S:t Petersburgs historia

Den ryska staden Sankt (S:t) Petersburg grundades 1703 av tsar Peter den store och fungerade från 1712 till 1918 som Rysslands huvudstad. Staden bytte under kommunisttiden namn till Leningrad, men...

Samer

Samerna är Europas enda ursprungsfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta samer bor i ett område som kallas Sápmi eller Sameland. Idag är Sápmi uppdelat på länderna Sverige...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet presenteras ofta i form av tabeller eller diagram. Syftet kan t.ex. vara att skapa jämförelser av olika...

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är extatiska upplevelser och schamanens centrala roll som länk mellan...

Sexualundervisning

Det finns många olika sätt att organisera skolans sexualundervisning. Här följer några utgångspunkter som RFSU har tagit fram: - Sexualundervisningen behöver ske återkommande över tid, såväl under...

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vad de personer som du blir kär i eller tänder på har för kön. Exempel på sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet och pansexualitet. Du...

Shia

Shia (eller Alis parti) är en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali...

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till psykoanalysen (psykoterapi) som blev på modet kring sekelskiftet 1900. Freud ansåg att de flesta psykiska...

Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Palestina som de blivit utlovade av Gud....

Sjuårskriget

Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Sverige och en rad...

Sjöfart

Sjöfarten har i alla tider varit den mest internationella av alla näringar. Här hittar du material som kan relateras till olika former av sjöfart i fred och krig genom historien, från forntiden till...

Sjörövare

Sjöröveri har funnits över hela världen i alla tider från det att sjötransporterna blev tillräckligt värdefulla för att anfalla och lägga beslag på. De uppfattningar om sjörövare som vi har idag...

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena de skandinaviska folken kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Skandinavismen byggde på tanken att de...

Skiftesreformer

Skiftesreformerna var några svenska jordbruksreformer som genomfördes i omgångar - enskiftet, storskiftet och laga skifte - från slutet av 1700-talet till en bit in på 1800-talet. Ännu under 1700-...

Skoltävling för gymnasiet

Aktuella skoltävlingar som är anordnade av t.ex. organisationer och myndigheter. Tävlingarna riktar sig till elever och lärare på gymnasiet.Till huvudsidan för skoltävlingar >

Skoltävling för högstadiet

Aktuella skoltävlingar som är anordnade av t.ex. organisationer och myndigheter. Tävlingarna riktar sig till elever och lärare på högstadiet.Till huvudsidan för skoltävlingar >

Skoltävling för mellanstadiet

Aktuella skoltävlingar som är anordnade av t.ex. organisationer och myndigheter. Tävlingarna riktar sig till elever och lärare på mellanstadiet (åk 4-6).Till huvudsidan för skoltävlingar >

Skotten i Sarajevo

Med skotten i Sarajevo menas morden på den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru Sofie som ägde rum 28 juni 1914 i staden Sarajevo i Bosnien-Hercegovina som då...

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara anslutna i skrån för att få tillstånd att utöva sitt yrke. Skråna fungerade även som begravnings-,...

Skånes historia

Här hittar du material som kan relateras till Skånes historia från stenåldern och framåt.

Skånska kriget

Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark och Sverige både till sjöss och på land med Skåne som den viktigaste krigsskådeplatsen. Kriget slutade i stort sett oavgjort efter...

Slaget om Atlanten

Slaget om Atlanten är en benämning för de sjöstrider som utkämpades mellan de allierade (främst Storbritannien) och Nazityskland under andra världskriget ute på Nordatlanten. Slaget om Atlanten vanns...

Slaget om Berlin

Slaget om Berlin ägde rum under våren 1945 och blev den sista stora kraftmätningen på östfronten under andra världskriget. Striden stod mellan den då överlägsna sovjetiska Röda armén och...

Slaget om Storbritannien

Slaget om Storbritannien är en benämning på Tysklands försök att slå ut det brittiska flygvapnet för att möjliggöra en tysk invasion av Storbritannien. Flygkriget ägde rum ungefär från juli 1940 till...