M
Kategori
Karta

Nepals historia

Dagens Nepal var bebott redan under yngre stenåldern, men inte förrän årtusendet före Kristus omnämns området i indiska skrifter. Kirantifolket dominerade landet vid tiden för Buddhas födelse i orten Lumbini 560 f Kr. Från slutet av 800-talet e Kr styrde newarfolket i Katmandudalen. Newar kan vara roten till namnet Nepal; enligt en annan uttolkning betyder det "början på ny era".

De närmast följande århundradena präglades av indiska erövringar och maktstrider mellan inhemska grupper. På 1100-talet började Nepals härskare att till sina namn lägga titeln malla. Malladynastin kom att dominera Katmandudalen fram till 1700-talet.

Dagens Nepal var bebott redan under yngre stenåldern, men inte förrän årtusendet före Kristus omnämns området i indiska skrifter. Kirantifolket dominerade landet vid tiden för Buddhas födelse i orten Lumbini 560 f Kr. Från slutet av 800-talet e Kr styrde newarfolket i Katmandudalen. Newar kan vara roten till namnet Nepal; enligt en annan uttolkning betyder det "början på ny era".

De närmast följande århundradena präglades av indiska erövringar och maktstrider mellan inhemska grupper. På 1100-talet började Nepals härskare att till sina namn lägga titeln malla. Malladynastin kom att dominera Katmandudalen fram till 1700-talet.

ANNONS

ANNONS

Grunden till dagens Nepal lades 1768-1769 när stadsstaten Gurkha (Gorkha) under ledning av Prithvi Narayan Shah lade under sig kringliggande furstendömen, inklusive Katmandu. Gurkhafolket var krigarkasthinduer med ursprung i Indien och deras tro och indoeuropeiska språk kom att få en dominerande ställning. Gurkhaväldets utvidgning både österut och västerut ledde till konfrontationer med Kina och senare Storbritannien.

Kungen förlorar makten

Shahdynastins ställning försvagades vid mitten av 1840-talet, då Jung Bahadur under en period av maktstrider utropade sig till premiärminister och besatte andra viktiga poster med sina familjemedlemmar. Kungen fick behålla tronen, men förlorade sina maktbefogenheter. Jung Bahadur tog sig titeln ”rana” och gjorde premiärministerämbetet ärftligt.

Under Ranadynastin stannade utvecklingen av och i många områden förblev landet på en medeltida nivå. Men isoleringen bidrog också till att Nepal klarade sig undan kolonisering. Under 1900-talets första årtionden började en opposition växa. Bland de oppositionella fanns officerare som tjänstgjort i brittiska armén och fått kontakt med demokratiska idéer.

Den indiska självständighetsrörelsen inspirerade de miljoner nepaleser som bodde i norra Indien. 1950 bildades bland dessa Nepalesiska kongresspartiet (NCP), som lierade sig med kungafamiljen för att störta Ranadynastin. NCP inledde en väpnad kamp. Sedan britterna lämnat Indien 1947 och indiska regeringen ställt sig på kungens och NCPs sida tvingades Rana-dynastin lämna ifrån sig makten. 1951 återupprättades kungens överhöghet.

Läs i Landguiden om Nepals moderna historia från 1951 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nepals historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Ge
Karta

Nepals geografi

Fördjupa dig i Nepals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Nepal

Aktuell samhällsfakta om Nepal. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...