107 st

Taggar

Sortera: AllaABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

S:t Petersburgs historia

M
stadsbild

Den ryska staden Sankt (S:t) Petersburg grundades 1703 av tsar Peter den store och fungerade från 1712 till 1918 som Rysslands huvudstad. Staden bytte under kommunisttiden namn till Leningrad, men...

Saddam Hussein

M
Porträtt

Saddam Hussein var en politiker och diktator som styrde Irak som landets president från 1979 till 2003. Innan dess var han Iraks vicepresident mellan 1968 och 1979. Saddam Hussein var medlem i...

Saint Barthélemy

S
Fort

Saint Barthélemy (S:t Barthélemy) är en ö i Västindien (se karta) som först var koloniserad av Frankrike och senare blev svensk koloni 1784-1878. Ön är 13 km lång och 2-3 km bred, och huvudorten...

Saltsjöbadsavtalet

S
påskrift

Saltsjöbadsavtalet var ett historiskt avtal som ingicks 1938 mellan SAF och LO om reglerna för avtal på arbetsmarknadsområdet. 1920-talet och början av 1930-talet hade kännetecknats av stor oro både...

Samer

L
flagga

Samerna är ett av Europas urfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta samer bor i ett område som kallas Sápmi eller Sameland. Idag är Sápmi uppdelat på länderna Sverige,...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet presenteras ofta i form av tabeller eller diagram.Syftet kan t.ex. vara att skapa jämförelser av olika slag...

Kategorier: Taggar:

Satan (djävulen) och helvetet

M
helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul, hin håle, Lucifer, den onde eller frestaren. I Gamla testamentets ursprungliga texter förekommer det...

Schamanism

M
Schaman

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är extatiska upplevelser och schamanens centrala roll som länk mellan...

Selma Lagerlöf

S
Porträtt

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest folkkära och utomlands mest välkända författare. Hon fick nobelpriset i litteratur 1909 och valdes in i Svenska akademien 1914.Hennes författarskap...

Sex, samtycke och relationer

M
symboler

Det finns många olika sätt att organisera skolans undervisning i ämnet sex och samlevnad. Skolverket skriver bl.a. att ämnet kan behandlas genom ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och...

Sexdagarskriget

S
tanks

Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra sidan de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten (ytterligare 11 muslimska länder - inkl....

Sexuella läggningar

L
symbol

Sexuell läggning handlar om vad de personer som du blir kär i eller tänder på har för kön. Exempel på sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet och pansexualitet. Du...

Shia

M
Karta

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. Majoriteten av alla muslimer menade att den som var mest lämplig bland hans anhängare skulle leda. Det viktigaste var att...

Sigismund

S
Porträtt

Sigismund (1566-1632) var både polsk och svensk (1592-1599) kung. Han var son till Johan III och Katarina Jagellonica. Av sin polska mor uppfostrades Sigismund till katolik, och han valdes 1587 till...

Sigmund Freud

M
Porträtt

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till psykoanalysen (psykoterapi) som blev på modet kring sekelskiftet 1900. Freud ansåg att de flesta psykiska...

Sigtuna

S
medeltida stad

Sigtuna var i början av 1000-talet rikets enda stad (under senare delen av århundradet växte även städerna Skara och Lödöse fram). Staden grundlades kring 970 enligt en fastlagd plan. Sigtunas...

Sinnelagsetik

S
balansvåg

Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har. Det är alltså...

Sionismen

M
Symbol

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Eretz Israel (landet Israel), eller...

Sjuårskriget

M
Sjöslag

Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien-Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Sverige och en rad...

Skandinavismen

M
Skandinavism

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena de skandinaviska folken kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Skandinavismen byggde på tanken att de...

Skiftesreformer

M
skifte karta

Skiftesreformerna var några svenska jordbruksreformer som genomfördes i omgångar - enskiftet, storskiftet och laga skifte - från slutet av 1700-talet till en bit in på 1800-talet. Ännu under 1700-...

Skoklosters slott

M
Slottet

Skoklosters slott är en av stormaktstidens förnämsta byggnader. Slottet började uppföras 1654 vid Skofjärden av Mälaren för en av tidens ledande fältherrar Carl Gustaf Wrangel. Bygget stod färdigt...

Skolastik

S
universitet

Skolastik är en sammanfattande benämning på de teoretiska studier och diskussioner om de kristna lärofrågorna som blomstrade under medeltiden, framför allt vid universiteten. Skolastikerna såg som en...

ANNONS

Nya taggar