Annonsera på SO-rummet

Annonser

Eftersom SO-rummet är en gratis webbresurs måste webbplatsen finansieras via annonsering.

På SO-rummet kan ni som har anknytning till skolan, SO-ämnena eller målgrupperna nå direkt in i klassrummen.

Här når ni de flesta av Sveriges lärare med SO-anknytning och en stor del av landets högstadie- och gymnasieelever i deras vardag.

SO-rummets besökare

SO-rummet har omkring 800 000 unika användare i månaden (lovfria månader) och antalet besök per dag ligger omkring 45 000 - 55 000 under vardagar.

Vilka använder SO-rummet?

En besöksundersökning som gjorts på SO-rummet med 10 000 unika svarande visar att ca:

35% är elever på högstadiet
42% är elever på gymnasiet (inklusive komvux)
10% är lärare med SO-anknytning på högstadiet och gymnasiet
13% utgörs av övriga

Vill ni synas på SO-rummet?

Vid sidan av annonsering med banner (se exempel till höger) finns också möjlighet att synas med lektions- och lärarmaterial och/eller sponsrade artiklar (se exempel).

Välkommen att höra av dig per e-post eller telefon så får du information kring priser och annonsperioder.
 

Info och annonsbokning
e-post: info@so-rummet.se
tel: 031-788 86 60, 076-349 39 02