Tagg om Augustus (Gajus Julius Caesar Octavianus)
Bild:
Samtida skulptur av kejsare Augustus (63 f.Kr - 14 e.Kr).

Augustus

Augustus (63 f.Kr - 14 e.Kr), eller Gajus Octavianus som han egentligen hette från början, var den första av de romerska kejsarna som följde efter den romerska republikens sammanbrott. Augustus styrde romarriket mellan åren 24 f.Kr - 14 e.Kr.

Octavianus i sin ungdom
Octavianus adopterades i övre tonåren av Julius Caesar då han var hans närmaste manliga släkting. I samband med det tog Octavianus enligt romersk namntradition över Caesars släktnamn. Han fick därmed namnet Gajus Julius Caesar Octavianus.

Efter Caesars död år 44 f.Kr utbröt en period med inbördeskrig i det romerska imperiet. Det sista inbördeskriget i den romerska republiken stod mellan Marcus Antonius - som hade varit Caesars närmaste general och högra hand, som nu några år efter hans död lyckats manövrera sig till makten i Rom - och Octavianus, som alltså var Caesars adoptivson och legitima arvinge.

Efter det stora sjöslaget vid Actium utanför Greklands kust 31 f.Kr, stod Octavianus som segrare.

Kejsar Augustus
Efter den långa perioden av oroligheter och inbördeskrig utsågs Octavianus till imperator - innehavare av ett imperium med ensamrätt att bestämma över det. Octavianus titel "imperator" godkändes av senaten (ungefär som den romerska riksdagen). I samband med det tilldelades han ärenamnet Augustus (den upphöjde).

Titeln imperator, och flera andra chefstitlar gjorde att Augustus snart fick kontroll över hela romarriket.

Augustus var mycket populär. Han ansågs vara en klok och försiktig politiker, men som samtidigt kunde vara grym och brutal mot sina fiender.

Augustus gjorde mycket under sin tid vid makten och blev känd som en ”landsfader”. Under hans långa regeringstid utvecklades staden Rom till en världsmetropol. Konst och litteratur uppmuntrades och staden smyckades med vackra byggnader. Samtidigt lät han dela ut gratis spannmål till Roms medborgare. Han såg också till att Rom fick en permanent polisstyrka och brandkår.

Augustus ombesörjde och förbättrade även underhållet av det romerska imperiet på olika vis. Han ordnade bland annat så att vägar förbättrades och införde ett postsystem med fasta stationer.

För att få in pengar till statskassan lät han utveckla det romerska skattesystemet – något som omtalas i Bibeln. I Nya testamentet finns det beskrivet hur Augustus bestämde att alla i romarriket skulle skattskrivas.

I hans armé fanns det 170 000 soldater. Soldaterna i armén fick pension efter avklarad tjänstgöringstid.

Pax Romana kallades den fredliga tiden under Augustus styre. Förutom mindre stridigheter inom rikets gränser höll freden i cirka 200 år. Samtidigt erövrades stora områden utanför riket och införlivades i det romerska imperiet. Romarrikets gränser expanderade därför kraftigt under perioden med "Pax Romana".

Augustus fick bara ett barn, en flicka som döptes till Julia (39 f.Kr - 14 e.Kr). Det var inte tal om att hon skulle ta över efter honom. Istället adopterade han tre söner. Styvsonen Tiberius tog över som kejsare efter Augustus.

När Augustus dog år 14 e.Kr bestämdes det att han skulle dyrkas som en gud.

Månaden augusti har fått sitt namn efter Augustus – innan hette den Sextilis.

Text: Jeanette Jonasson, läromedelsförfattare och Robert de Vries (red)

Här nedan hittar du material som handlar om Octavius eller/och kejsare Augustus.

Publicerad: 
15 mars 2018

Annons

Artiklar om Augustus

M
Anders Bredhe
2017-12-09
Genom ständiga krig skapade romarna ett imperium som kom att omfatta alla områden runt Medelhavet. Hur kunde detta vara möjligt? Det berodde naturligtvis på en rad olika saker. En av dessa var...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-08-18
I den här artikeln kan du läsa om några av romarrikets mest kända kejsare. Här behandlas Augustus, Nero, Vespasianus, Domitianus, Trajanus, Hadrianus och Diocletianus.
M
Hans Thorbjörnsson
2016-04-06
Romarna har gått till historien som duktiga arkitekter och mästare inom vattenförsörjningskonsten. Många av de romerska byggnaderna, akvedukterna, fontänerna och badhusen står kvar än idag, två...
L
Hans Thorbjörnsson
2013-12-30
Visste du att alla våra månadsnamn kommer från Rom och det latinska språket? Den romerska tideräkningen och indelningen av året går tillbaka till 500-talet f.Kr. Men till skillnad från dagens...

Länkar om Augustus

Sortera efter:
          

Kort genomgång (5:10 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om romarriket och kejsartiden.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:32 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om början av den romerska kejsartiden (från ca 0 - 180 e.Kr).

Spara som favorit
          

Lättfattad genomgång (13:37 min) där läraren Johanna Rexgård berättar om romarriket, från dess uppkomst till dess undergång. Här berörs bl.a. den romerska republiken, Italiens erövring, de puniska krigen, det romerska imperiet, spartacus slavuppror, Julius Caesar, kejsare Augustus, imperiebygget, dagligt liv i romarriket, kristendomen samt romarrikets upplösning.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:55 min) om romarriket. Här berättas bl.a. om kejsartiden, kristendomens uppkomst, romarrikets delning, Bysantinska riket och västroms undergång. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om slaget i Teutoburgerskogen. År 9 e.Kr. besegrades romarna av germanerna under Arminius i Teutoburgerskogen. Som en omedelbar följd av slaget miste romerska riket kontrollen över ett stort område mellan Rhen och Elbe...

Spara som favorit
          

Genomgång (8.18 min) av SO-läraren Magnus Bengtsson som berättar kortfattat om Augustus och om Jesus födelse. Här ges därefter en sammanfattning på 6 minuter av de alla tre filmerna i Magnus lektionsserie om romarriket.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia kan du läsa om det legendariska slaget i Teutoburgerskogen som ägde rum år 9 e.Kr.  Tre romerska legioner skickades in i de germanska skogarna för att utföra en bestraffningsaktion mot primitiva barbarer. Några dagar senare kom ett fåtal nedbrutna legionärer tillbaka – överlevande från ett av de värsta nederlagen i Roms historia...

Spara som favorit
          

Program i P1:s Vetenskapsradion Historia (18 min) där det berättas om det avgörande slaget vid Teutoburgerskogen år 9 e.Kr då tre romerska legioner tillintetgjordes av flera germaska stammar. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar 2000-årsjubiléet av slaget vid Teutoburgerskogen och träffar arkeologer vid utgrävningarna av slagfältet. Programledare är Tobias Svanelid. Programmet går att ladda ner (17 MB).

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om romarrikets uppkomst, utveckling och undergång. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Tiberius (42 f Kr-37 e Kr). Tiberius är en av de kejsare som blivit mest utsatta för skvaller och förtal. I motsats till vad man kunde tro har han inte gått till historien för sina militära eller administrativa meriters skull, inte heller för att han lyckades upprätthålla den fred som Augustus hade inlett. I stället är han ihågkommen för en rad ogärningar som politiska motståndare i efterhand gjort honom ansvarig för...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Romarrikets förste kejsare - Augustus (63 f.Kr-14 e.Kr) och hans tid på tronen. Här berättas om hans uppväxt, vägen till makten, inbördeskriget och Augustus betydelse för eftervärlden.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om ett av Roms största nederlag. Den berömda drabbningen för tvåtusen år sedan satte punkt för Roms planer på att erövra Germanien...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om slaget i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr. då tre romerska legioner blev massakrerade. Under tre höstdagar för tvåtusen år sedan förintades en romersk elitarmé på 20 000 man av halvvilda germanska stamkrigare. Slaget ändrade riktningen på Europas historia…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som behandlar inbördeskriget, Caesars död och kejsar Augustus. Augustus blev det romerska rikets förste egentlige kejsare. Under hans styre, som präglades av fred, upplevde Rom något av en byggboom med genomgripande förändringar av stadsbilden...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia kan du läsa om slaget i Teutoburgerskogen då en allians av germanska stammar överföll och tillintetgjorde tre romerska legioner...

Spara som favorit