningen har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som liknar schamanism, tron att naturen är besjälad.

Politiskt system

Chile är en demokratisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Lagarna stiftas av nationalkongressen. Politiken har dominerats av två stora partiallianser, en till höger och en till vänster men den dominansen har nu luckrats upp. Författningen är i grunden från 1981 men har ändrats flera gånger eftersom den ses som en kvarleva från militärdiktaturen 1973–1990. Ett förslag på en helt ny grundlag röstades dock ned i en folkomröstning 2022.

Demokrati och rättigheter

Chile hör till de länder som rankas högst i Latinamerika i fråga om demokrati och rättsstatens principer. Sedan demokratin återupprättades i Chile 1990 har de politiska och medborgerliga rättigheterna stärkts undan för undan. Pressfrihet råder även om stark ägarkoncentration inom medierna begränsar mångfalden.

Utrikespolitik och försvar

Chile har historiskt haft viktiga relationer med Europa, men sedan andra världskriget har förhållandet till USA haft större betydelse. Relationerna till grannländerna har periodvis varit konfliktfyllda, även om handelsförbindelser under senare år bidragit till tätare samarbete.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Chile ses som det ekonomiskt mest framgångsrika landet i Sydamerika, med stadig tillväxt, höga investeringar och låg utlandsskuld. Ekonomin är avreglerad och frihandelsinriktad. Gruvnäringen är central och koppar står ensamt för hälften av exportintäkterna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Chiles geografi >

Sociala förhållanden

I jämförelse med övriga Latinamerika är Chile på många sätt ett välmående land men klyftorna är stora. På 1980-talet privatiserades stora delar av socialförsäkringssystemen vilket förblivit en omstridd politisk fråga, med återkommande massprotester med krav på större statligt ansvar.

Besök Landguiden och läs mer om Chile.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Chile

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Chile

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Chiles geografi

Geografi med fokus på Chile. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Chiles geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Chiles historia

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.