Bild:
M

Nepal idag

Antal invånare: 29 305 000 (2017)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär (icke-religiös) nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Politiskt system

Nepal är en sekulär federal republik med sju provinser. Den garanterar medborgarna grundläggande fri- och rättigheter, erkänner en mångfald av etniska, religiösa och språkliga grupper samt föreskriver ett demokratiskt flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken präglas av en balansgång mellan Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Utbytet är stort mellan länderna och merparten av Nepals handel och kontakter med övriga omvärlden går via grannlandet. Men relationerna är periodvis ansträngda; Nepal har ständigt försökt att hävda sitt politiska och ekonomiska oberoende.

Ekonomi

Nepal är ett av världens fattigaste länder; Världsbanken placerar det på mellan 15:e och 20:e plats från botten. Ändå har andelen invånare som lever i absolut fattigdom minskat på senare år. Det beror till största delen på det kraftigt ökade inflödet av pengar från utlandsarbetande nepaleser. Dessa försändelser stod 2013 för en dryg fjärdedel av landets ekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nepals geografi >

Utrikeshandel

Nästan alla kapitalvaror importeras. Detta, tillsammans med det starka beroendet av importerad olja för att täcka energibehovet, ger Nepal ett kroniskt underskott i handelsbalansen.

Sociala förhållanden

En betydande del av Nepals befolkning lever i misär. Undernäring är vanligt, särkskilt bland barn och kvinnor. En dryg tredjedel av barnen lider av hämmad tillväxt orsakad av näringsbrist.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nepal.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 29 305 000 (2017)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär (icke-religiös) nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Nepal

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Nepal. Nepal är ett land med långa traditioner för diktatoriska kungadömen men kungens makt har varierat genom historien. På 1990-talet och 2000-talet har den maoistiska gerillan utmanat kungadömet och skapat våldsamma konflikter. I juni 2008 blev Nepal en republik...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nepal. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Helsingborgsdialogens hemsida hittar du artiklar och annat material med information om Nepal. Materialet handlar bl.a. om rättvisa, solidaritet, sexhandel (trafficking) och utnyttjande av barn och kvinnor. Helsingborgsdialogen är ett projekt mellan ABF och Socialdemokraterna i Helsingborg.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Nepal ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Få en överblick av Nepals historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Fördjupa dig i Nepals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.