M

Nepal idag

Antal invånare: 29 305 000 (2017)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär (icke-religiös) nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Antal invånare: 29 305 000 (2017)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär (icke-religiös) nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Politiskt system

Nepal är en sekulär federal republik med sju provinser. Den garanterar medborgarna grundläggande fri- och rättigheter, erkänner en mångfald av etniska, religiösa och språkliga grupper samt föreskriver ett demokratiskt flerpartisystem och ett oberoende rättsväsende.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Nepals flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Utrikespolitiken präglas av en balansgång mellan Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Utbytet är stort mellan länderna och merparten av Nepals handel och kontakter med övriga omvärlden går via grannlandet. Men relationerna är periodvis ansträngda; Nepal har ständigt försökt att hävda sitt politiska och ekonomiska oberoende.

  Ekonomi

  Nepal är ett av världens fattigaste länder; Världsbanken placerar det på mellan 15:e och 20:e plats från botten. Ändå har andelen invånare som lever i absolut fattigdom minskat på senare år. Det beror till största delen på det kraftigt ökade inflödet av pengar från utlandsarbetande nepaleser. Dessa försändelser stod 2013 för en dryg fjärdedel av landets ekonomi.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nepals geografi >

  Utrikeshandel

  Nästan alla kapitalvaror importeras. Detta, tillsammans med det starka beroendet av importerad olja för att täcka energibehovet, ger Nepal ett kroniskt underskott i handelsbalansen.

  Sociala förhållanden

  En betydande del av Nepals befolkning lever i misär. Undernäring är vanligt, särkskilt bland barn och kvinnor. En dryg tredjedel av barnen lider av hämmad tillväxt orsakad av näringsbrist.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Nepal.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Nepal

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fattigdom och ohälsa i världen

  Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

  Nepals historia

  Få en överblick av Nepals historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

  Nepals geografi

  Fördjupa dig i Nepals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...