Bild:
M

Jemens historia

Under antiken tillhörde Yemen det som romarna kallade Arabia felix – ”det lyckliga Arabien”. I Sydarabien blomstrade högtstående kulturer genom handel mellan Indien och medelhavsområdet. Rökelse, guld och kryddor fraktades med kamelkaravaner genom öknen eller sjövägen genom Röda havet.

Kungariket Saba hade under århundradena före vår tideräkning i stort sett samma gränser som dagens Jemen. Riket var självförsörjande med mat tack vare ett sofistikerat bevattningssystem. Den mest berömda dammen byggdes redan omkring 500 f Kr nära Marib, som då var Sabas huvudstad och som ligger öster om Jemens nuvarande huvudstad Sanaa. Ruiner av tempel och palats vittnar om en avancerad arkitektur.

Det himyaritiska riket dominerade Sydarabien från första århundradet e Kr. Från 300-talet fram till mitten av 500-talet kämpade himyariterna med etiopiska kungadömen om herraväldet i området. Vid slutet av 500-talet tog perserna makten. År 628 övergick den persiske ståthållaren Badhan till islam. Sedan dess har Jemen varit muslimskt.

Vid slutet av 800-talet bildades ett zeiditiskt imamat i norra Jemen, sedan stridande stammar slutit sig samman. Ledaren blev imam, det vill säga religiöst och världsligt överhuvud. Imamatet bestod i norra Jemen fram till 1962.

1517 invaderades Arabiska halvön av Osmanska riket, med säte i dagens Turkiet. Även de europeiska kolonialmakterna började söka sig till området. Portugiserna erövrade Aden 1551, men staden återtogs året därpå av osmanerna. 1618 började britterna upprätta ett handelscentrum i al-Mokha (Mocka) vid Röda havet.

Vid denna tid fick imamatet i norra Jemen en ny imam som inledde krig mot osmanerna. 1636 gav osmanerna upp och retirerade norrut. Den nye imamen och hans efterföljare återtog hela det territorium som en gång hade tillhört himyariternas kungadöme, men förlorade därefter gradvis kontrollen över området.

1798 ockuperade britterna ön Perim vid inloppet till Röda havet och 1839 erövrade de även hamnstaden Aden. Efter Suezkanalens öppnande 1869 ökade Adens strategiska betydelse. Osmanerna i norr och britterna i söder hamnade allt oftare i konflikt med varandra. I början av 1900-talet kom de överens om att dela upp regionen mellan sig. Gränsen, som fastlades 1914, delade upp området i Nord- och Sydjemen.

Osmanerna hade svårt att vinna full kontroll över sin del, Nordjemen. Imamen spelade en viktig roll i motståndskampen. 1911 slöt jemeniter och osmaner ett fördrag som innebar formell osmansk överhöghet, men imamen fick kontrollen över högländerna och osmanerna över kustslätten Tihama. Under första världskriget kollapsade Osmanska imperiet, och imamatet i norra Jemen blev helt självständigt 1918.

Den styrande imamen Yahya ställde dock även krav på Sydjemen som stod under brittisk kolonial förvaltning. Anspråken grundade sig på släktskap med de himyaritiska kungarna, och inkluderade också provinserna Asir och Najran i Saudiarabien. Detta ledde till skärmytslingar med britterna och strider med Saudiarabien. År 1934 slöts ett fredsfördrag mellan Jemen och Saudiarabien där imamen avstod från en stor del av sina krav i norr, men konflikterna fortsatte.

Läs i Landguiden om Jemens moderna historia från 1948 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Under antiken tillhörde Yemen det som romarna kallade Arabia felix – ”det lyckliga Arabien”. I Sydarabien blomstrade högtstående kulturer genom handel mellan Indien och medelhavsområdet. Rökelse, guld och kryddor fraktades med kamelkaravaner genom öknen eller sjövägen genom Röda havet.

Kungariket Saba hade under århundradena före vår tideräkning i stort sett samma gränser som dagens Jemen. Riket var självförsörjande med mat tack vare ett sofistikerat bevattningssystem. Den mest berömda dammen byggdes redan omkring 500 f Kr nära Marib, som då var Sabas huvudstad och som ligger öster om Jemens nuvarande huvudstad Sanaa. Ruiner av tempel och palats vittnar om en avancerad arkitektur.

Det himyaritiska riket dominerade Sydarabien från första århundradet e Kr. Från 300-talet fram till mitten av 500-talet kämpade himyariterna med etiopiska kungadömen om herraväldet i området. Vid slutet av 500-talet tog perserna makten. År 628 övergick den persiske ståthållaren Badhan till islam. Sedan dess har Jemen varit muslimskt.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Jemens historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Jemen. Det finns flera grupper i Jemen med motstridiga politiska intressen. Dessa är ofta i våldsamma konflikter med varandra. Den huvudsakliga konflikten i Jemen i dag står mellan rebeller från Houthi rörelsen och de statliga myndigheterna. Även internationella parter är inblandade i konflikten som sedan mars 2015 eskalerat...

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Jemen. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jemen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Jemen ur olika perspektiv. Jemen, alternativt Yemen, formellt Republiken Jemen, är en stat på södra Arabiska halvön i sydvästra Asien. Jemen betyder Landet till höger (om Mekka) och är det område i Sydarabien som antikens grekiska och romerska geografer kallade Arabia Felix (Det lyckliga Arabien)...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Jemens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Jemen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...