M

Japans geografi

Antal invånare: 126 785 800 (2017)
Huvudstad: Tokyo

Geografi

Japan, till ytan något mindre än Sverige, består av de stora öarna Hokkaido, Honshu, Shikoku och Kyushu samt tusentals mindre öar, som bildar en över 300 mil lång, smal båge från norr till söder.

Nordänden ligger på samma breddgrad som norra Italien, medan de sydliga Ryukyu-öarna (med Okinawa) sträcker sig ned till Taiwan.

Antal invånare: 126 785 800 (2017)
Huvudstad: Tokyo

Geografi

Japan, till ytan något mindre än Sverige, består av de stora öarna Hokkaido, Honshu, Shikoku och Kyushu samt tusentals mindre öar, som bildar en över 300 mil lång, smal båge från norr till söder.

Nordänden ligger på samma breddgrad som norra Italien, medan de sydliga Ryukyu-öarna (med Okinawa) sträcker sig ned till Taiwan.

ANNONS

ANNONS

De fyra huvudöarna utgör omkring 99 procent av landytan. Störst är Honshu, nästan lika stor som Norrland. Kortaste förbindelsen till fastlands-Asien går över det 19 mil breda Koreasundet.

Öarna domineras av svårforcerade skogar och berg. Nära två tredjedelar av landytan täcks av skog, och mindre än en femtedel är beboelig och odlingsbar. Det geologiskt unga området har gott om heta källor och ett 80-tal aktiva vulkaner, fler än något annat land. Högsta berget Fuji är en sovande vulkan.

Japans flagga.

Under öarna löper flera jordskorpeplattor samman, vilket ger återkommande jordbävningar och vulkanutbrott. Årligen registreras något tusental lätta jordskalv, medan kraftigare jordbävningar förekommer i snitt vart femte år. Det jätteskalv som drabbade staden Kobe i januari 1995 uppmättes till 7,2 på Richterskalan och tog över 6 400 människoliv – landets värsta naturkatastrof sedan 1923.

Flera starka jordbävningar skakade 2004 regionen kring västkuststaden Niigata. 2006 tog Japan i bruk världens första varningssystem för jordbävningar. Det registrerar skalvets snabba primärvågor och kan ge en kort förvarning innan de långsammare sekundärvågorna, som ruskar om jordytan, når bebodda områden. Inga varningssystem hjälpte dock vid den jordbävning, landets kraftigaste i modern tid, som drabbade nordöstra Japan i mars 2011. Skalvet hade en magnitud på minst 8,9 och utlöste en flodvåg, tsunami, som vållade stor förödelse längs en lång kuststräcka. Minst 22 000 människor befarades ha omkommit. Ett kärnkraftverk fick också svåra skador.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Japan har ett tempererat monsunklimat med fyra klart åtskilda årstider. Somrarna är som regel varma och fuktiga medan vintrarna är relativt milda, men skillnaderna mellan olika landsändar är stora.

I norr kan vintern vara sträng och blåsig, och längst i söder råder sommartid närmast tropiskt klimat. Vintertid, då kalla nordvästliga monsun¬vindar blåser från fastlandet, hopas molnen längs öarnas västsidor och mycket snö faller. På östsidorna är klimatet klarare, torrare och soligare.

På sommaren blåser varma, fuktiga vindar in över hela landet från sydöst. Nästan överallt överstiger nederbörden 1 000 mm/år. Framåt sensommaren och hösten sveper ofta tyfoner – tropiska orkaner som bildats längre söderut i Stilla havet – in över främst södra och mellersta Japan och ställer till stora skador.

Naturtillgångar och energi

Den japanska industrin är nästan helt beroende av import av råmaterial och bränslen. Landet har många mineraler men bara i små mängder. Japan tvingas därför importera nästan all järnmalm, bauxit (som ger aluminium) och kopparmalm.

Kolproduktionen, viktig under 1900-talets första hälft, föll starkt redan på 1950-talet då oljan tog över som industrins främsta energikälla. 2012 var Japan världens tredje största oljeimportör efter USA och Kina. Samma år var landet också världens största importör av flytande naturgas (LNG).

Jordbruk

Japans bergiga terräng gör att det är ont om odlingsbar mark. Det plus befolkningstrycket och efterkrigstidens jordreform, där gamla feodala jordbruk bröts upp och delades ut till bönder, har splittrat upp åkermarken. Små åkerlappar varvas med bebyggelse på all beboelig mark och en genomsnittlig brukningsenhet är bara drygt en hektar. Att leva på inkomsten från så små gårdar är svårt, och de flesta jordbrukarfamiljer har därför lantbruket bara som bisyssla.

Mindre än fyra procent av arbetskraften jobbade 2012 inom jord- eller skogsbruket.

ANNONS

ANNONS

Industri

Under 1900-talets första hälft dominerades Japans export av textilindustrin (bomull och siden), som är landets äldsta industrigren.

Efter andra världskrigets slut satsade japanerna hårt på tyngre industri, och stålverk och skeppsvarv bidrog starkt till ekonomins återhämtning.

Turism

Ökad ledighet och stigande inkomster har utvecklat turismen, och antalet japaner som turistar i utlandet har sedan 1980-talet ökat markant. Många väljer fortfarande att resa i hemlandet på fritiden, en turism koncentrerad till tre tillfällen: ledigheten kring nyåret då alla företag och kontor är stängda i minst tre dagar, den så kallade ”gyllene veckan” då helgerna i skiftet april-maj läggs ihop, samt semestermånaderna juli och augusti.
 

Besök Landguiden och läs mer om Japan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Japans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Japan

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...