M
Kategori
Karta

Eritreas geografi

Antal invånare: 5 300 000 (2019)
Huvudstad: Asmara

Geografi

Eritrea ligger på Afrikas horn i nordöstra Afrika. Landet sträcker sig cirka 100 mil längs Röda havets kust och är till ytan drygt en fjärdedel så stort som Sverige. Eritrea ligger i den tropiska zonen, men temperatur och klimatförhållanden varierar kraftigt med höjden över havet.

Antal invånare: 5 300 000 (2019)
Huvudstad: Asmara

Geografi

Eritrea ligger på Afrikas horn i nordöstra Afrika. Landet sträcker sig cirka 100 mil längs Röda havets kust och är till ytan drygt en fjärdedel så stort som Sverige. Eritrea ligger i den tropiska zonen, men temperatur och klimatförhållanden varierar kraftigt med höjden över havet.

ANNONS

ANNONS

Eritreas centrala del domineras av utlöpare från det bördiga etiopiska höglandet med berg på över 2 000 meter över havet. Här ligger huvudstaden Asmara.

Öster om höglandet breder halvöken eller öken ut sig längs kusten. Den extremt heta Danakilsänkan (Afarsänkan) når drygt 130 meter under havet. Utanför hamnstaden Massawa ligger de låglänta korallöarna Dahlak.

Eritreas flagga.

Västerut mot gränsen till Sudan sluttar högplatån gradvis ned och övergår i ett kuperat lågland. Området är bördigt och bevattnas av floderna Gash och Barka.

Stora delar av höglandet var tidigare täckta av barrskog, men denna har nästan försvunnit genom hårt utnyttjande av marken för odling och bosättning.

På höglandet är klimatet närmast tempererat, det vill säga relativt milt. Vid kusten är det hett och fuktigt. Massawa är en av jordens varmaste städer. I Danakilsänkan stiger temperaturen ofta över 50 grader; det är en av jordens varmaste platser.

I låglandsområdena faller det mindre än 500 millimeter regn om året, medan höglandet får runt 1 000 millimeter.

Läs om Eritrea och klimatförändringarna i Naturtillgångar, energi och miljö.

Naturtillgångar och energi

Eritrea har många naturtillgångar men utvinningen av dem är begränsad. Landet är rikt på guld och andra värdefulla mineraler. Utanför Rödahavskusten antas det finnas gott om olja och naturgas. Energibehovet täcks främst av ved och andra naturmaterial. Elnätet är dåligt utbyggt; elen produceras i huvudsak av importerad olja.

ANNONS

Jordbruk och industri

Jordbruket är Eritreas huvudnäring. Drygt tre av fyra invånare är sysselsatta med odling, boskapsskötsel eller fiske. De flesta lever i självhushåll och står utanför den formella ekonomin. Industriproduktionen är begränsad efter årtionden av krig.

Besök Landguiden och läs mer om Eritrea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Eritreas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Eritreas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Eritrea

Aktuell samhällsfakta om Eritrea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Eritreas historia

Historia om Eritrea. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.