M
Kategori
Karta

Island idag

Antal invånare: 372 295 (2021)
Huvudstad: Reykjavík

Island i Nordatlanten är sagornas, vulkanernas och glaciärernas ö. Men 2008 blev landet också sinnebild för den moderna låneekonomins bräcklighet, då ett av världens rikaste samhällen sjönk ned i djup kris. Sedan dess har Island återhämtat sig och fiske och turism utgör idag åter grunden i ekonomin.

Antal invånare: 372 295 (2021)
Huvudstad: Reykjavík

Island i Nordatlanten är sagornas, vulkanernas och glaciärernas ö. Men 2008 blev landet också sinnebild för den moderna låneekonomins bräcklighet, då ett av världens rikaste samhällen sjönk ned i djup kris. Sedan dess har Island återhämtat sig och fiske och turism utgör idag åter grunden i ekonomin.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Island är Europas mest glesbefolkade land. Bara en femtedel av landytan är bebodd, nästan uteslutande kustremsan. Närmare två tredjedelar av befolkningen lever i huvudstaden Reykjavík med omnejd.

Island har en ovanligt enhetlig befolkning, som ursprungligen härstammar från norska invandrare. Även de flesta av dagens immigranter kommer från de nordiska länderna, men Island har under senare år också tagit emot arbetskraft och flyktingar från andra delar av världen.

Religion

Islänningarna övergav formellt den gamla asatron till förmån för kristendomen år 1000 (se Nordens kristnande).

Fyra av fem islänningar tillhör numera statskyrkan. Men gammal folktro lever i viss mån kvar. Ett asasamfund med ett par tusen medlemmar vårdar sig om fornnordisk religion.

Politiskt system

Enligt författningen från 1944 (ändrad flera gånger) är Island en republik med parlamentariskt styrelseskick. Presidenten utnämner regeringen, som är ansvarig inför det lagstiftande alltinget. Presidenten har i huvudsak ceremoniella uppgifter.

Det isländska alltinget är världens äldsta parlament, grundat år 930.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Island är världens mest jämställda land och framstående när det gäller HBTQ-personers rättigheter. Förbättringsmöjligheter finns när det gäller arbetet mot korruption.

Utrikespolitik och försvar

Island har inget eget militärt försvar. Det är istället medlem av försvarsalliansen Nato, som ansvarar för landets militära skydd.

Fram till 2006 hade USA en militärbas utanför Reykjavík.

Island står utanför EU och frågan om ett eventuellt isländskt medlemskap i unionen har varit konfliktfylld.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Runt millennieskiftet omvandlades Island i snabb takt från en fiskenation till en internationell aktör inom bank- och finanssektorn.

I samband med den globala finanskrisen 2008 uppstod en akut bankkris i det lilla landet och luften gick helt ur den isländska ekonomin. Idag har Island åter kommit på fötter, tack vare höga intäkter från fiske och turism.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Islands geografi >

Sociala förhållanden

Island har ett välfärdssystem och en sociallagstiftning som i hög grad liknar dem i de andra nordiska länderna.

Islänningarnas levnadsstandard ligger på i stort sett samma nivå som övriga nordbors. Sjukvården håller hög klass och den förväntade livslängden är bland de högsta i världen.

Besök Landguiden och läs mer om Island.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Island

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Island

SO-rummet podcast icon
M

Islands geografi och politik

av: Mattias och Kristoffer
2019-05-01

Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att prata om Islands geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Island

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Islands historia

Få en helhetsbild av Islands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Ge
Karta

Islands geografi

Geografi med fokus på Island. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Islands geografi ur olika perspektiv...

Relaterade taggar

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...