M
Kategori
Karta

Armeniens geografi

Antal invånare: 2 968 128 (2021)
Huvudstad: Jerevan

Geografi och klimat

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien och tillhörde tidigare Sovjetunionen. Idag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.

Antal invånare: 2 968 128 (2021)
Huvudstad: Jerevan

Geografi och klimat

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien och tillhörde tidigare Sovjetunionen. Idag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.

ANNONS

ANNONS

Armenien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Sydkaukasien kallades tidigare Transkaukasien, ”landet bortom Kaukasus” – alltså sett från Moskvas synvinkel.

Traditionellt har Kaukasus ansetts utgöra gräns mellan Europa och Asien. Här finns dock ingen skarp naturlig gräns – varken geografiskt eller kulturellt – mellan världsdelarna.

Armenien ligger i Sydkaukasiens inland, mellan Georgien i norr, Azerbajdzjan i öster, Iran och den fristående azerbajdzjanska enklaven Nachitjevan (Naxçıvan på azeriska) i söder samt Turkiet i väster. I Azerbajdzjan finns en omstridd enklav, Nagorno-Karabach i, med armenisk befolkning som har försökt utropa självständighet. Runt enklaven finns en buffertzon och en landkorridor förbinder området med Armenien. Den yta som Armenien kontrollerar minskade 2020, då krig utbröt och Azerbajdzjan återtog flera områden.

Armenien är ett högland. Halva landytan ligger högre än 2 000 meter över havet. Terrängen är rikt varierad med högplatåer, slocknade vulkaner och djupt nedskurna floddalar. Genom norra Armenien går en bergskedja som viker av söderut, längs gränsen mot Azerbajdzjan i öster. Berget Ararat, som av tradition har stor betydelse för armenier, ligger dock i Turkiet, nära gränsen.

ANNONS

I östra Armenien finns också sjön Sevan, som är ungefär lika stor som Mälaren. Den har krympt betydligt sedan den på 1930-talet reglerades för kraftverksbyggen. Sevan ligger ungefär två kilometer över världshavens yta. I sydvästra delen av landet vidtar en högplatå, som gradvis sänker sig ned mot området kring huvudstaden Jerevan.

På höga höjder är växtligheten stäppartad, medan den kan vara mycket frodig i floddalarna och i det jämförelsevis låglänta området kring Jerevan.

Armenien ligger i en jordbävningszon och drabbades hårt av ett kraftigt skalv 1988.

Armenien har utpräglat inlandsklimat, det vill säga torrt med varma somrar och kalla vintrar. Både temperatur och nederbörd varierar dock mycket mellan olika delar av landet beroende på de stora höjdskillnaderna.

Armeniens flagga.

Naturtillgångar och energi

Armenien har stora fyndigheter av molybden, en extremt värmetålig metall som bland annat används i legeringar. Landet har också betydande reserver av koppar och guld, mineralsalter och kalk, marmor och granit. Det finns också en del kol, men ingen brytning har kommit igång.

Jordbruk

Trots den bergiga terrängen står jordbruk för en betydande del av bruttonationalprodukten (BNP). Under 2000-talet har dock jordbrukets andel av BNP minskat, i takt med att industri- och tjänstesektorerna vuxit.

ANNONS

ANNONS

Industri

Före Sovjetunionens upplösning 1991 hade närmare hälften av Armeniens företag sysslat med militär produktion. När Sovjetunionen började skära ned sina försvarsutgifter 1990–1991 förlorade dessa industrier sin ekonomiska bas.

Besök Landguiden och läs mer om Armenien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Armeniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Armeniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Armeniens historia

Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Armenien

Aktuell samhällsfakta om Armenien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...