Bild:
Gemensamt för alla världsreligionerna är att dess anhängare inte kan enas om hur de heliga texterna ska tolkas och tillämpas i praktiken.
M

Olika riktningar inom islam

Islams två huvudriktningar är sunni och shia.

Sunni

Sunni är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är därför sunniter. De följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (seden).

Inom sunni betonas Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Sunniter anser inte att det kan komma några fler profeter eller andra religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen eftersom det var Muhammed som mottog Koranen som är Guds sista budskap till människorna.

Nästan alla sufier (mystiker) inom islam kan räknas in bland sunniterna.

De hadither (nedtecknade berättelser) som återger vad Muhammed gjorde, sa eller menade, ges olika trovärdighetsgrad av sunniter och shiiter (se nedan). Kärnan i konflikten mellan sunniter och shiiter gäller vilka hadither som är trovärdiga, mindre trovärdiga eller falska.

Enligt de flesta källor som anger antal muslimer i världen (ca 1,6 miljarder), beräknas mellan 85-90 procent vara sunnimuslimer. Läs mer om sunniislam >

Shia

Shiamuslimerna anser att Muhammed utsåg sin kusin och svärson Ali till sin efterträdare, och att Ali inklusive de religiösa ledare av hans släkt som efterträdde honom (imamerna) har rätt att omtolka Koranen. De är därför de rätta ledarna för muslimerna. Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare (jämför med judarnas tro på Messias).

Shiamuslimerna finns framförallt i Iran och delar av Irak.

Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam efter sunniterna. Läs mer om shiaislam >
Läs mer om islams splittring i avsnittet om islams historia >
Podden I FOKUS: Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam >

Islams utbredning i världen. Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

Andra riktningar inom islam

Sydostasiatisk islam: Blandar äldre traditioner, främst hinduistiska, med islam. Den största gruppen kallas Agami Jawi och är en lokal indonesisk variant av islam.
Anhängare: Tiotals miljoner.

Afrikansk islam: Blandar islam med sina tidigare afrikanska religioner. Speciellt vanlig i gränsområden mellan muslimska och traditionellt afrikanska religiösa områden.
Anhängare: Tiotals miljoner.

Ahmadiyya: Anser att sektens grundare Miraz Ghulam Ahmad är den pånyttfödde Muhammed samt en reinkarnerad Krishna (den indiske Vishnu) och den kristne Messias. Sekten finns i Pakistan och betraktas som kättersk av andra muslimer.
Anhängare: Ca 10 miljoner.

Centralasiatisk islam: Blandar centralasiatiska nomadtraditioner och islam. Går gradvis över i ortodox islam.
Anhängare: Gissningsvis över en miljon.

Nusayriyyah/Alawi: En mycket särpräglad specialform av shiitism som också har sugit upp äldre traditioner, bland annat gnostiska och kristna. Tror bland annat på reinkarnation. Nusayriyyah/Alawi är mest utbredd i Syrien.
Anhängare: Ca 600 000.

Druserna: En särpräglad rörelse som härstammar från shiitismen, men med kristna och nyplatonska drag. Anser att rörelsens grundare Hamzah ibn Ali och en medeltida kalif, al-Hakim, ska komma tillbaka och inleda en ny guldålder på jorden. Finns framförallt i Libanon, Syrien och Israel.
Anhängare: Över 500 000.

Afroamerikansk islam: Svarta i framförallt USA, som har vänt sig till islam som ett alternativ till "det vita USA:s" religion, kristendomen. Ofta genom oortodoxa tolkningar av islam som t.ex. den muslimska organisationen Nation of Islam. Men de flesta svarta muslimer i USA har på senare år närmat sig islams huvudlinje - sunnismen.
Anhängare: ?
 

Viktiga begrepp

Lära: Vad man tror på i en religion.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ner och ska läsas på arabiska.

Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed. Deras ledare kallas kalif.

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland "Alis parti" eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed.

Kalif: Sunnimuslimsk andlig och världslig ledare.

 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Islams två huvudriktningar är sunni och shia.

Sunni

Sunni är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är därför sunniter. De följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (seden).

Inom sunni betonas Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Sunniter anser inte att det kan komma några fler profeter eller andra religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen eftersom det var Muhammed som mottog Koranen som är Guds sista budskap till människorna.

Nästan alla sufier (mystiker) inom islam kan räknas in bland sunniterna.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Olika riktningar inom islam

av:
Mångkulturellt centrum
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Olika riktningar inom islam

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.

Podcast om Olika riktningar inom islam

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Länkar om Olika riktningar inom islam

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om inbördeskriget som delade islam. Några år efter profeten Muhammeds död utbröt en maktkamp mellan olika grenar av hans familj. När profetens svärson Ali utsågs till kalif ställde sig Muhammeds änka Aisha i spetsen för ett uppror mot den nye kalifen.

Spara som favorit
          

Läs om ramadan och andra högtider som är aktuella i dagens Sverige i Mångkulturella almanackan.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (6:23 min) där religionsläraren Rebecca Zimmermann berättar om Muhammed och islams tidiga historia. Ljudet i filmen är lite svajigt.

Spara som favorit
          

Artikel i Nya Arbetartidningen där du kan läsa om islam som politisk faktor. Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för islam. I många muslimska länder är inte religionen en privatsak alls. I vissa muslimska samhällen, och hos olika islamistiska riktningar, anser man att religionen ska påverka hela samhällets organisering. Dessa vill alltså organisera även det världsliga livet...

Spara som favorit
          

Genomgång (9:10 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om IS. Här ges en kort beskrivning av vad IS, Islamiska staten, Daish är. Pratar också lite om vad de kommer ifrån.

Spara som favorit
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (8:20 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om kalifer, kalifat, sunni och shia. Varför uppstod kalifatet? Vad hände? Och när slutade det?

Spara som favorit
          

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklaras enkelt skillnaderna mellan dessa grenar av islam i 10 tydliga punkter.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om skillnader mellan sunni- och shiaislam i ett historiskt perspektiv återkopplat till dagens konflikter i Mellanöstern. Den islamiska statens (IS) brutala framfart i framförallt Syrien och Irak på senare tid har knappast gått någon förbi. Den väpnade sunnimuslimska organisationen rättfärdigar sin existens bland annat med referenser till det historiska kalifat som utropades vid profeten Muhammeds död år 632...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:07 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp de fem pelarna inom islam och berättar om de två stora inriktningarna - sunni och shia.

Spara som favorit
          

Föreläsning (1:07:35) av Christer Hedin, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet. Religion är inte orsak till konflikterna, men eftersom alla identifierar sin folkgrupp med en religion kan den användas i propagandan och göra mer skada än många andra vapen. 

Spara som favorit
          

Genomgång (9:48 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om islams grunder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om enighet och splittring bland världens muslimer. Världens muslimer är en blandad skara. Men i en ny internationell undersökning visar de sig också förenas i en djup tro och en oväntat positiv inställning till den muslimska rätten, sharia...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (14:08 min) av gymnasieläraren Anders Larsson som ger en introduktion till islam

Spara som favorit
          

Genomgång (10:49 min) där du ges en översikt av islam och dess historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

Spara som favorit
          

Artikel i Globalarkivet där Elisabth Özdalga berättar om islamism och nationell identitet. Islamismen är kanske den mest omtalade politiska ideologin i vår tid...

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om islam. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.