M
Tagg
Staty
Samtida skulptur av kejsare Augustus (63 f.Kr - 14 e.Kr).

Augustus

Augustus (63 f.Kr - 14 e.Kr), eller Gajus Octavianus som han egentligen hette från början, var den första av de romerska kejsarna som följde efter den romerska republikens sammanbrott. Augustus styrde romarriket mellan åren 24 f.Kr - 14 e.Kr.

Octavianus i sin ungdom

Octavianus adopterades i övre tonåren av Julius Caesar då han var hans närmaste manliga släkting. I samband med det tog Octavianus enligt romersk namntradition över Caesars släktnamn. Han fick därmed namnet Gajus Julius Caesar Octavianus.

ANNONS

ANNONS

Efter Caesars död år 44 f.Kr utbröt en period med inbördeskrig i det romerska imperiet. Det sista inbördeskriget i den romerska republiken stod mellan Marcus Antonius - som hade varit Caesars närmaste general och högra hand, som nu några år efter hans död lyckats manövrera sig till makten i Rom - och Octavianus, som alltså var Caesars adoptivson och legitima arvinge.

Efter det stora sjöslaget vid Actium utanför Greklands kust 31 f.Kr, stod Octavianus som segrare.

Kejsar Augustus

Efter den långa perioden av oroligheter och inbördeskrig utsågs Octavianus till imperator - innehavare av ett imperium med ensamrätt att bestämma över det. Octavianus titel "imperator" godkändes av senaten (ungefär som den romerska riksdagen). I samband med det tilldelades han ärenamnet Augustus (den upphöjde).

Titeln imperator, och flera andra chefstitlar gjorde att Augustus snart fick kontroll över hela romarriket.

Augustus var mycket populär. Han ansågs vara en klok och försiktig politiker, men som samtidigt kunde vara grym och brutal mot sina fiender.

Augustus gjorde mycket under sin tid vid makten och blev känd som en ”landsfader”. Under hans långa regeringstid utvecklades staden Rom till en världsmetropol. Konst och litteratur uppmuntrades och staden smyckades med vackra byggnader. Samtidigt lät han dela ut gratis spannmål till Roms medborgare. Han såg också till att Rom fick en permanent polisstyrka och brandkår.

Augustus ombesörjde och förbättrade även underhållet av det romerska imperiet på olika vis. Han ordnade bland annat så att vägar förbättrades och införde ett postsystem med fasta stationer.

För att få in pengar till statskassan lät han utveckla det romerska skattesystemet – något som omtalas i Bibeln. I Nya testamentet finns det beskrivet hur Augustus bestämde att alla i romarriket skulle skattskrivas.

I hans armé fanns det 170 000 soldater. Soldaterna i armén fick pension efter avklarad tjänstgöringstid.

ANNONS

ANNONS

Pax Romana kallades den fredliga tiden under Augustus styre. Förutom mindre stridigheter inom rikets gränser höll freden i cirka 200 år. Samtidigt erövrades stora områden utanför riket och införlivades i det romerska imperiet. Romarrikets gränser expanderade därför kraftigt under perioden med "Pax Romana".

Augustus fick bara ett barn, en flicka som döptes till Julia (39 f.Kr - 14 e.Kr). Det var inte tal om att hon skulle ta över efter honom. Istället adopterade han tre söner. Styvsonen Tiberius tog över som kejsare efter Augustus.

När Augustus dog år 14 e.Kr bestämdes det att han skulle dyrkas som en gud.

Månaden augusti har fått sitt namn efter Augustus – innan hette den Sextilis.

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Några romerska kejsare

LÄS MER: De romerska kejsarna


Litteratur:
Hilding Thylander, Det romerska riket, CKM Förlag, 2009
Erling Bjöl m.fl., Bonniers världshistoria 5 - Romarriket, Bonnier lexikon, 1999
Bra Böckers Lexikon 2000, del 2, Bokförlaget Bra Böcker, 1995

FÖRFATTARE

Text: Jeanette Jonasson, läromedelsförfattare och Robert de Vries (red)

Här nedan hittar du material som handlar om Octavius eller/och kejsare Augustus.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
15 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Augustus

M

Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-23

Efter mordet på Caesar fick tre män i uppdrag att hämnas hans död: Caesars unge släkting Octavianus och Caesars två mest betrodda befälhavare Lepidus och Antonius. De bildade en grupp, ett triumvirat (det andra triumviratet i Roms historia), som skulle styra gemensamt. När Caesars död var hämnad och de tre låtit avrätta sina fiender, delade de upp romarriket mellan sig. Antonius fick den östra delen, Lepidus fick Gallien och Spanien och Octavianus skulle regera över resten. Men varken Octavianus eller Antonius litade på Lepidus. Han var gift med en syster till Brutus som varit en av de ledande i sammansvärjningen mot Caesar...

+ Läs mer

M

De romerska kejsarna

av: Kaj Hildingson
2022-06-01

Efter mordet på Julius Caesar och hans adoptivson Octavianus blivit kejsare - med titeln Augustus - hade Rom fått en egen härskarsläkt. De strider om makten som tidigare utkämpats bland romarrikets ädlingar kom nu att utkämpas inne i den kejserliga familjen. Segraren i maktkampen var inte alltid bäst lämpad till kejsare. Maktkampen fördes med list, intriger och ibland gift. Det var ett högt spel, ofta med livet som insats. Men vinsten - kejsartronen - ansåg många vara värd att spela om...

+ Läs mer

M
Romerska legionärer i strid

Den romerska armén

av: Anders Bredhe
2017-12-09

Genom ständiga krig skapade romarna ett imperium som kom att omfatta alla områden runt Medelhavet. Hur kunde detta vara möjligt? Det berodde naturligtvis på en rad olika saker. En av dessa var att romarna hade en bättre armé än grannfolken. Här skildras romarnas armé vid tiden för republikens slut under det sista århundradet f.Kr, då den under ledning av fältherrar som Julius Caesar och Gnaeus Pompejus kanske stod på höjden av sin förmåga...

+ Läs mer

M

Några romerska kejsare

av: Hans Thorbjörnsson
2016-08-18

Augustus styrde Rom med fast hand, hade stora politiska framgångar men också sorger inom familjen. Nero, känd för sin grymhet och konstnärlighet, spred skräck och älskade scenen. Efter honom kom Vespasianus som byggde upp Rom och införde nya skatter. Domitianus ändrade sättet att hälsa på kejsaren och Trajanus utvidgade riket. Hadrianus stärkte gränserna och reste mycket, medan Diocletianus försökte skapa ordning i ett kaotiskt Rom. De romerska kejsarna var mångfacetterade och deras styre formade riket på olika sätt...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Romersk arkitektur och vattenförsörjning

av: Hans Thorbjörnsson
2016-04-06

Romarna har gått till historien som duktiga arkitekter och mästare inom vattenförsörjningskonsten. Många av de romerska byggnaderna, akvedukterna, fontänerna och badhusen står kvar än idag, två tusen år efter att de byggdes...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Våra månaders namn kommer från Rom

av: Hans Thorbjörnsson
2013-12-30

Visste du att alla våra månadsnamn kommer från Rom och det latinska språket? Den romerska tideräkningen och indelningen av året går tillbaka till 500-talet f.Kr. Men till skillnad från dagens kalender så började det romerska året den 1 mars...

+ Läs mer

Länkar om Augustus

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS