M
Kategori

Gemensamt för alla världsreligionerna är att dess anhängare inte kan enas om hur de heliga texterna ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Olika riktningar inom islam

Islams två huvudriktningar är sunni och shia.

Sunni

Sunni är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är därför sunniter. De följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (seden).

Inom sunni betonas Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Islams två huvudriktningar är sunni och shia.

Sunni

Sunni är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är därför sunniter. De följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (seden).

Inom sunni betonas Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

ANNONS

ANNONS

Sunniter anser inte att det kan komma några fler profeter eller andra religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen eftersom det var Muhammed som mottog Koranen som är Guds sista budskap till människorna.

Nästan alla sufier (mystiker) inom islam kan räknas in bland sunniterna.

De hadither (nedtecknade berättelser) som återger vad Muhammed gjorde, sa eller menade, ges olika trovärdighetsgrad av sunniter och shiiter (se nedan). Kärnan i konflikten mellan sunniter och shiiter gäller vilka hadither som är trovärdiga, mindre trovärdiga eller falska.

Islams utbredning i världen. Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

Enligt de flesta källor som anger antal muslimer i världen (ca 2 miljarder), beräknas mellan 85-90 procent vara sunnimuslimer.

Shia

Shiamuslimerna anser att Muhammed utsåg sin kusin och svärson Ali till sin efterträdare, och att Ali inklusive de religiösa ledare av hans släkt som efterträdde honom (imamerna) har rätt att omtolka Koranen. De är därför de rätta ledarna för muslimerna. Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare (jämför med judarnas tro på Messias).

Shiamuslimerna finns framförallt i Iran och delar av Irak.

Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam efter sunniterna.
 

Andra riktningar inom islam

Sydostasiatisk islam

Sydostasiatisk islam blandar äldre traditioner, främst hinduistiska, med islam. Den största gruppen kallas Agami Jawi och är en lokal indonesisk variant av islam.

Anhängare: Tiotals miljoner.

Afrikansk islam

Afrikansk islam blandar islam med sina tidigare afrikanska religioner. Speciellt vanlig i gränsområden mellan muslimska och traditionellt afrikanska religiösa områden.

Anhängare: Tiotals miljoner.

Ahmadiyya

Ahmadiyya anser att sektens grundare Miraz Ghulam Ahmad är den pånyttfödde Muhammed samt en reinkarnerad Krishna (den indiske Vishnu) och den kristne Messias. Sekten finns i Pakistan och betraktas som kättersk av andra muslimer.

Anhängare: Ca 10 miljoner.

Centralasiatisk islam

Centralasiatisk islam blandar centralasiatiska nomadtraditioner och islam. Går gradvis över i ortodox islam.

Anhängare: Gissningsvis över en miljon.

Nusayriyyah/Alawi 

Nusayriyyah/Alawi är en mycket särpräglad specialform av shiitism som också har sugit upp äldre traditioner, bland annat gnostiska och kristna. Tror bland annat på reinkarnation. Nusayriyyah/Alawi är mest utbredd i Syrien.

Anhängare: Ca 600 000.

Druserna

Druserna är en särpräglad rörelse som härstammar från shiitismen, men med kristna och nyplatonska drag. Anser att rörelsens grundare Hamzah ibn Ali och en medeltida kalif, al-Hakim, ska komma tillbaka och inleda en ny guldålder på jorden. Finns framförallt i Libanon, Syrien och Israel.

Anhängare: Över 500 000.

Afroamerikansk islam

Svarta i framförallt USA, som har vänt sig till islam som ett alternativ till "det vita USA:s" religion, kristendomen. Ofta genom oortodoxa tolkningar av islam som t.ex. den muslimska organisationen Nation of Islam. Men de flesta svarta muslimer i USA har på senare år närmat sig islams huvudlinje - sunnismen.

Anhängare: ?
 

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Kalif: Sunnimuslimsk andlig och världslig ledare.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ner och ska läsas på arabiska.

Lära: Vad man tror på i en religion.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland "Alis parti" eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed.

Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed. Deras ledare kallas kalif.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara följande begrepp:

       a) sunna

       b) hadither

       c) sufier
   
 2. Ungefär hur stor andel av världens muslimer är sunniter?
   
 3. Anser sunniter att det kan komma fler profeter efter Muhammed? Motivera.
   
 4. Anser shiiter att det kan komma fler profeter efter Muhammed? Motivera.
   
 5. Förklara följande begrepp:

       a) Ali

       b) imam
   
 6. Ungefär hur stor andel av världens muslimer är shiiter?
   
 7. Var i världen finns de flesta shiamuslimerna?
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Malise Ruthven, Islam: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2012
S. Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008
Sören Wibeck, Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter, Historiska Media, 2005

 

FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Olika riktningar inom islam

SO-rummet bok
S

Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

av: Lars Hammarén
2022-12-20

Fjärde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om islams tidiga splittring i två huvudgrenar: shia och sunni. Här behandlas också det umayyadiska kalifatets fall vid mitten av 700-talet, vilket ledde till uppkomsten av det abbasidiska kalifatet. Därmed försköts islams centrum från Damaskus i Syrien (som utgjort umayyadernas kärnland) till Bagdad i Irak som blev det nya abbasidkalifatets maktbas. Under det abbasidiska kalifatet började ett helt nytt muslimskt samhälle ta form...

+ Läs mer

M

Profeten och hans ställföreträdare

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-04-16

Två stormakter behärskade världspolitiken på 600-talet, det bysantinska (östromerska) kejsardömet och det persiska väldet. Mitt emellan dessa låg den arabiska halvön. När de båda stormakternas inbördes kamp mattades började en islamisk-arabisk expansion, som snabbt spred sig över de båda imperiernas områden. En ny världsreligion med religiös och politisk inriktning började breda ut sig...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
islam

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

av: Mattias Axelsson
2016-02-26

I den här delen av "Historiens topp 5" reder vi ut fem vanliga missuppfattningar om islam. Artikeln tar upp allt ifrån den utbredda tron att de flesta muslimer är araber, till felaktiga antaganden om att muslimer dyrkar Muhammed. Du får också veta vad "Jihad" egentligen betyder, och lära dig lite mer om skillnaderna mellan sunni- och shiaislam...

+ Läs mer

Podcast om Olika riktningar inom islam

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Läs mer

Länkar om Olika riktningar inom islam

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till...

Re

Sharia - lagen

Efter Muhammeds död år 632 växte rättssystemet för den muslimska världen fram och tog fast form. På 900-talet...

Re

Politisk islam

Samhällsordningen i de muslimska länderna är starkt påverkad av islam. De politiska, ekonomiska och sociala...

Relaterade taggar

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Karta

Shia

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. Majoriteten av alla...

Re
karta

Sunni

Sunniislam är den största riktningen inom islam och omfattar mellan 85-90 procent av världens...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...