M
Kategori
Karta

Nepal idag

Antal invånare: 29 674 920 (2021)
Huvudstad: Katmandu

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan de stora nationerna Kina och Indien. Världens högsta berg Mount Everest finns på gränsen till Tibet. Över 100 folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv. I tio år utkämpade maoistisk gerilla ett väpnat uppror mot det enväldiga kungahuset. Maoisterna kunde till slut driva bort kungafamiljen och Nepal blev en demokratisk republik 2008.

Antal invånare: 29 674 920 (2021)
Huvudstad: Katmandu

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan de stora nationerna Kina och Indien. Världens högsta berg Mount Everest finns på gränsen till Tibet. Över 100 folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv. I tio år utkämpade maoistisk gerilla ett väpnat uppror mot det enväldiga kungahuset. Maoisterna kunde till slut driva bort kungafamiljen och Nepal blev en demokratisk republik 2008.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Nepals flagga.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Politiskt system

Nepal blev en republik 2008 efter ett långt maoistiskt uppror. Fred slöts samma år men inrikespolitiken har förblivit turbulent med täta maktskiften. Senast 2021 fick Nepal en ny regering, ledd av mitten-vänsterpartiet Nepalesiska kongressen sedan ett regeringssamarbete mellan maoister och kommunister spruckit efter fyra konfliktfyllda år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Nepal har problem med utbredd korruption inom de politiska institutionerna och statsförvaltningen. Journalister arbetar under svåra förhållanden. Rättssäkerheten är låg och straffriheten efter inbördeskriget 1996–2006 är omfattande.

Utrikespolitik och försvar

Nepals utrikespolitik präglas av en balansgång mellan de mäktiga grannländerna Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Det kinesiska inflytandet har dock ökat, inte minst från 2010-talet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Det fattiga Nepal är beroende av bistånd och remitteringar (pengar som utlandsarbetande invånare sänder hem till sina familjer) för att få landets ekonomi att gå ihop. De egna inkomsterna från i huvudsak handel, turism och jordbruk räcker inte till för att försörja befolkningen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nepals geografi >

Sociala förhållanden

En betydande andel av Nepals befolkning lever i svår fattigdom. Undernäring är vanligt, särskilt bland barn och kvinnor. Fler än var tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist. Kastsystemet är förbjudet i lag men påverkar ändå människors ställning i samhällslivet.

Besök Landguiden och läs mer om Nepal.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nepal

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nepal

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Nepals historia

Få en överblick av Nepals historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Ge
Karta

Nepals geografi

Fördjupa dig i Nepals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...